DETTE ER T&M


Tro & Medier er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen.

Organisasjonens navn var tidligere Familie & Medier, men skiftet 28.april 2017 navn til Tro & Medier – eller Senter for tro og medier, som er organisasjonens formelle navn.

HVORFOR VI FINNES

Vår visjon er at mennesker møter Jesus.

Jesus er veien, sannheten og livet – og ingen kan gå uberørt fra et møte med ham. Vi bruker flere timer daglig på ulike medier og møter et mangfold av livssyn og verdier. Det ønsker vi å ta på alvor og vi jobber derfor for å gjøre Jesus synlig i mediene.

DETTE JOBBER VI MED

Tro & Medier arbeider innenfor tre hovedfelt:

  • Mediebevisstgjøring: Om det å følge Jesus i en verden full av skjermer
  • Mediedialog: For å styrke kristen tilstedeværelse i allmenne medier
  • Mediemisjon: Sammen med hele kristen-Norge nå ut med evangeliet til hele landet gjennom mediene.

Senteret skal være et knutepunkt for kristne medieaktører, og bidra til enhet, samarbeid og heiarop. Tro & Medier ønsker å hjelpe andre å lykkes slik at Jesus blir synlig i mediene.

HVORDAN VI GJØR DET

Tro & Medier arbeider på flere ulike måter. Vi besøker menigheter med seminarer, taler og kurs. Vi gjennomfører møter med mediene – og vi deltar i den offentlige debatten gjennom våre mediekommentarer og øvrig mediekontakt. Og vi bidrar på forskjellige måter til samarbeid mellom kristne medieaktører.

BASIS

Tro & Mediers er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen.

Dette er viktige deler av Tro & Mediers arbeid:

Ungdom & Medier – bevisstgjør ungdommer om hvordan de positivt kan bruke mediene og forholde seg til det kommersielle presset, med det kristne menneskesynet som basis.

Mediestipendet – utdeles en gang i året og har som hensikt å dyktiggjøre kristne mediearbeidere og gi støtte til bruk av mediene i evangeliets tjeneste.

omGud.net – evangelisering på nettet som har som mål å føre søkende mennesker til tro og inn i et lokalt, kristent fellesskap.

HeltFri.net – hjelper mennesker fri fra pornografi. Forebygger, gir håp, hjelp og viser vei til et nytt liv.

Skjermfri.no – utfordrer mennesker til en livsstil med flere skjermfrie soner og perioder. Arrangerer Skjermfri uke en gang i året.

Damaris Norge – Tro & Medier er medeier i DN, som arbeider for å koble kristen tro og populærkultur.

P7 – Tro & Medier er en av organisasjonene som står bak P7 Kristen riksradio, som produserer radio- og tv-progammer og driver DAB+-kanalen P7 Kystradioen.

GuttogJente.no – Tro & Medier er en av initiativtakerne bak GuttogJente.no, en veiledningsside for ungdom om kropp, sex, forhold og identitet.

FEB (Fellowship of European Broadcasters) – et kristent medienettverk i Europa, der Tro & Medier er representert i styret. 

Barnevakten – Tro & Medier startet Barnevakten i 2001 som i dag er en selvstendig forening med virksomhet i Norge og Danmark. Arbeidsgrunnlaget er FNs barnekonvensjon med mål om at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Tro & Medier er medlem av Barnevakten.

VI GJØR DET SAMMEN

Tro & Medier er et stort felleskristent arbeid, båret frem av støttespilleres forbønn, gode innspill og økonomiske støtte. Vi inviterer deg også til å bli med!

Bli fast giver – og bli med på å gjøre Jesus synlig i mediene!

Møt de ansatte

Se hvem som jobber i Tro & Medier.

Våre eiere

Bli kjent med våre mange eierorgansisasjoner. 

Styret

Se hvem som sitter i Tro & Mediers styre.