Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Mediestipend 2019

av | 14. jun, 2019 | Nyheter

Årets mottakere av Tro & Mediers Mediestipend er klare. Med det ønsker vi å bidra til dyktiggjøring av kristne mediearbeidere, og gi støtte til bruk av mediene i evangeliets tjeneste.

I år fikk vi inn mange gode søknader til vårt Mediestipend og vi har stor tro på alle prosjektene som planlegges i år. Etter noen gode runder hos oss og i styret, ble det klart at seks stykker vil motta Mediestipend fra Tro & Medier i 2019. Totalt blir det delt ut 186.000 kroner.

Vi har gjort et kort intervju med hver enkelt mottaker for å finne ut hva stipendet går til, hva det betyr å motta et stipend fra Tro & Medier og hva de ønsker å oppnå gjennom sitt prosjekt.

 

Her er årets stipendmottakere

Margunn Serigstad Dahle

Forskningsstipend

Skal forske på trosopplæring for barn og tweens i mediekulturen

Les mer

Mathias Haughom

Produksjonsstipend

Skal produsere evangeliserende kortfilmer som skal spres i sosiale medier.

Les mer

TV Inter

Produksjonsstipend

365 korte andakter med Egil Svartdahl til sosiale medier

Les mer

Markus Kvavik

Produksjonsstipend

Podkasten «Store spørsmål»

Les mer

Ingar T. Hauge

Produksjonsstipend

Podkasten «Cross Over Gaming Podcast».

Les mer

Rasmus Rimestad

Produksjonsstipend

YouTube-filmer med dukka Jakob og vennen Vegar, hvor de har en gjennomgang av evangeliet.

Les mer

Margunn Serigstad Dahle

Skal forske på trosopplæring for barn og tweens i mediekulturen

– Hva betyr det for deg å motta stipend fra Tro & Medier? 

– Det betyr svært mye, på ulike nivå! For det første, er det svært oppmuntrende og motiverende at Tro & Medier tydelig verdsetter forskningsfokuset mitt! 

– For det andre, gir det meg en sårt tiltrengt mulighet til å kunne sette av konsentrert tid til forskingen i det stimulerende miljøet rundt Oxford Centre for Mission Studies i Oxford. 

– For det tredje, bidrar stipendet til å gjøre meg enda mer ydmyk overfor det jeg får arbeide med, samtidig som jeg holdes ansvarlig for å bruke mulighetene jeg har fått på en best mulig måte. 

Margunn S. Dahle er sammen med sin mann, Lars Dahle (til høyre), en av motorene bak Damaris Norge. Hun har tidligere mottatt stipend fra Tro & Medier til andre forskningsprosjekter. Foto: Egil Sæbø

– Hvorfor ønsker du å forske på barn, tweens og medier?

– Først og fremst fordi vi må møte barn og unge der de er med det beste vi har å gi: budskapet om Jesus! Og de lever jo i en mediehverdag, der budskapene i musikk, spill, tv-serier og film har stor innvirkning også på livssynsdanningen.  

– I dette konkrete forskningsprosjektet, er jeg opptatt av hvordan trosopplæringen i hjem og menighet kan gi hjelp til barn og tweens slik at de vokser i troen, ikke ut av troen i møte med medienes livssynsmangfold. 

– Hva ønsker du å oppnå gjennom forskningsprosjektet? 

– Prosjektet er en naturlig videreføring av min tidligere forskning, der jeg har pekt på behovet for en tredelt tilnærming i trosopplæringen: Det trengs kompetanse for medie- og livssynskritikk, det er behov for en helhetlig, apologetisk tilnærming, og det må utvikles ressurser som bidrar til at barn og tweens får en trygg, kristen identitet. Målet mitt er å gjøre noe på alle disse tre områdene, slik at vi kan ha en mest mulig helhetlig trosopplæring i vår medietid.

Mathias Haughom

Skal produsere evangeliserende kortfilmer som skal spres i sosiale medier.

– Hva betyr det for deg å motta stipend fra Tro & Medier?

