Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Internasjonal utmerkelse til Geir Magnus Nyborg

På FEBs konferanse (Fellowship of European Broadcasters) i London 21.mars, ble prisen Bridgebuilder Award tildelt Geir Magnus Nyborg. Han er den 12. i rekken som mottar denne utmerkelsen som første gang ble utdelt i 1998.

Bridgebuilder Award går til en person som på en særlig måte har bidratt til å bygge broer både innad i kirken og eksternt, på verdensbasis.

– Geir Magnus Nyborg har gjort dette mellom kirker i Europa og i Nord- og Sør-Amerika. Han har bidratt til å utvide FEBs kontaktnett både i EU og European Parliament. I tillegg har han satt FEB i kontakt med en rekke evangelikale og økumeniske grupperinger i Europa. Geir Magnus er i sannhet en verdig mottaker av Bridgebuilder Award. Han har i mange år vært en brobygger på verdensbasis, sa Thomas Harvey, leder for FEB.

Geir Magnus takket varmt for utmerkelsen og understreket betydningen av å bygge broer:

– Norge er et fjordland med broer overalt. Broer som forbinder mennesker, arbeidsliv og drømmer. Det er lett for oss å gripe bildet av Jesus som bygger en bro, fra himmel til jord. Og gjennom alle tider har hans menighet bygget nye broer, for å binde folk og nasjoner sammen.

Vi som jobber innen mediene ser dette som vårt spesifikke kall. Broen har mange navn: kortbølge, FM, DAB, tv og internett. Ordet er det samme, men mediet endrer seg. For meg har det vært en stor glede å være med på dette eventyret. Min rolle har vært å koble ulike mennesker og tjenester, i mitt hjemland Norge, i Europa, USA og Latin-Amerika. Det er en ære og velsignelse for meg å motta årets Bridgebuilder Award. Takk til mine venner og brødre og søstre i FEB for muligheten til å tjene sammen med dere i mange år, uttrykte Geir Magnus Nyborg i sin takketale.

 

Last ned bilde av Geir Magnus Nyborg

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
#
$