bilde

Det er utrolig mange gode og sterke historier som aldri blir fortalt

av nov 28, 2019

Religiøst stoff utgjør kun én prosent av lokalavisenes innhold. Dette viser en stor undersøkelse som nylig ble publisert i boka «Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier». Forskere ved Nord universitet har analysert over 6500 artikler i 27 lokalaviser fra 2017, og her ble det avdekket at livssynsjournalistikk får svært lite plass i deres spalter. 

Til Dagen sier Lisbeth Morlandstø, førsteamanuensis ved Nord universitet i Bodø og redaktør for boken, at hun tror dette skyldes at feltet ikke har så høy status og at man i mange redaksjoner ikke har kunnskap om religion. Hun har trolig rett, noe som bør utfordre både pressen og religiøse aktører til å aktivt jobbe for å heve status og øke synlighet. 

  • Facebook
  • Twitter

Jarle Haugland
daglig leder i Tro & Medier

For det første trenger vi en oppvåkning i viktigheten av å forstå tro, livssyn og verdier om vi skal forstå samfunnet vi lever i. Dette gjelder ikke bare religiøs tro, men alle livssyn og verdensbilder som former våre holdninger og handlinger. Skal pressen ta sitt samfunnsoppdrag på alvor, trenger de i større grad enn nå å ta på alvor at dette er en blindsone i journalistikken og dermed også et hull som hindrer oss i å forstå hverandre. Og når man ikke forstår hverandre, kan fordommer, frykt og fiendebilder oppstå, og i ytterste konsekvens: hat. 

Flere redaksjoner bør følge etter Bergensavisen, som har ansatt egen journalist, MatMyredal, til å dekke tro og livssyn i en halv stilling. Sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson tror at temaområdet kommer til å bli viktigere fremover, og Myredal forteller følgende til Dagen om sin erfaring med arbeidet: «Vi fant ut at det er utrolig mange gode og sterke historier i disse miljøene. Tro betyr veldig mye for enkelte.»  

Andre alternativer til å heve livssynskompetansen og -statusen kan være jevnlig kursing og temasamlinger, enten via Norsk journalistlag eller på Nordiske Mediedager. Ved å systematisk løfte opp temaet, vil man også løfte interesse og status for temafeltet. 

For det andre må religiøse på banen, og fra Tro & Mediers synsvinkel vil vi spesielt utfordre kristne miljøer om å bruke lokalavisene aktivt for å spre de gode historiene. Ta med inspirasjonen fra Myredals erfaring og la andre få lese om hvordan arbeidet berører og beriker menneskers liv. Tenk kreativt og leserorientert – ikke først og fremst tenk på hva dere vil fortelle, men hva folk vil lese. Bruk et styremøte til en workshop om hvilken strategi dere ønsker å ha mot lokalavisen. Hva vil dere fortelle om, og hvorfor skal folk velge å lese det? Ta en kopp kaffe eller tre med en journalist. Gi innsikt, og ikke frykt de vanskelige spørsmålene. Det kristne arbeidet skal tåle pressens kritiske søkelys. 

Hvis pressen tar resultatene fra undersøkelsen på alvor, og hvis menigheter våkner opp og styrker kontakten med lokalavisen, vil vi i fremtiden kunne se en lokalpresse som i mye større grad forteller alle de gode og sterke historiene som finnes i kristne miljø. 

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This