Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Disippelgjøring av skjermgenerasjonen

Foto:

av | 1. jul, 2024 | Nyheter

Hva skal til for at dagens barn og unge følger Jesus etter en oppvekst full av skjermer?

Av: Ingunn Olsson Mercer 

Barn i alderen 10-12 år samles i stua på Undeland Misjonsgård til en ny økt med dataspillet Minecraft. De er kommet hit for å spille, kanskje få noen nye venner, og lære om Jesus. Dette er NLM Sør sin gamingleir, og står som et godt eksempel på hvordan vi kan bruke dagens medieteknologi til å nå barn og unge med evangeliet.  

Kommer barna våre til å følge Jesus etter å ha vært marinert i skjermer hele barne- og ungdomstida? Hva kan vi gjøre som foreldre og som menighet for å styrke sjansen for det? Og i hvilken grad bærer trosopplæringen i barne- og ungdomsorganisasjoner preg av at ledere har tatt inn over seg den dramatiske endringen innen medier og teknologi som har skjedd for barn og unge? Disse spørsmålene var utgangspunktet for en prat med flere ledere for kristne barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. 

Hvordan opplever ungdomslederne at dagens realitet med mye skjermbruk påvirker barn og unges oppvekst?  

Hos Pinse Ung forteller Einar Myreng at de ser mobilen sprette opp så fort de unge ikke har noen annen stimuli.  

– Jeg tror nok vi, som andre, opplever det generelt mer krevende å få kontakt og oppmerksomhet med de unge i dag. Det er jo utrolig enkelt for dem å ty til dette når de kjeder seg. Dessverre er dette også et varsko for oss. De har jo lært det et sted, sier han, og har en klar oppfordring til foreldre i dag:  

– Foreldre i dag har et veldig fokus på mobilen selv om de er sammen med barn. Vi voksne bør gå foran som gode forbilder, sier Myreng. 

Isak Voie i Misjonskirken Ung ser både fordeler og ulemper med skjermbruken til de unge.  

–  Ungdommene er tilgjengelige for hverandre. De kan lett ta kontakt med hverandre via Snapchat og melding og finne på noe. De er oppdatert på hverandres liv via sosiale medier. Blant ulempene er at det er lett å distansere seg fra vennene sine. Dette kan føre til ensomhet, som flere også melder om. I tillegg kan det føre til stress for ungdommene, da de stadig har muligheten til å være påkoblet, sier han. 

Asle Steinbru i ImF Ung påpeker at måten unge samhandler og kommuniserer på har vært i bevegelse til alle tider. Samtidig har forandringene de siste årene gått i et helt annet tempo. 

– Vi har en medievirkelighet og teknologi som påvirker trender, meninger og hverdagskommunikasjon i høyt tempo. Rotløsheten som unge stadig møter på skjermen er med på å skape en distanse både til seg selv, folk rundt og til Gud. Å være bevisst sitt eget selv og troen er derfor viktigere og vanskeligere enn det kanskje har vært noen gang, sier han. 

Kjell Einar Mong Granholt er leder i Ung Baptist, og har studert teknologi og sosiale mediers innvirkning på mennesker. Han skulle gjerne hatt et godt svar på hvordan det påvirker barn og unge, men i sin egen organisasjon ser han en stor forskjell på ett område.  

– Det norske baptistsamfunn er en av de mest multikulturelle kristne organisasjonen i Norge og vi ser litt forskjell på hvordan forskjellige grupper bruker sosiale medier. På en av våre sommerleirer valgte noen lokale ledere med bakgrunn fra Myanmar å samle inn mobiler for sine deltakere. Det kunne se ut som deltakerne uten mobil var mer i fellesarealer og mer koblet på det som skjedde genereIt, forteller han. 

– Unge i dag har helt klart en veldig annerledes hverdag enn tidligere generasjoner. Det blir en helt annen hverdag når barn får mobil på barneskolen, sier Granholt.   

Gamere på hjertet

På Undeland har det vært ventelister for å få plass på gamingleiren. Erlend Fiddan er leirsjef for gamingleirene, og forteller at konseptet er nær hans hjerte.  

