Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Bygger bro mellom tro og samtid

av | 6. nov, 2019 | Nyheter

Bygger bro mellom tro og samtid

av nov 6, 2019

Tekst: Simen Søvik
Foto: Egil Sæbø

Illustrasjon: Ragnhild Alise Apelthun Emblem

I snart 30 år har Margunn S. Dahle og Lars Dahle hatt en brann for mediene og den påvirkningskraften mediene har på oss mennesker i tiden vi lever i. 

– Det henger fullt og helt sammen med det å leve som en Jesus disippel. Det å være kristen. Da Jesus ba for sine disipler, ba han også for oss som skulle komme til tro på ham senere. Han ba konkret om at Gud måtte bevare oss i verden, fordi vi er sendt til den, men vi er ikke av verden. Verden i vår tid er så til de grader en medieverden.

Ordene kommer fra Margunn Serigstad Dahle, som ser medievirkeligheten i lys av Johannes 17.

Sammen med sin ektemann Lars Dahle har hun tatt plass hjemme i stuen i Kristiansand. Her har de bodd i snart 30 år etter at de fikk en utfordring om å komme til Gimlekollen. Begge har en lang og imponerende CV, men vi prøver å gi en kort og relevant beskrivelse.

Margunn er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, primært knyttet til studiet kommunikasjon og livssyn. I tillegg er hun utleid fra høgskolen til Damaris Norge hvor hun er team- og produksjonsleder, samt at hun er førstelektor II ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Lars er kollega med sin kone, som førsteamanuensis i systematisk teologi og daglig leder for Damaris Norge. I tillegg har han flere internasjonale tillitsverv innenfor Lausannebevegelsen, blant annet som «Catalyst for Media Engagement».

De har helt fra ungdomstiden vært opptatt av det å være kristen i møte med samtiden, og dermed av medienes sentrale rolle som påvirker og trendsetter.

– «Populærkulturen speiler det samfunnet den er med på å forme», påpeker Margunn.

– Vi bør derfor alltid spørre oss hva som formidles, og vurdere budskapet ut fra kristen tro, sier hun. 

Lever et digitalt liv

– Den digitale plattformen går på tvers av alt i dag. Internett preger vår tid på en helt ny måte og det er et økende behov for å reflektere over dette og stille spørsmål, sier Lars.

Hverdagen vår er nærmest heldigital. Plattformene som er tilgjengelig gjør at vi beveger oss sømløst mellom budskapene vi blir servert. Det er korte avstander mellom nyheter, banktjenester, kart og sosiale medier.

– Helt fra vi først kom til Gimlekollen har vi vært opptatt av mediebudskapene. Hva gjør de med oss, synet på oss selv og på hverandre? Hva gjør de med vårt syn på Gud? sier Margunn, som mener disse spørsmålene bare har blitt viktigere med årene. 

Gi hjelp til å ta valg

Hun tar oss med tilbake til sin egen tenåringstid på 70-tallet.

– Da var skillet ganske tydelig og tilsynelatende enkelt for kristen ungdom, for eksempel i forhold til å gå på kino. Det var godt ment, men dessverre veldig misforstått. Vi burde fått hjelp til å skjelne, vurdere og velge bort, sier Margunn.

Hun er opptatt av at nettopp dette er veien å gå i møte med dagens barn og unge.

Margunn Serigstad Dahle og Lars Dahle er gift og kollegaer ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og i Damaris Norge.

– Derfor tror jeg ikke vi kan være nok opptatt av medienes rolle som danningsagent og sosialiseringsagent. Mediefortellingene er en svært viktig kilde, om ikke den viktigste, for barn og unges livssynsdanning.

Vi har vekket et sterkt engasjement hos Margunn.

– Foreldre må vite hvilke fortellinger barnet på fire år møter på NRK Super og nettbrettet, for så å snakke om det. Ja, bygge en bro fra medieverdenen til Bibelens verden.

