Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

La oss presentere oss!

Tro & Medier arbeider for å gjøre Jesus synlig i mediene. Dette gjør vi fordi vi ønsker å gi mennesker et møte med Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Vi er mange timer daglig på ulike skjermer, og vi vil at vi som kristne skal prege mer enn å bli preget. Derfor vil vi bidra til at denne viktige samfunnsarenaen preges av godhet, sannhet og tro! I arbeidet vil vi lede søkende mennesker på nett inn i et lokalt, kristent fellesskap. Vi vil utruste mediebrukere til etterfølgelse av Jesus. Og vi vil prege det allmenne mediebildet med godhet, sannhet og tro, og vi vil være et knutepunkt for kristne i mediene. Du kan lære mer om hvordan vi gjør dette ved å lese her.

Våre postulater

Hidden module fix to keep the first accordation closed

Hidden module fix to keep the first accordation closed

1. Guds rike er som et frø

Jesus sammenligner Guds rike med et sennepsfrø. Det kan se lite ut, men har i seg kraften til å vokse og utbre seg. Guds rike sammenlignes ikke med noe som er på vikende front, og som gjør at vi må stå på barrikadene for å stanse fiendene. Jo, det er noe å forsvare, men det er enda mer å innta. Når vi skal møte mediene, vil vi bære med oss denne forventningsfulle holdningen, at vi kan få så et frø som på sikt kan bære frukt for Guds rike. 

2. Det handler ikke om oss

«Kjærligheten søker ikke sitt eget,» sier 1. Kor. 13. Gud vil at hans navn skal helliges, at hans rike skal komme, at hans vilje skal skje. Det handler ikke om oss, men om Gud og hans ære. Og det handler om de menneskene vi er satt til å vinne for Ham. Vi skal ha blikket vendt oppover og utover i vårt arbeid. Det handler altså ikke om hva vi liker eller ikke liker, men hva som ærer Gud og tjener evangeliet.

3. Mediene er en misjonsmark, ikke en slagmark

Vi arbeider ikke inn mot mediene for å vinne «våre» kamper for hva vi liker eller ikke. Vi vil bære med oss Jesu hjerte, som kom for «å søke og frelse det som var fortapt». Når vi ser på mediene som en misjonsmark, må vi forstå kulturen, ha respekt for den og søke klokskap og visdom til å være et vitne om Jesus i våre ord og arbeidsmetoder. 

4. Vi er kalt til å tjene, ikke kreve.

I Joh.13 står historien om da Jesus vasket disiplenes føtter, og sa: «Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Dette tjenersinnet vil vi ta med oss i kontakten med medieaktørene og mediebrukerne. Vi er her for å tjene, med Guds kjærlighet, og søke måter å være til velsignelse for andre.

5. Oppdraget er for stort til at vi kan være alene.

Gud har satt sin menighet til å være ett legeme. Fellesskapet og misjonsoppdraget er gitt til legemet, ikke til enkeltlemmene. Tro & Medier vil stå sammen med Guds folk i misjonsoppdraget, lete etter muligheter for samarbeid, nettverk eller andre initiativ som kan styrke Guds rikes arbeid.

6. Vi skal fortelle et større «ja».

Gud er en skapende og frigjørende Gud. Han vil sette ting i riktig stand, slik det var ment fra begynnelsen av. Dermed er grunntonen i hans møte med mennesker og samfunn et rungende «ja!». Dette vil vi formidle videre. Også de gangene vi må tiltale ondskap, stå opp mot urett og undertrykkelse. 

Hidden module fix to keep the first accordation closed

Hidden module fix to keep the first accordation closed

7. Lyset overvinner alltid mørket.

«Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket,» sa Konfucius. Truls Åkerlund har skrevet i boken Feil fortelling fortalt: «Det blir for dumt når lyset skylder på mørket for at det er for lite lys i verden.» Det betyr ikke at vi skal være tannløse, for lyset kan avdekke det ubehagelige eller kritikkverdige. Men i alt vi gjør skal vi søke å tenne lys i mediehverdagen.

8. Å gjøre utretter mer enn å mene.

I arbeidet vårt vil vi se etter muligheter for å gjøre noe med det vi mener noe om. For skal vi spre Guds kjærlighet, skal budskapet nå inn i menneskers hjerter, må vi gå ned fra gjerdet og la andling følge ord. Vi vil gjøre noe, og vi vil gjøre det av godhet. 

9. Varig forandring kommer innenfra.

Vi tror at indre ovebevisning om veivalg i lengden vil være en sterkere drivkraft enn ytre press eller overtalelse. Skal vi se et mediebilde preget av kristen tro og gode verdier, må disse holdningene befinne seg på innsiden av personene som skaper mediene. Derfor vil vi møte medieaktørene med mål om langsiktig bygging av relasjoner og tillit. Og med forventning om at de bønnene vi vet mange ber, forandrer hjerter! 

10. All sannhet, godhet og skjønnhet kommer fra Gud.

Gud er opphavet til og skaperen av all sannhet, godhet og skjønnhet. Til tross for syndefallet, ser vi fortsatt spor av dette over alt, ikke bare der det følges av et tydelig kristent budskap. De aller fleste mediebudskap har i seg elementer av både sannhet og løgn. I vår respons til mediene, vil vi derfor gjenkjenne og anerkjenne all sannhet, godhet og skjønnhet, løfte det frem og takke dem som formidler dette. Samtidig vil vi, med kjærlighet, påtale det motsatte, løgnen og ondskapen.

11. Bare den som lytter, fortjener å bli hørt

«Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint,» sier Jakob 1,19 Ved å lytte, viser man respekt og interesse for den andre. Ved å lytte, forstår man bedre. Ved å lytte, er det lettere å gi relevante svar. Ved å lytte, gjør man seg i større grad fortjent til å bli hørt.

12. Menighetens kall er å følge Jesus

«Følg meg,» sa Jesus. Dette kallet er fortsatt kjernen av hva det vil si å være en disippel, en etterfølger av Jesus. Når alt kommer til alt, er det dette vi ønsker: Å følge Jesus og gi andre mennesker et møte med ham – så de også blir hans disipler.

Styret i Tro & Medier

Vilhelm Viksøy

Vilhelm Viksøy

Styreleder

Anne Lin Bringaker Hynnekleiv

Anne Lin Bringaker Hynnekleiv

Nestleder i styret

Mari Kristine Algrøy

Mari Kristine Algrøy

Styremedlem

Per Byrknes

Per Byrknes

Styremedlem

Hilde Sætrang

Hilde Sætrang

Styremedlem

Varamedlem i Tro & Medier

Mats Sveindal

Mats Sveindal

Varamedlem

Gjermund Øystese

Gjermund Øystese

Varamedlem

Andreas Dirdal Kydland

Andreas Dirdal Kydland

Varamedlem

Styret i Tro & Medier