Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Smittende tro i beste sendetid

av | 22. sep, 2016 | Mediekommentaren

Lytt til radiokommentaren med intro (og uten intro)

Hvordan sekulariseringen påvirker norsk misjon, er viktig å jobbe med. Vi trenger å forstå samfunnet for å utbre evangeliet der Gud sender oss. Samtidig må vi ikke la omgivelsene definere oss. Misjonsoppdraget er det samme, uavhengig av om samfunnet er preget av sekularisering, ateisme, islam eller kristendommen. Fortsatt er det slik at uten Jesus går mennesker fortapt. Invitasjonen fra Gud om tilgivelse, frihet og evig liv i Kristus er ikke gått ut på dato – og vi er sendt ut i hele verden for å forkynne «evangeliet for alt som Gud har skapt»! 

Sekulariseringen gir oss muligheter og utfordringer. Men om sekulariseringen utgjør en trussel for misjon, er det fordi vi kristne lar oss prege av den og tror på løgnen om at troen er en privatsak. Når vi kristne flytter det kristne vitnesbyrdet fra offentligheten og inn i den private sfære, har vi gradvis sluttet å lyse for alle og heller gjemt lyset under et kar. Da står misjonen i fare. Det skyldes ikke en slags avkristningskraft utenfor oss som motarbeider misjonsarbeidet. Problemet oppstår når vi glemmer at misjon handler om å gå ut. Om å nå de unådde – også i vårt eget land. 

LINK-konferansen, som NORME – paraplyorganisasjonen for 43 norske misjonsorganisasjoner – arrangerte, ble avsluttet med stående applaus fra salen. Ikke fordi vi hadde løst problemet eller diskutert oss frem til et svar på spørsmålet. Men fordi vi fikk et befriende møte med en mann som motbeviser at sekulariseringen er et hinder for evangeliet. Andreas Håtveit fikk Medierosen 2016 fra Familie & Medier for sitt tydelige, kristne vitnesbyrd i mediene. Med livsglede, Jesus-fokus og en smittende tro har han delt evangeliet frimodig i beste sendetid på TV. Det er verdt å hedre og la seg inspirere av!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Gud kan gjøre tøffe ting til noe bra!

Allerede før de giftet seg, visste Elisabeth og Alexis at Gud hadde en spesiell plan for dem som ektepar. Nå reiser Alexis landet rundt og snakker til unge om identitet, seksualitet, kjønn og porno.   

Teologi for medieteknologi

Teologi for medieteknologi

Kan jeg invitere dere med på litt høyttenkning? Man bør kanskje ikke dele uferdige tanker i På Bølgelengde, men det får stå sin prøve.  

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

#
$