– Jeg var fascinert og inspirert av gaminglinja på Fjellhaug Bibelskole. Jeg har vokst opp med en lidenskap for gaming, og kan også takke den interessen for yrket mitt som IT-konsulent i dag. Mitt hjertesukk helt fra ungdomstida var at det fins en større gruppe vi ikke treffer med våre kristne tilbud, og en av gruppene er gamere, sier han.  

Lenge har dessverre stygge spill gjort at det har vært vanskelig å finne balansen og å skape et kristent tilbud på akkurat dette området.  

– I dag har jeg slått meg til ro med at det er så mange bra spill at så lenge vi prøver å styre etter aldersgrenser ser vi at i den gruppa vi har begynt med, 10-12 år, blir det gøy, forteller Fiddan.  

Hva da med våre menigheter og hjemmene våre? Hvordan kan vi disippelgjøre barn og unge i en hverdag full av skjermer?  

Å vise stor interesse for hva som skjer på skjerm hos barn og ungdom er alltid en god plass å starte, sier Asle Steinbru.  

– Det kan nok virke overveldende for mange foreldre å skulle følge opp barna i skjermbruk, samtidig betyr det ikke å ha detaljkontroll på alt. Det er mye viktigere å kunne bekrefte det de forteller om som er bra og veilede i det som vi tenker ikke er greit, sier han. 

Kjell Granholt har veldig troen på fysiske møter og leir.  

– Jeg ble kristen gjennom leir selv. Digitale leirer under korona var en flopp ser vi i ettertid. På en skikkelig leir får man stilt gode spørsmål om troen, reflektere i møte med andre og det er noe sunt og bra med det. Smågrupper i menighetene er også viktig, sier han.  

For Einar Myreng handler det om relasjon.  

– Det er bra om barnet har fire-fem voksne de kjenner i kirken og felleskap med jevngamle. Relasjon og forståelse er kjempeviktig. Vi ser at hvis man møter barn og unge med et åpent sinn og prøver å forstå, er det annerledes enn om man sier at sånn skal det være for sånn var det før. Alt innen kommunikasjon har endret seg. Det klassiske er å ta avstand fordi vi ikke forstår det. Her må foreldre være tett på og snakke med barnet sitt for å forstå hvordan de tenker, sier han.  

Isak Voie poengterer at det viktigste for barn og unge er å bli sett og elsket.  

– Både som familie og som menighet kan man sette av tid til fysiske møter med barn og unge uten mobil og skjerm, der man gjør noe sammen. Det kan være en aktivitet, et måltid, en gruppesamtale eller lignende. Tema for en slik samling trenger ikke å være skjermbruk eksplisitt, men man kan løfte opp de gode sidene ved mindre mobilbruk, sier han.  

Bibelundervisning på gamingleir 

I to år har NLM arrangert gamingleirer på Undeland nå, og det har vært veldig populært. I fjor måtte de sette opp en ekstra leir på nyåret. Selv om det ikke alltid kommer til uttrykk i ord, sier leirsjefen at det er tydelig at barna koser seg på leirene.   

– Mange i denne gruppen er introverte typer. Det er flere som kommer tilbake fra år til år, så det må jo bety noe, sier Erlend Fiddan som ser det som et godt tegn.  

– Jeg kjenner den typen, og jeg ser når de koser seg, sier han.  

Selv om det er mye tid til spill og gøy, er det er ikke bare lett kost når det kommer til det åndelige.  

– Vi har hatt ganske tung bibelundervisning, på en måte som jeg tenkte aldri kom til å treffe denne gruppa. Men de sitter som tente lys og følger med, sier Fiddan.   

Hvilke konkrete strategier har barne- og ungdomsorganisasjonene for å nå inn til våre barn og unge midt i denne mediehverdagen?   

– De som er rundt 20 år har lettere for å tale inn i ungdommers liv, derfor er det viktig å utruste dem, sier Kjell Granholt.  

– Det er fantastisk at mange unge sier ja til Jesus på leir, og vi må ha ressurser til å følge opp disse. Vi har et ledertreningsopplegg en gang i måneden og mentorer som skal følge de opp. Dette har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på, forteller han.  

Han sier de er gode på sosiale medier på grunn av engasjerte frivillige som brenner for dette. Ung Baptist sentralt oppfordrer til å være mobilfrie på fellesmøter på leir, men det er opp til hver enkelt menighet hvordan de gjør det.  

