Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Vi ønsker at den kristne tro skal være synlig i mediene, og vi tror at å finansiere produksjoner med høy kvalitet og godt budskap er noe av det mest strategiske vi kan gjøre.

Derfor har vi siden 60-tallet gitt ut mediestipend for å prege mediebildet med kristen tro og gode verdier. Vi ønsker å bidra aktivt til at godt innhold blir produsert og at nye medietalenter med kristen tro får vokse frem. I år er totalbeløpet 200 000,- kroner til utdeling.

Produksjonsstipend

Produksjonsstipend

Vi ønsker at stipendet skal bidra til at vi får flere programmer på TV, radio eller nett. Det vil kunne gis stipend til idéutvikling, produksjon av piloter og til selve produksjonen. Produksjoner med mål om å komme i allmenne medier eller nyskapende innhold i sosiale medier blir prioritert.

Forskningsstipend

Forskningsstipend

Tro & Mediers forskningsstipend blir gitt til forskning innen medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder. Stipendet kan bli brukt som delfinansiering av et doktorgradsprogram, og det kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke.

Bli fast giver

Bli fast giver

Vi drømmer om å gjøre Jesus synlig i mediene, og har stor tro på at for å gjøre det, må vi utvikle nye medieprodukter. Vi ønsker å utvide stipendet og inviterer deg til å bli med på laget! Ved å bli fastgiver til mediestipendet, bidrar du til godhet, sannhet og tro i mediene.

Retningslinjer for Tro & Mediers stipendfond

FORMÅL

Tro & Mediers mediestipend skal bidra til kristen tro og gode verdier i mediehverdagen, i tråd med T&Ms formål, basis og strategi. 

VILKÅR

Vilkår for Tro & Mediers støtte er at stipendiaten er forpliktet på organisasjonens basis slik den er beskrevet i vedtektene: «Tro & Medier er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen.» 

Tro & Medier må som hovedregel behandle søknaden før prosjektet starter. Rapport sendes Tro & Medier uoppfordret innen en måned etter utført prosjekt. 

Det er en forutsetning at tildelte stipend skal brukes i løpet av ett år etter tildelingen. Bevilget stipend kan ikke brukes til andre formål enn det stipendet er gitt til. Tro & Medier er ikke økonomisk ansvarlig for stipendiaten utover stipendbeløpet. 

UTLYSING 

Styret iTro & Medier utlyser stipend en gang årlig. Søknadsfrist er 31. mars. I tillegg kan styret i Tro & Medier ved spesielle tilfeller dele ut stipendmidler utenom ordinær søknadsfrist. 

VURDERINGSKRITERIER 

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Styret vil ved tildeling måtte vurdere stipendsøkerne i forhold til antall søkere fra en spesiell kirke/organisasjon/institusjon og søke en viss fordeling om forutsetningene ellers er like. 

Søknader som (1) bidrar til forskning innenfor sentrale felt i Tro & Mediers arbeid eller (2) bidrar til nyskapende innhold i mediene vil bli prioritert. 

Stipendet tildeles i utgangspunktet til arbeid i Norge, men søknader som har et internasjonalt siktemål i tråd med Tro & Mediers strategi, kan også vurderes. 

Det vil også bli tatt hensyn til om søkeren har andre muligheter for å få finansiert sitt prosjekt. Fullstendig finansieringsplan må legges ved søknaden. 

SØKNAD

Søknader kan sendes inn fra januar.

Søknadsfrist 31.mars årlig.