Søk Tro & Mediers Mediestipendet

Siden 60-tallet har vi gitt ut mediestipend for å prege mediebildet med kristen tro og gode verdier. I 2019 feiret vi 50 år med mediestipend. Det feiret vi med en fornyelse av stipendet.

Vi ønsker å aktivt bidra til at godt innhold blir produsert og at nye medietalenter med kristen tro får vokse frem.

Om vi ønsker at den kristne tro skal være synlig i mediene, er noe av det mest strategiske vi kan gjøre, å finansiere produksjoner med høy kvalitet og godt budskap.

Søknadsfrist for produksjonsstipend og forskningsstipend er 31.mars – SØK HER

Søknadsfrist for MELT-stipendet er 1. september – informasjon om søknad kommer.

Forskningsstipend

Tro & Mediers forskningsstipend blir gitt til forskning innen medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder. Stipendet kan bli brukt som delfinansiering av et doktorgradsprogram, og det kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Produksjonsstipend

inkl innhold i sosiale medier 

Vi ønsker at stipendet skal bidra til at vi får flere programmer på TV, radio eller nett. Det vil kunne gis stipend til idéutvikling, produksjon av piloter og til selve produksjonen. 

Produksjoner med mål om å komme i allmenne medier eller nyskapende innhold i sosiale medier blir prioritert.

MELT-stipend

Det settes av et eget stipend på 50 000 kr som skal deles ut på MELT-konferansen etter en «pitchekonkurranse». Det er åpen kategori, så man kan pitche en søknad om stipend til forskning, produksjon, gravejournalistikk, utstyr, reise eller annet. 

Alle søkere blir vurdert og et utvalg vil gå videre til en pitchekonkurranse som finner sted under Mediekonferansen MELT. Vinneren blir kåret ved hjelp av avstemning fra salen i kombinasjon med stemmer fra en jury.

 

MELT-stipendet

En del av mediestipendet kobles på mediekonferansen MELT. Vi ønsker å være et knutepunkt og bidra til å løfte frem unge medietalenter og prosjekter som ønsker å løfte frem kristen tro og gode verdier i de allmenne mediene.

På konferansen kan man få presentert sine prosjekter, få tydelige tilbakemeldinger og kanskje vinne et mediestipend som tar prosjektet fra skisse til ferdig produkt.

Tro & Mediers MELT-stipend 

Tro & Medier ønsker å dele ut 50.000 kroner i en åpen stipendkategori. Stipendet deles ut under Mediekonferansen MELT.

Tro & Medier utnevner en jury på fire personer hvor en representerer organisasjonen. De tre andre i juryen vil bestå av fagfolk som representerer mediemangfoldet.  

Juryen vil gå videre med de tre til fem beste kandidatene og følger de opp med spørsmål og problemstillinger. Deretter vil det velges ut tre kandidater som skal pitche sin idé på MELT-konferansen. 

Deltakerne under Mediekonferansen MELT skal sammen med juryen stemme frem sin favoritt som vinner stipendet på 50.000 kroner.

Søknadsfrist 1. september – informasjon om søknad kommer

Retningslinjer for Tro & Medier stipendfond

FORMÅL

Tro & Mediers mediestipend skal bidra til kristen tro og gode verdier i mediehverdagen, i tråd med T&Ms formål, basis og strategi. 

VILKÅR

Vilkår for Tro & Mediers støtte er at stipendiaten er forpliktet på organisasjonens basis slik den er beskrevet i vedtektene: «Tro & Mediers er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen.» 

Tro & Medier må som hovedregel behandle søknaden før prosjektet starter. Rapport sendesTro & Medier uoppfordret innen en måned etter utført prosjekt. 

Det er en forutsetning at tildelte stipend skal brukes i løpet av ett år etter tildelingen. Bevilget stipend kan ikke brukes til andre formål enn det stipendet er gitt til.Tro & Medier er ikke økonomisk ansvarlig for stipendiaten utover stipendbeløpet. 

UTLYSING 

Styret iTro & Medier utlyser stipend en gang årlig. Søknadsfrist er 31. mars. I tillegg kan styret iTro & Medier ved spesielle tilfeller dele ut stipendmidler utenom ordinær søknadsfrist. 

VURDERINGSKRITERIER 

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Styret vil ved tildeling måtte vurdere stipendsøkerne i forhold til antall søkere fra en spesiell kirke/organisasjon/institusjon og søke en viss fordeling om forutsetningene ellers er like. 

Søknader som (1) bidrar til forskning innenfor sentrale felt iTro & Mediers arbeid eller (2) bidrar til nyskapende innhold i mediene vil bli prioritert. 

Stipendet tildeles i utgangspunktet til arbeid i Norge, men søknader som har et internasjonalt siktemål i tråd med Tro & Mediers strategi, kan også vurderes. 

Det vil også bli tatt hensyn til om søkeren har andre muligheter for å få finansiert sitt prosjekt. Fullstendig finansieringsplan må legges ved søknaden. 

SØKNAD

Søknad sendes inn via Tro & Mediers elektroniske søknadsskjema ta kontakt med Tro & Medier hvis det er noe du lurer på.

Søknadsskjema gjelder både forskningsstipend og produksjonsstipend. Søknadsfrist 31.mars 2020

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nysgjerrig?

Nysgjerrig?

Få vår rykende ferske mediekommentar, ukas ros og nyttige og gode saker rett i innboksen. Vi sender ut nyhetsbrev 2-3 ganger i måneden. Helt gratis!

Nå er det bare å lene seg tilbake å vente på vårt neste nyhetsbrev!

Share This