Hva er problemet vi forsøker å løse?

av | 31. mai, 2018 | Mediekommentaren

Hva er problemet vi forsøker å løse?

av mai 31, 2018

«Hva er problemet dere forsøker å løse?» Spørsmålet ble stilt på et kurs der en rekke frivillige organisasjoner var representert. Spørsmålet er uendelig viktig og bør stilles med jevne mellomrom av alle som driver et kristent arbeid.
I Tro & Medier arbeider vi for å gi mennesker et møte med Jesus i mediene. Men hvorfor det? Hva er problemet vi dypest sett ønsker å løse? Hva er konsekvensen av at mennesker ikke får møte Jesus?

«… for at hver den som tror på̊ ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv», sier Jesus i Joh 3,16. Ikke gå fortapt. Men ha evig liv.

Det kristne misjonsoppdraget er alltid å frelse mennesker fra noe og til noe. Fra fortapelsen, fra djevelens makt, fra en evighet bundet av mørket. Og til et liv i Guds nåde, frihet og kjærlighet, til et liv og en evighet i lyset.

Jeg skal være varsom med å komme med diagnoser. Likevel er jeg redd for at alvoret og drivkraften i misjonsoppdraget altfor ofte forsvinner i budsjetter, strategier, opprettholdelse av arbeid og hverdagens utfordringer – i menigheter og organisasjoner. Vi står i fare for å bygge en organisasjon eller en menighet, mer enn å drive – eller leve – misjon. Da har oppdraget med å vinne mennesker for Guds rike en tendens til å komme i bakgrunnen.

I boka The Forgotten Ways peker Alan Hirsh på utfordringen med å sette menighet før misjon i våre fellesskap: «Etter min mening er det absolutt nødvendig at vi får rett rekkefølge på det. Det er Kristus som fastsetter vår hensikt og misjon i verden, og det er vårt oppdrag som må drive vår leting etter hvordan vi skal være kirke i verden.» Det er altså misjonsoppdraget som former vår måte å være et kristent fellesskap på. Ikke motsatt, noe som kan være livsfarlig for kirkens redningsaksjon, hevder Hirsh, og siterer den anglikanske biskopen Graham Cray: «De som starter med spørsmålene omkring relasjonene til den eksisterende kirke, har allerede gjort den vanligste og farligste feilen. Start med kirken, og oppdraget vil trolig gå tapt. Start med oppdraget, og det er sannsynlig at kirken blir funnet.»

«Hva er problemet vi forsøker å løse?» Jeg håper spørsmålet kan bli stilt i styrerom på bedehus, i ledersamlinger for kirkesamfunn og på møter i menighetsrådet. Og jeg håper vi våger å la Bibelens alvor og glede få lov til å gi svaret. Syndens og fortapelsens alvor og frelsens glede.

Jarle Haugland
daglig leder

«Vær kompromissløse», sa foredragsholderen, for øvrig en ateist, på kurset jeg deltok på og trakk frem Jesus som et eksempel på en person med et kompromissløst budskap. Den oppfordringen må vi ta! Også vi i Tro & Medier. Ikke for å skremme folk med helvete for å føre dem til Jesus. Men for at alvoret, nøden og Guds hjerte for menneskene kan styre oss i våre valg og i vår arbeidshverdag.

For vår del fører det blant annet til at vi nå lager nettkurset «Velkommen hjem!» med Egil Svartdahl. Gjennom seks videoer skal vi dele evangeliet på nett og lede mennesker på veien hjem til Gud. Vi vil ha såkalte e-coacher som er tilgjengelig for deltakerne på nettkurset, for spørsmål og samtale. I tillegg håper vi å utvikle en ressurspakke som kristne fellesskap kan bruke for å dele evangeliet i sitt nærmiljø.

Jesus var der mennesker var. Og i dag er nordmenn flere timer på nett. Her kan vi nå dem som aldri vil oppsøke et kristent fellesskap, men som likevel søker og lengter. Etter mening og håp. Etter en Gud som elsker og ønsker dem velkommen hjem.

Problemet vi forsøker å løse er dypest sett løst på Golgata for 2000 år siden. Så er det vårt oppdrag å fortelle folk om det.

en gave til kurset

63676

eller gi en gave til kontonr.: 3000.14.66824

Du kan også støtte dette
arbeidet gjennom å bli
Mediepartner i Tro & Medier
med en fast giveravtale.

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

#

Siste innlegg

$
Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

#
$