Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Offentlig debatt i 3D

av | 3. jun, 2020 | Nyheter

Tekst: Jarle Haugland

Jeg har tidligere hatt liten tro på endringskraften i offentlig debatt, selv om jeg både har skrevet debatter i landet største medier og deltatt i debattprogrammer. Men nå er jeg ikke så sikker lenger. Trolig er den offentlige debatten viktigere enn jeg har tenkt. Her preges tankesett, holdninger og verdensbilder. Her brynes meninger mot hverandre, og ved å delta aktivt med et kristent livssyn i den offentlige debatten, bidrar vi til å skape et meningsrom der også den kristne tro hører hjemme. Vi har et medansvar for å skape det livssynsåpne samfunnet.

Men først litt om mine motforestillinger: Hovedårsakene til min skepsis til offentlig debatt er for det første at mediene ofte dyrker konflikter og leter etter de sterke meningene. Det fører til polarisering, og nyanser har lite rom i dette landskapet.

For det andre blir den offentlige debatten altfor lett en toveismonolog, der man kun er opptatt av hva man selv vil si og ikke av å lytte. Det gjør oss sjeldent klokere. For å sitere forfatter J.P.McEvoy: «Når du snakker, gjentar du bare det du allerede vet. Men hvis du lytter, kan du lære noe nytt.»

Og for det tredje handler kristen tilstedeværelse i debattene ofte om moralske spørsmål, og i verste fall kan det skygge for evangeliet. For det er Jesus som er verdens håp, ikke bedre moralske valg.

I Tro & Medier er vi opptatt av at vi ikke først og fremst skal vinne debattene. Vi skal vinne mennesker. Vi skal gi dem et møte med Jesus, hans nåde, glede, omsorg og frihet. Det må være styrende for oss, når vi skriver kronikker eller blir intervjuet.

Jeg mener altså at det er viktig at vi deltar i den offentlige debatten. Men det må gjøres med varsomhet, lydhørhet og kjærlighet.

I 1986 skrev professor i GT, Walter Brueggemann, boken Hopeful Imagination. Det synes jeg er et vakkert begrep. Brueggemann skriver opprinnelig om gammeltestamentlige profeter i Israels tid i eksil, men uttrykket er høyaktuelt inn i vår tid og i den kristne deltakelsen i offentligheten. For gjennom å være en stemme i det offentlige rom, kan vi som kristne på vårt beste skape håp i menneskers liv. Vi kan åpne døren opp til en annen virkelighet av godhet, sannhet og kjærlighet. En virkelighet der Jesus er frelser, bror og Herre. Der vi får leve i frihet. Vi forteller en bedre historie og inviterer mennesker til å tro på og leve etter denne.

Kanskje veien å gå, er en offentlig debatt i 3D – inspirert av filosof og underviser på NLA Høgskolen Gimlekollen, Peter S. Williams. Han skriver om «apologetikk i 3D»: hode, hjerte og hender (worldviews, attitude and actions). Det kan si noe om hva vi vil oppnå med å delta i debatten.

En kristen stemme i den offentlige debatten kan tenne håp og vise vei til en annen – og bedre virkelighet.

1. Vi vil utfordre og prege menneskers livssyn og verdensbilder (hode)

I 2 Kor 10, 4-5 skriver Paulus: «Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» Menneskers verdensbilde eller livssyn er brillene de tolker verden med. Alle har et livssyn, religiøst eller ikke. Og disse bidrar til å forme forståelsen av hva som er sant og rett. I den offentlige debatten må vi som kristne klare å grave litt dypere enn de ytre argumentene. Vi må også gå til «tankebygningene» som ligger bak meningene og utfordre dem. Hva er egentlig sannhet?

2. Vi vil utfordre og prege menneskers holdninger, til Gud, seg selv og sine medmennesker (hjerte)

Så ønsker vi å hjelpe mennesker til å se seg selv i et helt nytt bilde, først og fremst i relasjon til Gud, og deretter relasjonene til seg selv og til andre. I 2 Kor 5 omtaler Paulus den kristne tjenesten som «forsoningens tjeneste» og utbryter: «Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!»

3. Vi vil utfordre og prege menneskers forståelse for hvilke handlinger som er gode og sanne (hender)

Til slutt ønsker vi at vår deltakelse i den offentlige debatten preger menneskers handlinger. Vi vil gå i Jesu fotspor og bidra til et samfunn der vi elsker våre fiender, tjener hverandre, er en stemme for de svake og der vi setter undertrykte fri.

Jeg ønsker å oppmuntre kristne til å delta i den offentlige debatten. Vær aktiv, positiv og offensiv «på medietorget», med godhet, sannhet og tro. For vi tror at vi som kristne er verdens lys (Matt 5, 14), og mediearenaen er et viktig sted å la vårt lys skinne.

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

[gi_en_gave_iframe]
La det bli lyd i sommer!

La det bli lyd i sommer!

Her er noen av grunnene til at jeg liker å jobbe med lyd (aka podkast).   Er du glad i lyd? Det er jeg. Gode lydminner fra oppveksten  Jeg er så gammel at jeg husker barnetimen på radio. Lørdag ettermiddag var det fast rutine å lytte til hørespill, og Stompa var et...

Med blikket på skjermen

Med blikket på skjermen

Pastor og forfatter Torbjørg Oline Nyli er sikker på at Paulus ville reagert på vår mobilbruk om han skrev brev til menighetene i dag.   

#

Siste innlegg

$
La det bli lyd i sommer!

La det bli lyd i sommer!

Her er noen av grunnene til at jeg liker å jobbe med lyd (aka podkast).   Er du glad i lyd? Det er jeg. Gode lydminner fra oppveksten  Jeg er så...

Med blikket på skjermen

Med blikket på skjermen

Pastor og forfatter Torbjørg Oline Nyli er sikker på at Paulus ville reagert på vår mobilbruk om han skrev brev til menighetene i dag.   

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Allerede før de giftet seg, visste Elisabeth og Alexis at Gud hadde en spesiell plan for dem som ektepar. Nå reiser Alexis landet rundt og snakker til unge om identitet, seksualitet, kjønn og porno.   

Teologi for medieteknologi

Teologi for medieteknologi

Kan jeg invitere dere med på litt høyttenkning? Man bør kanskje ikke dele uferdige tanker i På Bølgelengde, men det får stå sin prøve.  

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

#
$