– Det betyr MYE å motta dette stipendet. Det frigjør meg til å slippe å gjøre det halvveis, men kunne leve (sove og spise og sånt) samtidig som jeg produserer filmer. Det tar MYE tid og nå har jeg mulighet til å bruke tid på dette.  

– Hvorfor ønsker du å lage evangeliserende kortfilmer?

– Grunn til at jeg ønsker å lage evangeliserende videoer er at jeg kjenner at Gud har lagt noe på hjertet mitt. Jeg har filmet mye natur hele livet og blitt ganske god uten å ta utdannelse. Selv om jeg ærer Gud ekstremt mye når jeg produserer filmer til vanlig, er det ekstra kjekt å kunne være med å arbeide med Guds Rike til jorda på en så direkte måte. 

– Hva ønsker du å oppnå gjennom filmene?

– Det jeg hovedsakelig ønsker å oppnå med videoene er å hjelpe forkynnere og pastorer, fra forskjellige evangeliske menigheter, til å nå ut på best mulig måte på den effektive kommnuikasjonsplattformen som sosiale medier er blitt. Jeg vil hjelpe de å pakke inn de utrolig kloke tankene deres i en tabloid og underholdene video slik at flest mulig kan høre budskapet.  

– Er det lenge til vi får se flere filmer fra deg?

– Nei, neste video er allerede tatt og redigering gjenstår. Det vil komme ca hver måned fremover med ulike pastorer og forkynnere fra ulike menigheter. 

TV Inter

365 korte andakter med Egil Svartdahl til sosiale medier

– Hva betyr det for dere å motta stipend fra Tro & Medier? 

– Vi ble veldig oppmuntret av å motta stipend fra Tro & Medier. For oss har det stor betydning både for utvikling og realisering av en stor og omfattende idè, og stipendet gir oss en mulighet til å teste og utvikle format, innhold og distribusjonsform for ”Dagens Plussord”.  Idèen er enkel: Vi ønsker å produsere daglige ”ord for dagen” eller andakter  som er så korte at de er delbare på sosiale medier. Vi har ønsket å finne en form på disse andaktene som gjør at folk flest ønsker å se hver dag. Gjennom stipendet får vi nå en mulighet til å utvikle et best mulig konsept.   

TV Inter med Egil Svartdahl (f.v), Ole Kristiansen og David Solbjørg.

– Hvorfor ønsker dere å gjennomføre et slikt videoprosjekt i sosiale medier? 

– TV Inter har som mål å holde ryktet om Jesus levende gjennom riksdekkende medier. I en mediehverdag som er i forandring leter vi stadig etter nye måter å nå vårt mål på.  Riksdekkende tv kanaler utgjør fortsatt en stor del av folks mediehverdag, men stadig flere av oss bruker mye tid på sosiale medier. Det har derfor vært viktig for oss å for å finne fram til og utvikle et konsept som kan nå bredt, og snakke til både kristne og de som sjelden går i kirker eller bedehus i sosiale medier. Gjennom små daglige andakter som er delbare og som snakker til folk flest – uten en binding til en spesiell menighet eller kirke – håper vi å oppnå dette. 

– Hva ønsker dere å oppnå med dette? 

– Vi ønsker å gi det norske folk en god start på dagen. En liten hilsen, eller andakt som kan gi inspirasjon eller ettertanke, uten noen baktanke. Så ønsker vi i tillegg å gi det norske folk det beste vi kan gi dem – Guds velsignelse! Dette vil vi gjøre hver dag – 365 dager i året!

Markus Kvavik

Podkasten «Store spørsmål»

– Hva betyr det for dere å motta stipend fra Tro & Medier? 

– Det betyr mye for oss å motta et slikt stipend. Vi har større drømmer enn budsjett, så disse pengene er en god hjelp for å kunne gjennomføre noe av det vi håper å få til.   

– Hvorfor ønsker dere å lage en slik podkast? 

– Vi ønsker å lage en podcast som kan være med å sette i gang samtaler om tro og tvil. Vi håper å nå ut til unge mennesker med ulik tro, og å kunne belyse disse store spørsmålene fra ulike vinkler. Målet vårt med podcasten er ikke nødvendigvis å fortelle folk hva de skal tro, men å kunne være med å sette i gang  tankeprosesser hos folk.

