NRK Supers ansvar for å formidle julebudskapet til barna 

av | 30. nov, 2022 | Mediekommentaren

NRK Supers ansvar for å formidle julebudskapet til barna 

nov 30, 2022

Av Jarle Haugland

«Bør vi ikke fokusere litt på det som faktisk er julens budskap? Er det ikke viktig å gi dette fokuset tilbake til barna?» Disse spørsmålene ble, ifølge Dagen, stilt i kollegiet i Egmont Kids Media Nordic, og førte til at vi i år finner juleevangeliet i bladhyllene sammen med Donald og Knoll og Tott og de andre juleheftene. 

Det er prisverdig at Egmont gjør dette, og jeg håper mange andre stiller de samme spørsmålene fremover: Bør vi ikke fokusere litt på det som faktisk er julens budskap? Er det ikke viktig å gi dette fokuset tilbake til barna? 

Ikke minst ønsker jeg å utfordre NRK Super på dette. De kristne julesangene synges på Julemorgen; det er flott. Men utover det er det vanskelig å se spor av julens budskap på barnekanalens flater. Ta for eksempel julekalenderne, som er deres flaggskip i adventstiden. Det er fantastiske historier som fortelles, men de er fullstendig renset for historien om Jesusbarnet og englenes sang for hyrdene. Jeg er overbevist om at det er fullt mulig å integrere julebudskapet i disse seriene på en god og naturlig måte.  

Derfor ønsker jeg å utfordre NRK Super på følgende: 

  • Bidra til å skape et livssynsåpent samfunn 

Vi trenger et samfunn der barn kan tro trygt og få innsyn i andre menneskers tro, med senkede skuldre – både hos seg selv, venner, klassekamerater, foreldre og andre. Den beste form for inkludering fra NRK Super er om de bidrar til kunnskap og forståelse mellom barn. Der denne kunnskapen og forståelsen mangler, vil fordommer oppstå. I verste fall kan dette utvikle seg til forakt og hat for andre menneskers livssyn. Derfor er sekulariteten et lite egnet svar for et  

godt samfunn, og de religiøse høytidene er glimrende arenaer for å gi innsyn og forståelse i andre barns tro.  

  • Ta religiøse barn på alvor 

Mange barn har en religiøs tro. Men dette er ikke uproblematisk for dem, selv i vårt land. Det kan handle om han som blir mobbet fordi han er kristen, den muslimske jenta som opplever å bli satt sammen med terroristen fra nyhetsbildet eller den jødiske gutten som opplever hets for sin tro eller at «jøde» er et skjellsord i skolegården. NRK Super kan være – og til tider er de – en stemme for religiøse barns rett til å tro fritt.  

Ikke minst ønsker jeg å se gode rollemodeller som kristne, muslimer og andre kan kjenne seg igjen i. Derfor stiller jeg spørsmål ved om det er klokt av NRK å sende den danske julekalenderen «Tidsreisen». Her er den eneste kristne karakteren læreren Ragner. Da serien kom ut i 2014, omtalte prest og politiker Pernille Vigsø Bagge i en kommentar i Kristeligt Dagblad denne kristne læreren som «klam, grim, nedladende, indsmigrende, manipulerende, magtsyg og fotograferet med næsen i sky i alle scener». Tenker NRK Super at dette er en rollemodell som inkluderer kristne barn, ikke minst dem som går i frikirkelige sammenhenger, slik Ragner gjør? Jeg håper fjoråret var siste år denne serien var tilgjengelig hos kanalen. 

NRK Super har en forpliktelse i NRK-plakaten til å «gjenspeile landets religiøse arv». Det gjør man best om man fremstiller religionene på en måte som skaper gjenkjennelse hos barna som tror, ikke ved å formidle stereotypier som gir næring til fordommer. 

  • Ta landets historie og verdier på alvor 

Vi kan ikke forstå vår historie og våre verdier uten å kjenne til den kristne troen. Vi kommer fra et sted. Vår historie har formet oss. Og verdier som er viktige for oss, har noen røtter. Det er historier som er felles for vår kultur. Dette handler ikke om å forsøke å tilegne seg en «monopol-posisjon» for den kristne troen, men om å ta på alvor hvem vi er og hvor vi kommer fra. 

Derfor håper jeg at advents- og juleprogrammet på NRK Super i år kan å bringe inn historien om Jesus i stallen, engler som sang om fred på jord og mennesker fra ulike samfunnslag og kulturer som samlet seg rundt krybben i tilbedelse av himmelens konge som var født. 

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Be med oss:

Himmelske Far, vi ber for alle som arbeider i mediebransjen. Åpenbar for dem de uendelige dybdene i din kjærlighet. Vis dem veien til et liv i et levende fellesskap med deg, her i livet og i evigheten, gjennom din sønn Jesus Kristus. Vi ber om at de som søker deg, finner deg, at sårede blir helbredet, at desillusjonerte får håp, trette får nye krefter og at din godhet fyller deres liv. 

Amen. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli fastgiver eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

[gi_en_gave_iframe]
#

Siste innlegg

$
Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

#
$