Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Kampen om tiden og sjelen

av | 26. mai, 2015 | Mediekommentaren

Lytt til radiokommentaren med intro (og uten intro

De siste 20 årene har det vært en revolusjon verden ikke har sett maken til. Medierevolusjonen har endret vår hverdag i større grad enn de fleste av oss er bevisst på. Tidsbruk, verdier, relasjoner og tilstedeværelse er områder som preges og utfordres av at vi har hele verden ett tastetrykk unna.

Hvordan forholder vi oss til at det finnes en kamp om å vinne størst andel av vår våkne tid? Er vi passive tilskuere til denne kampen? Eller tar vi styringen, bestemmer selv, ut ifra hva vi mener er viktig i våre liv?

Dersom vi gir opp kampen, gir vi dem altfor sterk råderett over våre tanker og sinn. Ta hodet og hjertet tilbake! Ta gode og bevisste medievalg!

Du er midt i en kamp. Og i den kampen er det ikke spørsmål om TV 2, NRK, Facebook, YouTube eller Netflix skal vinne over hverandre, men om du skal vinne over dem. Når du vinner, blir alle disse kanalene positive elementer som kan gi læring, utvikling og glede i hverdagen. Om du taper, kan du stå i fare for å ta skade på din sjel, som det står om i Salomos ordspråk 4, 23: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

Her er åtte punkt som jeg håper kan være til hjelp i tidskampen mot mediene:

1. Stopp

De viktige livsvalgene fortjener oppmerksomhet. Du kan ikke vinne kampen om tiden om du ikke stopper opp. Ta deg tid nok til å gå gjennom hvert av de neste punktene på en måte som berører livet ditt.

2. Observer din mediebruk

Hvor mye, når og hvordan bruker du mediene? Og hvorfor? Kanskje du blir overrasket når du tar et skritt tilbake og betrakter deg selv. Skaff deg et sant bilde av din mediebruk.

3. Reflekter over din mediebruk

Hva tenker du om bildet i punkt 2? Er det skremmende eller oppmuntrende? Hva er motivasjonen for dine medievalg? Hva vil du med livet ditt? Fører din mediebruk deg i den retningen? Blir Gud æret og vokser du som kristen? Lytt til Den hellige ånds stemme. Hva sier den?

4. Diskuter med en medvandrer/venn

De viktige livsvalgene styrkes når du har en å gå sammen med. Finn en venn, mentor eller medvandrer som du kan tenke høyt sammen med. Som kan stille de ærlige spørsmålene.

5. Legg en konkret medieplan

Skriv ned konkrete mål for din mediehverdag. Er det noe du ønsker å gjøre mer eller mindre av? Trenger du å skape rom for stillhet og tid med Gud? Hvordan? Og hvorfor vil du det? Vær konkret og realistisk. Be til Gud om visdom.

6. Forplikt deg

Det er lettere å holde seg til planen om du står ansvarlig overfor noen. Jo, du står ansvarlig overfor Gud for hva du fyller deg med og hvordan du bruker tiden din. Men gode planer er lettere å gjennomføre om noen spør hvordan det går.

7. Sett planen ut i handling

Ikke stopp med de gode intensjonene. Gjennomfør den konkrete planen du bestemte deg for. Sett det viktigste først. Skriv ned motivasjonen for medieplanen i én setning og gjør den synlig, om det er på mobilskjermen eller en Post-it-lapp på baderomsspeilet.

8. Gjenta valgene dine

Ikke la de gode valgene bli en engangshendelse. Du kommer til å trå feil. Du kommer til å måtte begynne på nytt. Vær nådig. Jesus er full av nåde. Bekjenn og begynn på nytt.

Når valg tas ofte nok, blir de gradvis en større del av deg. Og du bygger karakter basert på hva du selv aktivt har valgt som viktig i ditt liv.

På denne måten kan du vinne kampen om din tid. Og trolig vil du vinne mer enn bare det. Det kan være en vei til å bevare ditt hjerte.

 

Mediekommentaren kan benyttes fritt med kildehenvisning

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
#
$