Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

2016 – en slags oppsummering

av | 21. des, 2016 | Nyheter

Slike oppsummeringer vil sjeldent gi et helhetlig bilde av året som gikk, men her er i hvert fall min brikke i puslespillet som skal fortelle oss om 2016.

Uro og nød

I 2016 opplever vi uro i verden, terrorfrykt og dype tragedier i Syria. Ord blir tomme i møte med nøden, men jeg håper vi klarer å se menneskene bak overskriftene og statistikkene. Mediene har et ansvar for hvordan de dekker dette. På sitt beste kan de bidra til økt medmenneskelighet og engasjement for mennesker i nød. Samtidig er det en hårfin balansegang mellom dette og en dekning som drives av sensasjonslyst og graving i andres tragedier. Jeg mener for eksempel at det var uklokt med en så ufiltrert billedbruk som vi så i forbindelse med drapet på den russiske ambassadøren i Tyrkia. Vi ser også en økning i videoklipp hos nettaviser hvor det advares mot sterke scener. Det er ingen tvil om at mange av disse sakene helt fint kunne blitt formidlet på en annen måte, uten at det hadde gått ut over nyhetsformidlingen. Men antall klikk ville trolig gått ned da …

Kristen-Norge i medienes søkelys

2016 var også året der kristen-Norge var i medienes søkelys gjennom to konfliktrelaterte saker: VG-serien «Frelst» og NRK Brennpunkts «Pengepredikanten». Dette er to krevende saker å forholde seg til for et kristen-Norge som på mange måter føler seg på vikende front. Samfunnets relasjon til kristendommen er mye svakere enn kun for få tiår siden, både i aktivt engasjement i kristne sammenhenger, i kristendomsforståelse og i moralske spørsmål. Når mange i tillegg har en – delvis begrunnet – opplevelse av at mediene er fiendtlig innstilt til dem, blir reaksjonen fra kristenfolket ofte lite konstruktiv i møte med kritiske saker. Her ser jeg nødvendigheten av å ha to tanker i hodet samtidig: takknemlighet for at mediene setter søkelyset på det kritikkverdige i samfunnet, også om det skulle ramme oss – og et kritisk blikk på hvordan mediene gjør dette, om det er vinklinger, påstander eller mediedramaturgi som tyder på forutinntatte holdninger eller manglende kunnskap.

Så mener jeg at vår følelse av å være på vikende front best kan bearbeides gjennom å feste blikket på Jesus, verdens frelser og vår herre. Det er gjennom et liv i hans nærhet, der han får prege våre liv, at vi igjen kan se at det kristne livet vokser frem og preger samfunnet vårt.

Familie & Medier – noen høydepunkt og én utfordring

Det er også viktig for meg å si noe om organisasjonen jeg er en del av, Familie & Medier. Hva har preget 2016 for oss?

Tydeligere misjonsstrategi

Vi har i lengre tid jobbet aktivt med å være en kristen organisasjon for en ny tid. Hvordan vil det kristne misjonsoppdraget se ut i et etterkristent land? For jeg mener faktisk at det er realiteten i Norge, at vi er et etterkristent land. Et av høydepunktene mine i år, er å merke at vi beveger oss stadig i en mer «misjonal» retning med organisasjonen. Vi jobber stadig mer målrettet for å gjøre Jesus synlig i mediene, fordi vi tror at Jesus er veien, sannheten og livet. Da er det nødvendig med noen endringer. For eksempel tok vi over Jesus.net-arbeidet i Norge fra ImF i august. Her har vi fått et spennende verktøy for å gi søkende mennesker evangeliet – og vi tilbyr hele kristen-Norge å bruke dette verktøyet gratis!

En annen av endringene er å styrke vår rolle som knutepunkt for kristne medieaktører i Norge. Familie & Medier styres av Jesu bønn i Joh 17, om at vi skal være ett, så verden kan tro at Jesus var Guds utsendte. Og vi er overbeviste om at vi sammen står mye sterkere, om vi kan ha ett hjerte og en helhetlig strategi for å nå hele Norge med evangeliet gjennom mediene. Dette er en utrolig meningsfull og spennende oppgave!

En fantastisk stab

I 2016 ble staben vår utvidet, og som daglig leder er det en glede å jobbe sammen med en så flott gjeng med Jesusfokuserte, dyktige og dedikerte mennesker! Vi er nå seks personer som på ulike måter jobber – sammen med støttespillere og samarbeidspartnere – for å gjøre Jesus synlig i mediene. Be gjerne for staben i Familie & Medier.

Mennesker blir frelst og hjulpet i frihet

Det aller største høydepunktet for 2016 er likevel mennesker som har kommet til tro gjennom Jesus.net-sidene. HeltFri.net-arbeidet har også hjulpet mennesker på vei mot frihet fra pornobruk. Det er derfor vi som kristne er her, på oppdrag fra Gud om å gjøre mennesker til disipler av Jesus. Det oppdraget er ikke fullført – og vi er helt avhengig av en tett relasjon til lokale menigheter for å føre mennesker fra nett og inn i et kristent fellesskap. Vi feirer nyfrelste – og ber om enda flere høstarbeidere og større innhøsting i 2017!

Økonomi

Noen få ord om økonomien til slutt. For dette danner selvsagt et viktig grunnlag for arbeidet. Familie & Medier drives av gaveinntekter, gjennom medlemskap, fast givertjeneste og enkeltgaver. Jeg fylles av takknemlighet med tanke på alle som gir til organisasjonen, og på den måten er med i arbeidet med å gi mennesker et møte med Jesus i mediene! Vi håper på å gå med et lite overskudd i 2016. Samtidig ser vi at en del trofaste givere forsvinner på grunn av alder eller død. Er det noen som vil overta stafettpinnen i fremtiden? 2017 vil være et år der vi må snu en nedadgående trend for gavene om ikke de kommende årene skal bli kritiske. Dette har vi tro for å klare, ikke minst fordi oppdraget om å gjøre Jesus synlig på mediearenaen er så utrolig viktig – og kanskje mer aktuell enn noensinne!

Hvis du vil være med i dette arbeidet, kan du bli fast giver her.

Du kan også gi en gave på til 55256

#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

#
$