Hvert år deler Tro & Medier ut mediestipend, i kategoriene forskningsstipend, mastergradsstipend og oppmuntringsstipend. 

Målet med stipendet er å bidra til dyktiggjøring av kristne mediearbeidere, og gi støtte til bruk av mediene i evangeliets tjeneste. Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på temaene som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipendene.  

Søknadsfrist er 31.mars og vi deler ikke ut stipend før etter at søknadsfristen har gått ut. 

Fyll ut vårt digitale skjema, eller last ned søknadsskjema.

 

Oppmuntringsstipend

Tro & Mediers oppmuntringsstipend blir gitt til prosjekter, studiereiser, formidling, programutvikling, arbeid med medier/misjon, kortere studier og annet. Vi vil særlig oppfordre personer med interesse for kristent mediearbeid, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Det kan bli gitt flere stipend på 5.000, 10.000 eller maksimalt 20.000 kroner. Søknadsfrist 31. mars.  

Bruk eget søknadsskjema , eller be om skjema fra Tro & Mediers kontor. Det skal legges ved prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Øvrige opplysninger står beskrevet på søknadsskjemaet. 

Mastergradsstipend

Tro & Mediers mastergradsstipend blir gitt til mastergradsutdanning innen medier, kommunikasjon, journalistikk og andre relevante fagområder. Stipendet kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Stipendet er på inntil 20.000 kroner, og det blir delt ut stipend en gang i året. Søknadsfrist 31. mars.  

Bruk eget søknadsskjema , eller be om skjema fra Tro & Mediers kontor. Det skal legges ved prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Øvrige opplysninger står beskrevet på søknadsskjemaet. 

Forskningsstipend

Tro & Mediers forskningsstipend blir gitt til forskning innen medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder. Stipendet kan bli brukt som delfinansiering av et doktorgradsprogram, og det kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke. Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Stipendet er på inntil 40.000 kroner, og det blir delt ut stipend en gang i året. Søknadsfrist 31. mars.  

Bruk eget søknadsskjema , eller be om skjema fra Tro & Mediers kontor. Det skal legges ved prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Øvrige opplysninger står beskrevet på søknadsskjemaet. 

 

Retningslinjer for Tro & Mediers stipendfond

FORMÅL 

Stipendfondet har bakgrunn i et av Tro & Mediers formål som er ”å fremme en god og effektiv bruk av medier i evangeliets tjeneste”. Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på de tema som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipend.  

VILKÅR 

Vilkår for T&Ms støtte er at stipendiaten er forpliktet på organisasjonens basis slik den er beskrevet i vedtektene: ”Tro & Medier bygger sin virksomhet på Bibelen og Den apostoliske trosbekjennelse”.  

T&M må som hovedregel behandle søknaden før studiet/kurset/prosjektet/reisen starter. Rapport etter fullført studium sendes T&M uoppfordret innen en måned etter endt studieopphold/kurs eller utført prosjekt/reise.

Det er en forutsetning at tildelte stipend skal brukes i løpet av ett år etter tildelingen. Bevilget stipend kan ikke brukes til andre formål enn det stipendet er gitt til. T&M er ikke økonomisk ansvarlig for stipendiaten utover stipendbeløpet. 

UTLYSNING 

Styret i Tro & Medier utlyser stipend en gang årlig. Søknadsfrister er 31. mars.
Tro & Medier kan gi råd og veiledning om egnede studiesteder og prosjekter. 

VURDERINGSKRITERIER 

Søknader til mastergrads- og forskningsstipend blir prioritert.  

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske Kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Styret vil ved tildeling måtte vurdere stipendsøkerne i forhold til antall søkere fra en spesiell kirke/organisasjon/institusjon og søke en viss fordeling om forutsetningene ellers er like.

Det vil også bli tatt hensyn til om søkeren har andre muligheter for å få finansiert sin utdanning. Fullstendig finansieringsplan må legges ved søknaden. 

T&M kan bruke stipendmidler til å få fram forskning på utvalgte områder i samsvar med T&Ms målsetting. Dette gjelder særlig områdene barn/medier og medier/livssyn. 

 

Søknad

Søknad om stipend kan gjøres digital eller kan fylles ut på papir og sendes inn til Tro & Medier.

Du kan også bestille søknadsskjema eller oversende utfylt søknad til:

Tro & Medier  – Kristent medieforum

Postboks 2420 Solheimsviken, 5824 Bergen 

Telefon 56 31 40 50

E-post: post@troogmedier.no 

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tegning av kamera

Nysgjerrig?

Få vår rykende ferske mediekommentar, ukas ros og nyttige og gode saker rett i innboksen. Vi sender ut nyhetsbrev 2-3 ganger i måneden. Helt gratis!

Nå er det bare å lene seg tilbake å vente på vårt neste nyhetsbrev!

Share This