Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Et redaksjonsmøte med livssynsforståelse

av | 29. okt, 2015 | Mediekommentaren

Lytt til mediekommentaren med intro og uten intro

"90 prosent av saken er bestemt på redaksjonsmøtet", hevdet en journalist jeg snakket med en gang. Prosentandelen var ikke faglig begrunnet, men et uttrykk for at utvalg av saker, vinkling, valg av intervjuobjekter og hva man ønsker at de skal si, i stor grad er bestemt før saken lages. Hva intervjuobjektet sier, har liten påvirkning på sakens vinkling. 

I et foredrag jeg var på for en tid tilbake, snakket Hans Christian Vadseth, seniorrådgiver i First House, om mediedynamikken og historien som fortelles i nyhetene. Han beskrev hvilke aktører vi finner der – en skurk, et offer, en ekspert og en helt – og han hevdet at det var bestemt på forhånd hvilken rolle du skulle spille når du ble kontaktet av mediene. Hadde du først fått tildelt en rolle, var det lite du kunne gjøre for å endre denne, mente Vadseth.

Om disse to har rett, er det altså på redaksjonsmøtet svært mye av journalistikken foregår. Vi kan – og bør – problematisere denne dynamikken og utfordre pressen til en mindre forutinntatt historiefortelling og mer åpen tilnærming til et område de vil belyse.  

Samtidig viser dette også viktigheten av journalister og redaktører som har kjennskap og kunnskap til de områdene de skal dekke. Ikke minst gjelder dette kjennskap til troens innvirkning på mennesker og samfunn, både den kristne tro og andre religiøse og ikke-religiøse livssyn. Alle har et livssyn, og så lenge det befinner seg i en blindsone i journalistikken, har man betydelig mindre grunnlag for å forstå menneskers holdninger og handlinger. 

Og det viser viktigheten av å utdanne kristne til å gå inn i journalistyrket med integritet, og med en trygghet på at en kan og skal ta med seg sin tro inn på arbeidsplassen. Ikke for å bruke mediene til såkalt snikevangelisering, men for styrke journalistikken gjennom sine holdninger og handlinger som kristne. 

Derfor inviterer vi til mediedagen «Troens plass i medieyrket» på Litteraturhuset i Oslo 21.november. Vi er overbevist om at livssyn spiller en viktig rolle i god journalistikk. Og vi er overbevist om at god livssynsjournalistikk, god religionskritikk, et livssynsåpent redaksjonslokale vil tjene samfunnet og bidra til å fremme det som er rett, sant og godt. Velkommen på mediedag!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

#
$