NRKs rolle for mediemangfoldet

av | 24. nov, 2017 | Nyheter

NRKs rolle for mediemangfoldet

av 24. nov 2017

Som et allmennkringkastertilbud er det både naturlig og viktig at NRKs tilbud gjenspeiler at «Norges religiøse arv» har den kristne tro som hovedelement.

20. november arrangerte Medietilsynet et innspillsmøte om NRKs rolle for mediemangfoldet. Jarle var selvsagt tilstede og fulgte innleggene med stor interesse. Selv hadde Jarle planlagt et treminutters innlegg med fokus på tro i NRK. Men en stund ut i møtet måtte han gjøre endringer.

– Alle innleggene til nå har kommet fra aktører som opplever NRKs sterke posisjon som en trussel mot deres medievirksomhet og dermed også mot mediemangfold. Dermed er det behov for å peke på to områder der NRK bidrar til økt mangfold, fordi de gjør noe kommersielle aktører ikke prioriterer: innhold for barn og tros- og livssynsinnhold. Ikke bare sistnevnte, som først planlagt, sa Jarle.

Her er innlegget i sin helhet

NRK Super hadde nylig temauke med overgrep som tema. Tidligere år har andre vanskelige og viktige tema blitt behandlet på en tilsvarende god måte. Dette skjer på TV, radio, nettsider og sosiale medier. Ingen andre medier har gjort tilsvarende for barna, og det ville vært meningsløst om ikke NRK her var sterke på nett. En høy samfunnsverdi krever bred oppslutning. Her er NRK en viktig aktør for å styrke mediemangfoldet for denne gruppen.

Så mener Tro & Medier, kanskje ikke overraskende, at tros- og livssynsinnhold er et svært viktig område der NRK bidrar til et større mediemangfold enn andre aktører. Det er ikke alltid dette innholdet er kommersielt interessant. Men det gjør det ikke mindre viktig. Heller tvert imot.

Alle mennesker har et livssyn, et verdensbilde som styrer holdninger og handlinger, forståelsen av rett og galt – og hva det vil si å bygge et godt samfunn. Så lever vi i et flerkulturelt samfunn, og NRK vil som allmennkringkaster kunne bidra til kunnskap og forståelse mellom mennesker. Der denne kunnskapen og forståelsen mangler, vil fordommer oppstå. Fordommer avler forakt, som igjen avler hat. Skal vi forstå mennesker og samfunnet vårt, trenger vi å gå dypere enn det umiddelbare, det på overflaten, og forstå menneskers verdier og hvor disse kommer fra.

Mens TV Norge stiller med «Åndenes makt», TV 2 med «Reisen hjem» og andre gode, men enkeltstående programmer – kan NRK tilby programmer som «Mellom himmel og jord», «Salmer til alle tider», «På tro og Are», «Salmeboka minutt for minutt» og ikke minst Morgenandakten og gudstjenester på radio. De to sistnevnte er svært viktige innslag i menneskers liv, som en del av deres gudsliv, og dermed et viktig innholdstilbud til en stor gruppe mennesker. Samtidig bidrar disse programmene til et innsyn i menneskers trosutøvelse, noe som hjelper mennesker til å forstå dem som tror. Derfor vil både livssynsjournalistikk og formidling av forkynnelse være viktige element.

NRK har mulighet, med sin posisjon og rolle som allmennkringkaster, å hjelpe oss å forstå vår felles historie med dype kristne røtter. Og til å forstå det mangfoldet vi lever i i dag.


Jeg vil peke på to punkter å være oppmerksom på:

  1. Ta religionene på alvor

Det livssynsåpne samfunnet handler ikke om et samfunn der alt er like gyldig. Da blir troen fort likegyldig. For da tar man ikke menneskers tro på alvor. NRK løser ikke sitt oppdrag på dette området ved å lage en synkretistisk suppe der ulike livssyn får bidra med en ingrediens hver. Måten troen fremstilles på må skape gjenkjennelse hos den som tror.

  1. Ta landets historie og verdier på alvor

NRK-plakaten sier fortsatt at kanalen skal «gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn i samfunnet». Vi kan ikke forstå vår historie og våre verdier uten å kjenne til den kristne troen. Og som et allmennkringkastertilbud er det både naturlig og viktig at NRKs tilbud gjenspeiler at «Norges religiøse arv» har den kristne tro som hovedelement.

Ønsker du å gi en gave og bidra til å gjøre Jesus synlig i mediene?
Ved å bli Mediepartner i Tro & Medier eller gi en gave på Vipps til 55256, hjelper du oss til å nå lenger.

Foto: Norway Visit Romania

Fikk du med deg?

#

Siste innlegg

$
Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

#
$