Dobbel lytting

Siden Dahle-parets første skritt på Gimlekollen har ulike muligheter åpnet seg, både inn mot undervisning og formidling ellers. I arbeidet med sin doktorgrad i England ble Lars kjent med det som tidligere var det engelske Damaris. Ikke lenge etter stod Margunn og Lars i spissen for Damaris Norge.

Noen år tidligere hadde de sammen hatt et studieopphold i England hvor de ble kjent med den engelske teologen John Stott. Det de tok med seg fra Stott, ble sentralt i deres eget møte med samtiden, og er kjernepunktet i Damaristilnærmingen.

– Fra John Stott lærte vi å ha fokus på den doble lyttingen. Lytte til samtiden og populærkulturen, og lytte til Bibelen, men i motsatt rekkefølge. Vi må starte med Bibelen og lytte nøye til bibeltekstene. Vi må kjenne Bibelen for å kunne bygge bro fra kristen tro til budskapene vi møter i medietekstene, sier Margunn.

Gressklipperen

Mens Margunn jobber mest med religionspedagogikk, livssynsspørsmål og medieanalyse, har Lars fokus på misjonsstrategi og apologetikk. For ham har den ene døren etter den andre åpnet seg internasjonalt og til slutt satt han med hovedansvaret for mediene som misjonstema under den store Lausannekongressen i 2010.

Men i forkant var Lars usikker på hvordan han skulle løse utfordringen han hadde fått. Heldigvis har han en grønn og frodig plen, som ble avgjørende for Cape Town-erklæringens mediekapittel, noe som også har satt kursen for Tro & Medier.

– Det var en stor utfordring, jeg var i villrede og visste simpelthen ikke hvordan jeg skulle legge det opp.

Lars tok turen ut i hagen i Kristiansand. Her fikk han start på gressklipperen og satt i gang med å korte gresslengden.

– Fra å ikke vite noe før jeg startet, sto jeg igjen med tre stikkordord i tankene da jeg var ferdig med plenen. Awareness, presence og ministries, forteller Lars.

– Siden har det aldri vært noe problem å få Lars til å klippe plenen, smetter Margunn inn. 

Mediemisjon

På norsk blir de tre ordene til mediebevissthet, medienærver og mediemisjon. Det første punktet tar Margunn seg av. De to andre jobber Lars mest med. De utfyller hverandre på en veldig god måte.

Lars er opptatt av medienes betydning og rolle i kirke og misjon for å spre det kristne budskapet.

– Det trengs oppmuntring og opplæring. Når en kristen formidler skal forkynne en søndag formiddag, er det naturlig å spørre seg om det har skjedd noe i mediene den siste uka som er særlig aktuelt. Kan bibelteksten tale direkte eller indirekte til oss slik at det bygges en bro mellom Skriften og samtiden? spør Lars. 

Mediebevisstgjøring har ikke vært et sentralt tema i misjonsstrategi tidligere.

– Altfor mange unge kristne lærer ikke å stille kritiske spørsmål til mediebudskapene, mediebruken og faglitteraturen, sier han og peker på at apologetikk er nødvendig for å møte dette behovet.

– Det gir mening å tro på Gud. Vi kan gi gode grunner for troen på Bibelen og på Bibelens Jesus.

Mediestipend til Margunn

Gjennom Damaris har både Margunn og Lars fått en arena hvor de kan formidle kristen tro i samtiden. Her er både det apologetiske og det medieanalytiske i fokus. Men de har også fått muligheten til å ta med seg sitt sterke medieengasjement ut i verden via Lausanne, og da særlig i Øst-Afrika.

I april mottok Margunn stipend fra Tro & Medier for tredje gang. Det gir henne en unik mulighet til å fortsette å forske på barn og medier. Denne gangen skal hun arbeide særlig med trosopplæring for barn og tweens i en mediekultur.

Vi har med andre ord ikke sett det siste til verken Margunn Serigstad Dahle eller Lars Dahle inn mot det å leve som en kristen i vår medietid.

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

#
$