Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Hva er «En bedre historie om kroppen»?

Foto:

av | 3. jul, 2024 | ukategorisert

Kroppens teologi

De siste par årene har Tro & Medier, gjennom HeltFri.net, vært involvert i et tverrkirkelig arbeid med arbeidstittel «Kroppens teologi». Her vil vi bidra til at kommende generasjoner forstår, tror og lever Guds gode historie i møte med identitet, kropp og seksualitet.  

Hvorfor skal en medieorganisasjon som Tro & Medier engasjere seg i disse spørsmålene? Fordi svært mange av historiene i mediene er preget av dette, og HeltFri.net vil formidle en bedre historie til kommende generasjon.  

Men hva er den bedre historien? Under kommer noen korte, men viktige glimt inn i denne. Ellers kan man også lese hele grunnlagsdokumentet til «Kroppens teologi» her, der det også på sikt vil komme ressurser for hjem, menighet og skole. 

  1. Gud er 

Troen på Guds eksistens er helt nødvendig for å forstå det kristne synet på seksualitet, kropp og identitet. For han er Skaperen, som skapte oss med en hensikt og gav oss verdi. Han er den allmektige, ikke en vi kan skape og forme i vårt bilde. Han er kjærlighet, som vil oss godt, også når vi ikke forstår hans rammer. Han er den hellige, som ikke tåler urett, undertrykkelse og overgrep. Han er den nådige, som ikke overlater oss til oss selv med å løse ondskapens problem – men blir menneske og tar all verdens synd på seg. 

  1. Vi er Guds verdifulle skapninger

Når vi ser at Gud er skaper og vi skapninger, blir den gode rangen tydelig: Gud er Herre, vi er hans tjenere. Gud er far, vi er hans barn. Gud er Gud, vi er mennesker. 

At vi er skapt, fører også til at vi – med vår kropp er villet og gitt en høy verdi. Det kristne synet på kroppen er at den er verdifull og bærer av mening, uavhengig av følelse, tanker, utseende, evner og grad av nytte. 

  1. Grenser og orden er en gave fra Gud

I skapelsesfortellingen skiller Gud lys fra mørke, land fra hav, og han skaper dyrene, hver etter sin art. Til sist skaper han mennesket i sitt bilde, til å være mann og kvinne, til å komplettere hverandre i en trofast relasjon. Gud skapte orden av kaos. I dette satte han også grenser for mennesket. En tilværelse uten disse grensene, der alt flyter og vi er overlatt til våre egne vurderinger, er motsatsen til det paradis Bibelen forteller om. 

  1. Kropp, sex, ekteskap og familie er ment som bilder på noe større

Hvorfor gav Gud oss sex? Det er vanlig å peke på forening, nytelse og forplantning. Men selv om sex er meningsfullt i seg selv, peker den i sin natur alltid mot noe dypere, nemlig relasjonen mellom Kristus og menigheten. Gud skapte mennesket og menigheten til å være Kristi brud, hans motpart i et himmelsk ekteskap. Dette er en virkelighet alle mennesker inviteres til å leve i, uansett sivilstatus.   

  1. Fallet er en realitet for alle mennesker

Alle mennesker har til alle tider oversteget Guds gode grenser og gjennom det ødelagt relasjoner, til seg selv, sine medmennesker og til Gud. Syndefallet er en realitet i oss alle. Og det har skadet skaperverket, også vår seksualitet og vår vurderingsevne. Dermed er det både risikabelt og skadelig å overlate til oss mennesker, individuelt eller som fellesskap, å definere hvor grensene skal gå.  

  1. Nåden er en gave til alle mennesker

Like sant som at fallet er en realitet og skaperverket er skadet, er nåden en gave som tilbys oss, til tilgivelse og helbredelse. I det landskapet er vi fullt ut oss selv – som Guds barn. Her får vi en ny identitet, ikke definert ut fra våre fall, men ut fra hvem vi er i Kristus. Her får vi en ny familie, den familien som de jordiske familier bare er et bilde på. Guds familie er et mangfold av mennesker fra alle nasjoner og kulturer, alle personligheter og legninger, til alle tider og steder.   

  1. Håpet er en invitasjon til alle mennesker

Og ikke minst: Nåden gir oss et nytt håp. Håpet ser fremover og oppover, til den dagen Gud tar et endelig oppgjør med synd, ondskap, forførelse, nød, smerte, lidelse og død. Da vil alt i skaperverket bli helbredet og bli satt i rett stand igjen, også våre tanker, våre følelser og vår seksualitet.  

Guds løfte er at evigheten med ham er uendelig mye rikere enn selv det beste verden har å tilby. Denne rikdommen viser at det var verdt å si nei til å følge våre egne lyster, for Gud kalte oss til noe større.  

Dette er ikke et ønske om å gi en lettvint løsning på dype, menneskelige lengsler. Og en kort tekst yter ikke temaet rettferdighet. Men vår bønn er å bidra til å gi et lite glimt av en bedre historie – om en Gud som elsker oss, som er med oss og som en dag vil føre oss inn til en tilværelse der alle våre lengsler er møtt i ham. 


Denne saken ble først publisert i bladet vårt «På Bølgelengde» i 2023 – Abonner gratis her

 

Arkiv for ukategorisert

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Allerede før de giftet seg, visste Elisabeth og Alexis at Gud hadde en spesiell plan for dem som ektepar. Nå reiser Alexis landet rundt og snakker til unge om identitet, seksualitet, kjønn og porno.   

Teologi for medieteknologi

Teologi for medieteknologi

Kan jeg invitere dere med på litt høyttenkning? Man bør kanskje ikke dele uferdige tanker i På Bølgelengde, men det får stå sin prøve.  

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

#
$