Tro & Mediers

Mediestipend

MELT Kickstart

MELT Kickstart har søknadsfrist 1. september. 

MELT Kickstart – en del av Mediestipendet

Siden 60-tallet har vi gitt ut mediestipend for å prege mediebildet med kristen tro og gode verdier. I 2019 feiret vi 50 år med mediestipend. Det feiret vi med en fornyelse av stipendet. MELT Kickstart ble til!

Vi ønsker å aktivt bidra til at godt innhold blir produsert og at nye medietalenter med kristen tro får vokse frem.

Om vi ønsker at den kristne tro skal være synlig i mediene, er noe av det mest strategiske vi kan gjøre, å finansiere produksjoner med høy kvalitet og godt budskap.

Tro & Mediers mediestipend

MELT Kickstart

Vi leter etter deg som har en god historie du vil formidle i mediene. Kanskje det er du som skal få 50.000 fra MELT Kickstart? 

MELT Kickstart er et idéutviklingsstipend fra Tro & Medier. Målet med stipendet er å bidra til at en god idé blir utviklet til et ferdig pilotprodukt. Tro & Medier arbeider for kristen tro og gode verdier i mediene, og med MELT Kickstart ønsker vi å få frem de gode ideene, prosjektene og talentene som kan bidra til det!  

MELT Kickstart er også en konkurranse. De beste søknadene blir valgt ut til å bli med i en prosess som skal føre til en pitchekonkurranse på MELT-konferansen i Oslo i oktober. Her vil publikum være med og stemme på hvem som skal vinne 50.000 kr.

Vil du søke produksjons/forskningsstipend, klikk her. Disse har søknadsfrist 31. mars. https://troogmedier.no/mediestipend/

Retningslinjer for Tro & Medier stipendfond

FORMÅL

Tro & Mediers mediestipend skal bidra til kristen tro og gode verdier i mediehverdagen, i tråd med T&Ms formål, basis og strategi. 

VILKÅR

Vilkår for Tro & Mediers støtte er at stipendiaten er forpliktet på organisasjonens basis slik den er beskrevet i vedtektene: «Tro & Mediers er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen.» 

Tro & Medier må som hovedregel behandle søknaden før prosjektet starter. Rapport sendes Tro & Medier uoppfordret innen en måned etter utført prosjekt. 

Det er en forutsetning at tildelte stipend skal brukes i løpet av ett år etter tildelingen. Bevilget stipend kan ikke brukes til andre formål enn det stipendet er gitt til.Tro & Medier er ikke økonomisk ansvarlig for stipendiaten utover stipendbeløpet. 

UTLYSING 

Styret iTro & Medier utlyser stipend en gang årlig. Søknadsfrist er 31. mars. I tillegg kan styret i Tro & Medier ved spesielle tilfeller dele ut stipendmidler utenom ordinær søknadsfrist. 

VURDERINGSKRITERIER 

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Styret vil ved tildeling måtte vurdere stipendsøkerne i forhold til antall søkere fra en spesiell kirke/organisasjon/institusjon og søke en viss fordeling om forutsetningene ellers er like. 

Søknader som (1) bidrar til forskning innenfor sentrale felt i Tro & Mediers arbeid eller (2) bidrar til nyskapende innhold i mediene vil bli prioritert. 

Stipendet tildeles i utgangspunktet til arbeid i Norge, men søknader som har et internasjonalt siktemål i tråd med Tro & Mediers strategi, kan også vurderes. 

Det vil også bli tatt hensyn til om søkeren har andre muligheter for å få finansiert sitt prosjekt. Fullstendig finansieringsplan må legges ved søknaden. 

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nysgjerrig?

Nysgjerrig?

Få vår rykende ferske mediekommentar, ukas ros og nyttige og gode saker rett i innboksen. Vi sender ut nyhetsbrev 2-3 ganger i måneden. Helt gratis!

Nå er det bare å lene seg tilbake å vente på vårt neste nyhetsbrev!

Share This