Markus Kvavik er programleder i podkasten «Store spørsmål»

– Hva ønsker dere å oppnå gjennom podkasten? 

– Jeg håper podcasten kan være med å sette igang trossamtaler mellom unge kristne og deres ikke-kristne venner. Dersom vi kan være med å utruste unge mennesker til å føre trossamtaler, og å reflektere rundt livets store spørsmål, ville det vært fantastisk. Vi håper å kunne bidra til at unge kristne blir tryggere i sin tro, samtidig som vi ønsker å skape en utvidet forståelse blant ikke-kristne om hva den kristne troen handler om.

– Når får vi høre de første episodene? 

– De første episodene kommer i august!

Ingar T. Hauge

Podkasten «Cross Over Gaming Podcast».

– Hva betyr det for dere å motta stipend fra Tro & Medier? 

– Å motta stipend betyr selvfølgelig at vi får litt sterkere økonomiske ressurser å rutte med. Vi hadde allerede startet produksjonen av podcasten da stipendet ble mottatt, så noe tilbakebetaling av utgifter vi har dekket selv er fint å få. Stipendet gir oss også muligheten for videre satsing, og gir oss blant annet muligheten for å promotere podcasten mer utad gjennom sosiale medier og lignende. Men mest av alt betyr stipendet fra Tro & Medier at vi får en anerkjennelse som en kristen spillpodcast fra en etablert kristen medieaktør. Det er en anerkjennelse vi setter svært stor pris på, og det betyr mye for oss å vite at vi driver med noe som blir heiet frem og støttet.  

– Hvorfor lager dere podkast? 

– Som kristne spillentusiaster har vi nok alle tre savnet noen forbilder som kan gå foran og snakke varmt om spill som medieform i en kristen sammenheng. I spillmiljøene er det nok også mange som ikke tenker over at også kristne mennesker kan være interessert i spill. Vi ønsker derfor å gå foran og skape en podcast som snakker varmt om begge deler, og som forhåpentligvis kan være med å gi folk ny kunnskap og innsikt. I tillegg er vi alle tre glade i å snakke om spill generelt, og synes det er moro å dele våre tanker med andre. 

Stemmene bak podkasten fra venstre: Ingar T. Hauge, Christian Bjotveit Fonneland og Mats Jakob Jebe Nesmann

– Hva ønsker dere å oppnå gjennom podkasten? 

– Vi ønsker å levere en god podcast som befinner seg i kryssfeltet mellom teologi og spill. Her kan vi gå litt i dybden på tema knyttet til spill som kanskje ikke er like lette å ta opp i mer allmenne spillmedier, for eksempel det som har med tro, livssyn og etisk-filosofiske emner. Samtidig håper vi at ikke-kristne lyttere kan få et bilde av kristne spillere som viser at vi er ikke så annerledes som man kanskje skulle tro, og at vi ofte brenner for spill av de samme grunnene som spillere flest. 

Rasmus Rimestad

YouTube-filmer med dukka Jakob og vennen Vegar, hvor de har en gjennomgang av evangeliet.

– Hva betyr det for dere å motta stipend fra Tro & Medier? 

– Det er først og fremst en skikkelig anerkjennelse og en bekreftelse på at det vi driver med er bra. Menigheten vi er en del av, har stilt seg som økonomisk garantist, så reint økonomisk gjør det kanskje egentlig ingen forskjell for oss akkurat nå, men det er klart det vil bli lettere for menigheten å gjenta en sånn garanti ved et seinere prosjekt, dersom det viser seg at økonomien denne gangen går såpass bra som det ser ut til. Budsjettet for logo blei oppjustert i forbindelse med denne søknaden. Det betyr at vi ikke bare kan utvikle en logo, men mest sannsynlig få den animert også. 

En samtale mellom Jakob og vennen Vegar spilles inn.

– Hvorfor lager dere korte filmer med kompisene Jakob og Vegar?  

