bilde

Takk for din gave!

De siste månedene har jeg jobbet mye med et prosjekt som har «En bedre historie» som overskrift. Og jeg kjenner at jeg fylles av glede, takknemlighet og begeistring over å få lov å være en del av Guds gode historie! 

Bare tenk på dette: 
Vi får tilhøre en Gud som har skapt oss – vi er ikke en tilfeldighet, overlatt til oss selv for å skape mening i tilværelsen. Nei, den allmektige Gud skapte oss i sitt bilde, gav oss verdi og hensikt. 

Når vi falt, frelste han oss da Jesus gav sitt liv for oss. Han utslettet vår synd, satte oss fri og gav oss et evig håp. 

Og ved tidens ende skal han helbrede skaperverket og sette alt i rette stand, og vi skal være med ham for evig – der nød, smerte, sorg og død er borte og alt er blitt nytt. 

Det kristne budskapet er «en bedre historie», fylt av nåde, frihet og håp! 

I prosjektet «En bedre historie» ønsker vi å utfordre og utruste kommende generasjon til å se dette i lys av vår tids holdninger til kropp og seksualitet. Mediebildet er sterkt preget av dette og forvirringen er stor. Pornografien er lett tilgjengelig og en brutal læremester, og på flere andre områder råder stemmer som råder oss til å «følge vårt hjerte». Her vil HeltFri.net formidle noe rikere, sterkere og sannere, der ikke vi, men Gud, skal få være sentrum. 

Om vi skal utruste barn og unge til å følge Jesus i vår mediehverdag, er dette tema vi er nødt til å ta på alvor. Vi vil lytte til menneskers smerte og motforestillinger, og vi vil formidle liv og sannhet i kjærlighet inn i deres liv.  

I høst har vi også ansatt en ny person, Marcus Thomas Vindenes, i HeltFri.net. Tusen takk for at din gave som gjør dette arbeidet mulig! Sammen kan vi formidle en bedre historie, Guds historie, til kommende generasjoner. 

Jarle Haugland
daglig leder

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This