Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

NRKs rolle for mediemangfoldet

av | 24. nov, 2017 | Nyheter

NRKs rolle for mediemangfoldet

av 24. nov 2017

Som et allmennkringkastertilbud er det både naturlig og viktig at NRKs tilbud gjenspeiler at «Norges religiøse arv» har den kristne tro som hovedelement.

20. november arrangerte Medietilsynet et innspillsmøte om NRKs rolle for mediemangfoldet. Jarle var selvsagt tilstede og fulgte innleggene med stor interesse. Selv hadde Jarle planlagt et treminutters innlegg med fokus på tro i NRK. Men en stund ut i møtet måtte han gjøre endringer.

– Alle innleggene til nå har kommet fra aktører som opplever NRKs sterke posisjon som en trussel mot deres medievirksomhet og dermed også mot mediemangfold. Dermed er det behov for å peke på to områder der NRK bidrar til økt mangfold, fordi de gjør noe kommersielle aktører ikke prioriterer: innhold for barn og tros- og livssynsinnhold. Ikke bare sistnevnte, som først planlagt, sa Jarle.

Her er innlegget i sin helhet

NRK Super hadde nylig temauke med overgrep som tema. Tidligere år har andre vanskelige og viktige tema blitt behandlet på en tilsvarende god måte. Dette skjer på TV, radio, nettsider og sosiale medier. Ingen andre medier har gjort tilsvarende for barna, og det ville vært meningsløst om ikke NRK her var sterke på nett. En høy samfunnsverdi krever bred oppslutning. Her er NRK en viktig aktør for å styrke mediemangfoldet for denne gruppen.

Så mener Tro & Medier, kanskje ikke overraskende, at tros- og livssynsinnhold er et svært viktig område der NRK bidrar til et større mediemangfold enn andre aktører. Det er ikke alltid dette innholdet er kommersielt interessant. Men det gjør det ikke mindre viktig. Heller tvert imot.

Alle mennesker har et livssyn, et verdensbilde som styrer holdninger og handlinger, forståelsen av rett og galt – og hva det vil si å bygge et godt samfunn. Så lever vi i et flerkulturelt samfunn, og NRK vil som allmennkringkaster kunne bidra til kunnskap og forståelse mellom mennesker. Der denne kunnskapen og forståelsen mangler, vil fordommer oppstå. Fordommer avler forakt, som igjen avler hat. Skal vi forstå mennesker og samfunnet vårt, trenger vi å gå dypere enn det umiddelbare, det på overflaten, og forstå menneskers verdier og hvor disse kommer fra.

Mens TV Norge stiller med «Åndenes makt», TV 2 med «Reisen hjem» og andre gode, men enkeltstående programmer – kan NRK tilby programmer som «Mellom himmel og jord», «Salmer til alle tider», «På tro og Are», «Salmeboka minutt for minutt» og ikke minst Morgenandakten og gudstjenester på radio. De to sistnevnte er svært viktige innslag i menneskers liv, som en del av deres gudsliv, og dermed et viktig innholdstilbud til en stor gruppe mennesker. Samtidig bidrar disse programmene til et innsyn i menneskers trosutøvelse, noe som hjelper mennesker til å forstå dem som tror. Derfor vil både livssynsjournalistikk og formidling av forkynnelse være viktige element.

NRK har mulighet, med sin posisjon og rolle som allmennkringkaster, å hjelpe oss å forstå vår felles historie med dype kristne røtter. Og til å forstå det mangfoldet vi lever i i dag.


Jeg vil peke på to punkter å være oppmerksom på:

  1. Ta religionene på alvor

Det livssynsåpne samfunnet handler ikke om et samfunn der alt er like gyldig. Da blir troen fort likegyldig. For da tar man ikke menneskers tro på alvor. NRK løser ikke sitt oppdrag på dette området ved å lage en synkretistisk suppe der ulike livssyn får bidra med en ingrediens hver. Måten troen fremstilles på må skape gjenkjennelse hos den som tror.

  1. Ta landets historie og verdier på alvor

NRK-plakaten sier fortsatt at kanalen skal «gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn i samfunnet». Vi kan ikke forstå vår historie og våre verdier uten å kjenne til den kristne troen. Og som et allmennkringkastertilbud er det både naturlig og viktig at NRKs tilbud gjenspeiler at «Norges religiøse arv» har den kristne tro som hovedelement.

Ønsker du å gi en gave og bidra til å gjøre Jesus synlig i mediene?
Ved å bli Mediepartner i Tro & Medier eller gi en gave på Vipps til 55256, hjelper du oss til å nå lenger.

Foto: Norway Visit Romania

Fikk du med deg?

La det bli lyd i sommer!

La det bli lyd i sommer!

Her er noen av grunnene til at jeg liker å jobbe med lyd (aka podkast).   Er du glad i lyd? Det er jeg. Gode lydminner fra oppveksten  Jeg er så gammel at jeg husker barnetimen på radio. Lørdag ettermiddag var det fast rutine å lytte til hørespill, og Stompa var et...

Med blikket på skjermen

Med blikket på skjermen

Pastor og forfatter Torbjørg Oline Nyli er sikker på at Paulus ville reagert på vår mobilbruk om han skrev brev til menighetene i dag.   

#

Siste innlegg

$
La det bli lyd i sommer!

La det bli lyd i sommer!

Her er noen av grunnene til at jeg liker å jobbe med lyd (aka podkast).   Er du glad i lyd? Det er jeg. Gode lydminner fra oppveksten  Jeg er så...

Med blikket på skjermen

Med blikket på skjermen

Pastor og forfatter Torbjørg Oline Nyli er sikker på at Paulus ville reagert på vår mobilbruk om han skrev brev til menighetene i dag.   

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Allerede før de giftet seg, visste Elisabeth og Alexis at Gud hadde en spesiell plan for dem som ektepar. Nå reiser Alexis landet rundt og snakker til unge om identitet, seksualitet, kjønn og porno.   

Teologi for medieteknologi

Teologi for medieteknologi

Kan jeg invitere dere med på litt høyttenkning? Man bør kanskje ikke dele uferdige tanker i På Bølgelengde, men det får stå sin prøve.  

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

#
$