Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Black Friday og takknemlighet

av | 1. des, 2016 | Mediekommentaren

Lytt til radiokommentaren med intro (og uten intro)

Reklamene møter oss overalt, i alle kanaler. Om jeg skal være litt urettferdig generaliserende, kan budskapet oppsummeres som følger: «Du mangler noe for å være lykkelig. Vi kan møte dine behov. Kjøp vårt produkt (og på Black Friday er det 20 prosent avslag på lykken)!»

Vi er ikke gode nok. Vi mangler noe. Kommersialismens sterkeste drivkraft finnes i vår misnøye, over oss selv, med hva vi har og ikke har. Og når en oppvoksende generasjon vokser opp, marinert i kommersielle budskap, er jeg redd for at dårlige selvbilder og overforbruk blir konsekvensen. For du skal ha sterk rygg for å stå imot et massivt budskap som forteller deg om alle dine mangler. Da er det enklere å flyte med strømmen og kjøpe seg til tilfredshet.

Problemet er at det er en svært farlig vei å gå. Mammon er en herre som stadig krever nye offer fra deg. Tilfredsheten over det nye varer bare en viss tid. Så må det nye kjøp til.

Jeg vet jeg står i fare for moralisering nå. Og kanskje det er behov for en viss nyansering. Det er selvsagt lov å glede seg over gode kjøp. Min utfordring stikker dypere, på vår drivkraft, vår hjerteholdning.

Derfor er det verdt å reflektere litt over hvilken dag som kommer før Black Friday. Den torsdagen er det Thanksgiving, takksigelsesdagen. Dette er en høytid som første gang ble feiret i 1621, der man takket Gud for naturens gaver. Og fortsatt er det en tid for takknemlighet. Kanskje vi nettopp der finner en nødvendig og sunn motkraft mot en materialisme som livnærer seg på din misnøye. Hva er det i våre liv som gir grunn til takknemlighet? Kan disse i større grad definere oss?

«Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting», sa David i Salme 23 for noen tusen år siden. Det er en livsholdning vi kan ha godt å lære av. Og i Salme 103 skriver han om Gud at «han metter ditt liv med det gode».

Paulus følger opp i 1.Tim 6, der han påpeker at «tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den.» Han advarer mot kjærlighet etter penger og rikdom og viser en annen vei: «Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet.»

Når vi skal oppsummere en ønskeliste for våre liv, ikke la dagens brosjyrer i postkassa definere den, men la ordene fra Paulus prege listen: Rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet.

Og la meg føye til: takknemlighet.

Skeptisk til juleevangeliets troverdighet? Ta kurset «Skeptikerens guide til julen»!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Allerede før de giftet seg, visste Elisabeth og Alexis at Gud hadde en spesiell plan for dem som ektepar. Nå reiser Alexis landet rundt og snakker til unge om identitet, seksualitet, kjønn og porno.   

Teologi for medieteknologi

Teologi for medieteknologi

Kan jeg invitere dere med på litt høyttenkning? Man bør kanskje ikke dele uferdige tanker i På Bølgelengde, men det får stå sin prøve.  

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

#
$