Søk Mediestipendet fra Tro & Medier! Frist 31. mars.

Les mer

Visjon Norge og NRK Brennpunkt

av | 26. okt, 2016 | Nyheter

NRK Brennpunkt har denne uken satt søkelyset på Visjon Norges virksomhet, da spesielt rettet mot Jan Hanvolds forvaltning av giverinntektene. De avdekker i sitt arbeid at Hanvold henter ut millionutbytte gjennom avtaler hans private selskaper har inngått med kanalen. Og de viser til kontrakter der Hanvold selv har signert som både utleier og leietaker, arbeidsgiver og arbeidstaker. Hanvold selv hevder han er innenfor norsk lov, og mener vinkling og klipping gir et feil bilde av virksomheten. Samtidig erkjenner han at fakta som kommer frem i programmet er korrekte. 

Kristi brev
Familie & Mediers oppdrag er å gjøre Jesus synlig i mediene. En del av vår kjernevirksomhet er å ha en god kontakt med kristne medieaktører, ikke minst for å skape en felles forståelse av hvordan vi representerer Jesus i vårt arbeid ut mot det norske folk. Og som kristne organisasjoner basert på giverinntekter, har vi et ekstra ansvar for sunn, redelig og transparent forvaltning av gavene. Også på dette området er vi Kristi brev til verden. 

Derfor ser vi med alvor på påstandene som kommer frem på NRK Brennpunkt. Og vi har også i lengre tid hatt en bekymring for teologien som ligger bak deres giverarbeid. Dette handler om hvilket bilde av Gud som formidles, forståelse av hva tro er og hvilken plass givertjenesten skal ha i det kristne livet.

Tro som må aktiviseres?
«Vi skal gi deg muligheten til å gi, og det er ingen tvang, for Gud elsker en glad giver. Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Garantert, altså. De går til helvete. For gjerrighet er det verste Gud vet», sa Hanvold på et møte på Visjon Norge. Når Vårt Land konfronterer ham med sitatet, avstår han fra å kommentere. 

I Brennpunkt uttaler han at ”troen må aktiviseres” for å kunne forvente svar på bønn om helbredelse, og kobler dette til å gi gaver til Visjon Norge. 

Er det slik at den troen som frelser, helbreder og bærer oss gjennom livet og inn i evigheten er en tro som må kjøpes? Som forutsetter pengegaver – i dette tilfellet til Visjon Norge? Her beveger vi oss ganske tett opp til en avlats- og gjerningsreligion der gavene dine (til Visjon Norge) avgjør evigheten og avgjør bønnesvaret.  

Rekkefølgen avgjørende
Hva er det å tro? Det er riktig at det gir seg utslag i hvordan vi forvalter vår økonomi, tid og andre områder av livet. Men er dette troens kjerne? Sitter Gud der og venter på menneskers vilje til å gi gaver til Visjon Norge – eller Familie & Medier, for den del – før han kommer oss i møte med sine gaver? Nei! i klassisk kristendom er rekkefølgen helt avgjørende for om vi får et sant eller falskt evangelium. Tro er ingen handling, det er å falle med hele sin tyngde på Gud som bærer. Det er å søke tilflukt hos ham som er vår klippe, forløser og forsørger – også når vi selv ikke kan bidra med noe. Ja, ikke minst da. ”For av nåde er dere frelst, ved tro”, skriver Paulus til menigheten i Efesus, og fortsetter: ”Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.” 

Deretter skaper dette noe i oss, både i våre hjerter og i vår pengebruk. Men våre handlinger er en konsekvens av Guds nåde og hans gaver, ikke motsatt. Det er et gjensvar på han som allerede har gitt oss alt i Kristus.  

Så og høste
Hva da med ordene i 2.Kor 9 om at ”den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse”? Det er ingen tvil om at dette er viktige ord til oss, inn i vår velstands- og forbrukerkultur, og vi som Guds folk vil ha godt av å granske våre hjerter i møte med vår bankkonto. Er Jesus vår Herre også på dette området? Har vi tillit til at Gud forsørger oss, eller er Mammon en avgud som vi kan lene oss på i møte med livets behov? Men det er usunt – og ubibelsk – å koble dette verset opp til en konkret virksomhet og et konkret bønnesvar, en slags ”gi til oss, så skal du få fra Gud”. Da har man beveget seg bort fra en sunn givertjeneste med Jesus som Herre og over til en situasjon der man skal kjøpe seg velsignelser fra Gud ved å gi til Visjon Norge. 

Vi kan ikke granske Hanvolds intensjoner eller skape en fullstendig oversikt over hans teologiske ståsted. Men budskapet som formidles gir oss et bilde av en Gud som krever for å gi, en tro som kjøpes og en Gud som først gir som en konsekvens av våre gjerninger. Vi kan aldri tro at dette er Visjon Norges eller Hanvolds ønske, og håper derfor de kommer kritikken i møte med lydhørhet og ydmykhet. Da må Hanvold også gå ut og beklage sin Judas-stempling av medarbeidere, med medfølgende kryptiske trusler om hvordan Judas endte sitt liv med selvmord. Det er direkte rystende å lese. 

Invitasjon til dialog
Familie & Medier vil gjerne føre en aktiv dialog med kanalen. Ikke for å sette dem på plass, men fordi vi vil dem vel. Vårt høyeste ønske for Visjon Norge er at mennesker blir ført til en frigjort tro i Kristus, og at kanalen kan være et sterkt redskap i arbeidet med å formidle et sant evangelium til det norske folk. Derfor håper vi å få kunne være en konstruktiv samtalepartner for kanalen i fremtiden. 

Av
Jarle Haugland, daglig leder
Lars-Ivar Gjørv, styreleder

(foto: skjermdump tv.nrk.no)

#

Siste innlegg

$
Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam forteller evangeliet til barn, og skal nå oversettes til norsk. Bidra til å få skikkelig gode norske stemmer i serien!

Jesus synlig i julen

Jesus synlig i julen

Vi ønsker å gjøre Jesus synlig i julen! La mennesker rundt deg få glimt av Jesus gjennom dine sosiale medier denne førjulstida.

Slaveri i Bibelen

Slaveri i Bibelen

Slavehold i bibelsk tid var noe annet enn det vi ofte tenker på i dag når vi tenker på slaveri. Så hva sier egentlig Bibelen om slaveri?

#
$