– Den digitale hverdagen er kommet for å bli, det beste vi kan gjøre er å finne gode måter å bruke det på. Vi som barne- og ungdomsorganisasjon må praktisere gode måter å leve livet på med bibellesning og bønn. Mobilbruk må inn i den pakka der. Jeg synes ikke vi skal forby det, men alltid prate om gode vaner for et liv i tro, sier Granholt. 

Isak Voie forteller at Misjonskirken Ung oppmuntrer til at samlinger skjer uten mobiler og skjermer. 

 – Mobil kan også fremme sosiale settinger og være et hjelpemiddel for barn og unge til å bli kjent med hverandre. I stor grad opplever jeg at vi bruker medier som informasjonskanal, uten at dette er en konkret strategi for oss, sier han, og legger til:  

– Jeg hørte Oddvar Søvik si en gang at «vi må ha mer tro på at Gud kan bevare oss, enn at djevelen kan bedra oss». Dette er en holdning jeg har tatt med meg inn i flere temaer, også mobilbruk. Jeg ser at den enorme skjermbruken har flere negative konsekvenser. Jeg er ikke naiv i møte med dette. Likevel velger jeg å ha tro på at Gud vil bevare oss, sier han. 

ImF Ung og Asle Steinbru er takknemlige for at det er mange gode aktører som lager godt og relevant innhold til kanaler på sosiale medier. 

– Det er ikke på disse kanalene hovedtyngden av vårt arbeid ligger, sier Steinbru.  

– Det å legge til rette på forskjellig vis for at barn og ungdom blir utrustet til å møte verden gjennom lokallagsarbeidet er den viktigste måten for oss å arbeide på. Men en ting vi har gjort er å kjøre en del bibelvers og andaktsserier tilpasset SoMe, sier han.  

De legger ingen føringer for hvordan lokale forsamlinger skal møte mediehverdagen til unge.  

– Samtidig er alle stemmene unge møter gjennom forskjellige kanaler en av motivasjonsfaktorene våre for å gi de helhetlig trosopplæring. Her har søndagsskoleopplegget Awana vært vårt viktigste verktøy, forteller han. 

Einar Myreng i Pinse Ung innrømmer at de som organisasjon ikke har en spesifikk plan for det digitale.  

– Vi har ingen strategi om å bekjempe skjermbruk. Men vi har en strategi om at barn og unge skal få et godt møte med Jesus. Når man får det så virker også Den hellige ånd i livene deres. Vi må tro at det Gud har startet vil fortsette når noen har kommet til tro og lever nært Gud. Hvis vi hele tiden blir den med pekefingeren så hjelper ikke det heller. Vi må hjelpe de unge å styre skjermbruken, og prioritere relasjon med hverandre på annet enn skjerm også. Det er en knivsegg man balanserer på. 

Chill leir med skjerm, men ikke frislipp  

Profilen er litt annerledes på gamingleir enn på andre leirer. Alt er ikke tidfestet, programmet er litt flytende. Slik kan lederne også ta det med ro og være til stede for ungdommene, sier gamingleirsjef Erlend Fiddan.  

– Et viktig aspekt er at barna blir oppfordret til å ikke sitte med mobiltelefonen alene i et hjørne. Vi vil at de skal bli med i et fellesrom. Leiren er ikke et sted for frislipp av skjermbruk, alt skjer innenfor trygge, gode rammer, sier Fiddan, og legger til:  

Mange føler de er alene om troen sin i hverdagen. På gamingleir kan de unge møte andre kristne som gamer på en trygg plass. 


Denne saken ble først publisert i bladet vårt «På Bølgelengde» i 2023 – Abonner gratis her

 

Arkiv for Nyheter

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Allerede før de giftet seg, visste Elisabeth og Alexis at Gud hadde en spesiell plan for dem som ektepar. Nå reiser Alexis landet rundt og snakker til unge om identitet, seksualitet, kjønn og porno.   

Teologi for medieteknologi

Teologi for medieteknologi

Kan jeg invitere dere med på litt høyttenkning? Man bør kanskje ikke dele uferdige tanker i På Bølgelengde, men det får stå sin prøve.  

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

#
$