Mediestipendet fornyes!

Siden 60-tallet har vi gitt ut mediestipend for å prege mediebildet med kristen tro og gode verdier. I 2019 fornyes dette stipendet! Nå går vi enda mer aktivt inn for å bidra til at godt innhold blir produsert og nye medietalenter med kristen tro får vokse frem. Om vi ønsker at den kristne tro skal være synlig i mediene, er noe av det mest strategiske vi kan gjøre, å finansiere produksjoner med høy kvalitet og godt budskap. 

Søknadsfrist for produksjonsstipend og forskningsstipend er 31.mars

Søknadsfrist for MELT-stipendet er 1. september – SØK HER

Eget MELT-stipend

En del av mediestipendet kobles på mediekonferansen MELT. Vi ønsker å være et knutepunkt og bidra til å løfte frem unge medietalenter og prosjekter som ønsker å løfte frem kristen tro og gode verdier i de allmenne mediene.

På konferansen kan man få presentert sine prosjekter, få tydelige tilbakemeldinger og kanskje vinne et mediestipend som tar prosjektet fra skisse til ferdig produkt.

Tro & Mediers MELT-stipend 

Tro & Medier ønsker å dele ut 50.000 kroner i en åpen stipendkategori. Stipendet deles ut under Mediekonferansen MELT.

Tro & Medier utnevner en jury på fire personer hvor en representerer organisasjonen. De tre andre i juryen vil bestå av fagfolk som representerer mediemangfoldet.  

Juryen vil gå videre med de tre til fem beste kandidatene og følger de opp med spørsmål og problemstillinger. Deretter vil det velges ut tre kandidater som skal pitche sin idé på MELT-konferansen. 

Deltakerne under Mediekonferansen MELT skal sammen med juryen stemme frem sin favoritt som vinner stipendet på 50.000 kroner.

Søknadsfrist 1. september – SØK HER!

Praktisk informasjon: MELT-stipend

For MELT-stipendet gjelder de samme retningslinjene som for Tro & Mediers Mediestipend som du kan lese her.

Søknadsprosess:

Vi ønsker at du leverer inn prosjektbeskrivelse skriftlig, samt en video hvor du enkelt forteller og evt. viser til prosjektet du ønsker å pitche til Mediekonferansen MELT. 

Videoen kan være en helt enkel mobilvideo hvor du prater eller en redigert video hvor du prater + viser deler av prosjektet. 

Juryen velger ut det prosjektet de har størst tro på og som de opplever som gjennomførbart. 

Det er ingen krav til prosjektets innhold, men juryen vil prioritere medierelaterte prosjekter som fremmer kristen tro og gode verdier, helst inn mot allmenne medier. Prosjektet kan være i idéfasen eller sluttfasen.

For å sikre at prosjektet kan gjennomføres bes det om å legge ved en finansieringsplan/budsjett. CV og attest gjør det også enklere for juryen å plukke ut gode prosjekter. 

Pitching

Juryen vil plukke ut tre av søknadene som får muligheten til å pitche sin idé under Mediekonferansen MELT 26.oktober 2019.

Her vil hver kandidat få fem minutter til å presentere sin idé/prosjekt foran dagskonferansens deltakere. Deretter vil det bli mulighet for spørsmål fra salen til kandidaten. Når alle kandidatene har presentert sin idé vil juryen og deltakernes stemmer avgjøre hvem som blir tildelt 50.000 kroner i stipend fra Tro & Medier.  

Forskningsstipend

Tro & Mediers forskningsstipend blir gitt til forskning innen medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder. Stipendet kan bli brukt som delfinansiering av et doktorgradsprogram, og det kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Produksjonsstipend

inkl innhold i sosiale medier 

Vi ønsker at stipendet skal bidra til at vi får flere programmer på TV, radio eller nett. Det vil kunne gis stipend til idéutvikling, produksjon av piloter og til selve produksjonen. 

Produksjoner med mål om å komme i allmenne medier eller nyskapende innhold i sosiale medier blir prioritert.

MELT-stipend

Det settes av et eget stipend på 50 000 kr som skal deles ut på MELT-konferansen etter en «pitchekonkurranse». Det er åpen kategori, så man kan pitche en søknad om stipend til forskning, produksjon, gravejournalistikk, utstyr, reise eller annet. 

Alle søkere blir vurdert og et utvalg vil gå videre til en pitchekonkurranse som finner sted under Mediekonferansen MELT. Vinneren blir kåret ved hjelp av avstemning fra salen i kombinasjon med stemmer fra en jury.

MELT-stipendet deles ut under mediekonferansen MELT og søknadsfristen er 1. september.

 

Retningslinjer for Tro & Medier stipendfond

FORMÅL

Tro & Mediers mediestipend skal bidra til kristen tro og gode verdier i mediehverdagen, i tråd med T&Ms formål, basis og strategi. 

VILKÅR

Vilkår for Tro & Mediers støtte er at stipendiaten er forpliktet på organisasjonens basis slik den er beskrevet i vedtektene: «Tro & Mediers er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen.» 

Tro & Medier må som hovedregel behandle søknaden før prosjektet starter. Rapport sendesTro & Medier uoppfordret innen en måned etter utført prosjekt. 

Det er en forutsetning at tildelte stipend skal brukes i løpet av ett år etter tildelingen. Bevilget stipend kan ikke brukes til andre formål enn det stipendet er gitt til.Tro & Medier er ikke økonomisk ansvarlig for stipendiaten utover stipendbeløpet. 

UTLYSING 

Styret iTro & Medier utlyser stipend en gang årlig. Søknadsfrist er 31. mars. I tillegg kan styret iTro & Medier ved spesielle tilfeller dele ut stipendmidler utenom ordinær søknadsfrist. 

VURDERINGSKRITERIER 

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Styret vil ved tildeling måtte vurdere stipendsøkerne i forhold til antall søkere fra en spesiell kirke/organisasjon/institusjon og søke en viss fordeling om forutsetningene ellers er like. 

Søknader som (1) bidrar til forskning innenfor sentrale felt iTro & Mediers arbeid eller (2) bidrar til nyskapende innhold i mediene vil bli prioritert. 

Stipendet tildeles i utgangspunktet til arbeid i Norge, men søknader som har et internasjonalt siktemål i tråd med Tro & Mediers strategi, kan også vurderes. 

Det vil også bli tatt hensyn til om søkeren har andre muligheter for å få finansiert sitt prosjekt. Fullstendig finansieringsplan må legges ved søknaden. 

SØKNAD

Søknad sendes inn via Tro & Mediers elektroniske søknadsskjema ta kontakt med Tro & Medier hvis det er noe du lurer på.

Søknadsskjema gjelder både forskningsstipend og produksjonsstipend. Søknadsfrist 31.mars 2020

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tegning av kamera

Nysgjerrig?

Få vår rykende ferske mediekommentar, ukas ros og nyttige og gode saker rett i innboksen. Vi sender ut nyhetsbrev 2-3 ganger i måneden. Helt gratis!

Nå er det bare å lene seg tilbake å vente på vårt neste nyhetsbrev!

Share This