bilde

Lytt til radiokommentaren med intro (og uten intro)

Hvordan sekulariseringen påvirker norsk misjon, er viktig å jobbe med. Vi trenger å forstå samfunnet for å utbre evangeliet der Gud sender oss. Samtidig må vi ikke la omgivelsene definere oss. Misjonsoppdraget er det samme, uavhengig av om samfunnet er preget av sekularisering, ateisme, islam eller kristendommen. Fortsatt er det slik at uten Jesus går mennesker fortapt. Invitasjonen fra Gud om tilgivelse, frihet og evig liv i Kristus er ikke gått ut på dato – og vi er sendt ut i hele verden for å forkynne «evangeliet for alt som Gud har skapt»! 

Sekulariseringen gir oss muligheter og utfordringer. Men om sekulariseringen utgjør en trussel for misjon, er det fordi vi kristne lar oss prege av den og tror på løgnen om at troen er en privatsak. Når vi kristne flytter det kristne vitnesbyrdet fra offentligheten og inn i den private sfære, har vi gradvis sluttet å lyse for alle og heller gjemt lyset under et kar. Da står misjonen i fare. Det skyldes ikke en slags avkristningskraft utenfor oss som motarbeider misjonsarbeidet. Problemet oppstår når vi glemmer at misjon handler om å gå ut. Om å nå de unådde – også i vårt eget land. 

LINK-konferansen, som NORME – paraplyorganisasjonen for 43 norske misjonsorganisasjoner – arrangerte, ble avsluttet med stående applaus fra salen. Ikke fordi vi hadde løst problemet eller diskutert oss frem til et svar på spørsmålet. Men fordi vi fikk et befriende møte med en mann som motbeviser at sekulariseringen er et hinder for evangeliet. Andreas Håtveit fikk Medierosen 2016 fra Familie & Medier for sitt tydelige, kristne vitnesbyrd i mediene. Med livsglede, Jesus-fokus og en smittende tro har han delt evangeliet frimodig i beste sendetid på TV. Det er verdt å hedre og la seg inspirere av!

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This