– Jeg og Vegar har opptrådt med dukka Jakob ved flere anledninger, og har sett hvor effektivt dukketeater er i møte med barn. Om dukka så bare hadde lest høyt fra telefonkatalogen, tror jeg likevel at barn ville fulgt med ganske lenge. I tillegg så vi at det vi gjorde faktisk var veldig bra – at vi hadde fått noe fra Gud som på ingen måte burde gjemmes i et tørkle og graves ned i jorda. Vi hadde lyst til å ta det til offentligheten og se hvor langt vi kunne komme med det.

– Når jeg personlig ser tilbake på profetiske ord jeg har fått, har ordene «kreativ formidling» gått igjen nesten hver eneste gang. Det å stå på en scene med Jakob & Vegar har vært de gangene som jeg så langt tenker at jeg har vært mest i det jeg opplever som kallet mitt. Jeg tenkte derfor at hvis ikke akkurat det er noe jeg skal satse på og investere tid i, så kan jeg egentlig legge ned alt det andre jeg driver med.

– Hva ønsker du å oppnå gjennom disse filmene?

– Jeg vil at det skal finnes gode kristne filmer på norsk på YouTube. Det er mye kristent på Internett, men det meste er enten på engelsk eller så er det ganske dårlig (med noen unntak, selvfølgelig!). Barna mine bruker mye tid på YouTube, og jeg drømmer om at barn som sitter og surfer «målløst» rundt der, av og til skal få kristent innhold anbefalt.

– I tillegg håper jeg at serien og Jakob & Vegar skal være et verktøy for foreldre/søndagsskoler/menigheter som ønsker å formidle evangeliet til barn. Vi forteller ofte bibelhistoriene, og deler gode kristne verdier med barna, men overraskende mange foreldre synes det er vanskelig å forkynne evangeliet – og det er det som er en kraft til frelse selv om alt det andre er bra det også.

– Når kan vi se de første filmene online?

– Målet er at første av ti episoder lanseres lørdag 14. september, og at en ny episode lanseres hver lørdag i ti uker etter det.

– Hvor kan vi etter hvert finne filmene?

– Når filmene først er på YouTube, er det jo lett å legge dem ut andre steder også. Jakob kommer sikkert til å få en facebook- og instagramside når det nærmer seg lansering og der skal dette selvfølgelig ut. Jeg håper også at kristne organisasjoner som har hjemmesider, kan være med på å spre dette gjennom alle tilgjengelige kanaler.

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

La det bli lyd i sommer!

La det bli lyd i sommer!

Her er noen av grunnene til at jeg liker å jobbe med lyd (aka podkast).   Er du glad i lyd? Det er jeg. Gode lydminner fra oppveksten  Jeg er så gammel at jeg husker barnetimen på radio. Lørdag ettermiddag var det fast rutine å lytte til hørespill, og Stompa var et...

Med blikket på skjermen

Med blikket på skjermen

Pastor og forfatter Torbjørg Oline Nyli er sikker på at Paulus ville reagert på vår mobilbruk om han skrev brev til menighetene i dag.   

#

Siste innlegg

$
La det bli lyd i sommer!

La det bli lyd i sommer!

Her er noen av grunnene til at jeg liker å jobbe med lyd (aka podkast).   Er du glad i lyd? Det er jeg. Gode lydminner fra oppveksten  Jeg er så...

Med blikket på skjermen

Med blikket på skjermen

Pastor og forfatter Torbjørg Oline Nyli er sikker på at Paulus ville reagert på vår mobilbruk om han skrev brev til menighetene i dag.   

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Allerede før de giftet seg, visste Elisabeth og Alexis at Gud hadde en spesiell plan for dem som ektepar. Nå reiser Alexis landet rundt og snakker til unge om identitet, seksualitet, kjønn og porno.   

Teologi for medieteknologi

Teologi for medieteknologi

Kan jeg invitere dere med på litt høyttenkning? Man bør kanskje ikke dele uferdige tanker i På Bølgelengde, men det får stå sin prøve.  

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

#
$