Kjære sinte kristne, besinn dere!

av | 4. okt, 2018 | Mediekommentaren

Kjære sinte kristne, besinn dere!

av okt 4, 2018

«La alle mennesker merke at dere er vennlige», skrev Paulus for et par tusen år siden. I de sosiale mediers tidsalder er det igjen på tide å minne hverandre på at Bibelen fortsatt er Guds levende ord, som vi er kalt til å leve etter.

At Knut Arild Hareide gav sitt råd til KrF om å velge et samarbeid med Sp og Ap, uten SV, har vekt sterkt engasjement i sosiale medier. Flere av reaksjonene er helt ut av proporsjoner, og noen tar i bruk mørkets virkemidler i det de mener er den gode kamp.

For eksempel har Hareide blitt kalt for Judas av flere. En kristen vet godt at Judas var disippelen som forrådte Jesus og solgte ham for 30 sølvpenger. Det er en av de mørkeste historiene i Bibelen, og begrepet «Judas» er et av de sterkeste som kan brukes i møte med andre mennesker. Som regel innebærer ordbruken også forakt og hat mot den andre personen. Det er både misbruk av Bibelen og et overgrep mot Knut Arild Hareide å ta i bruk slike ord overfor et medmenneske, en kristen bror.

En annen kommenterte at det bare er «to KrF’ere igjen som er personlig kristne», og det er kanskje ikke en overraskelse at vedkommende ikke regnet Hareide som en av de to. Man dømmer altså mennesker til fortapelsen på bakgrunn av et politisk valg. Altfor lett tyr mennesker til det å bedømme andres gudsliv basert på hvor man står politisk. Kan man være kristen og Ap-velger? Eller SV? Eller hva med Høyre eller FrP, som har en rekke ståsteder som utfordrer kristen etikk. Politikk er kompromissenes arena, der man bringer sine meninger til torgs og forsøker å finne løsninger også der man står langt fra hverandre.

Et politisk veivalg er ikke det man blir frelst eller fortapt gjennom! Det er kun Jesus som frelser, hans nåde alene. For å omskrive Paulus, som rystet skrev til menigheten i Galatia da de ville supplere Jesu nåde med egne gjerninger: «Uforstandige nordmenn! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved politiske ståsted eller ved å høre og tro?»

Det er livsfarlig å bedømme mennesker ut fra hvor man står politisk! Det er i troen på Kristus, og bare der, menneskets frelse finnes. Ikke om man mener høyresidens, sentrums eller venstresidens politiske løsninger er de beste for landet vårt. Det skulle være unødvendig å skrive dette til mine søsken i Kristus. Men det jeg leser i kommentarfeltene gjør det nødvendig å si ifra. Det står om selve kjernen i evangeliet! Er troen på Kristus veien til frelse – eller er den ikke? Paulus omtaler mennesker som vil supplere troen som grunnlag for evig liv på denne måten: «Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden.» Så alvorlig er det å legge noe til grunnlaget for vår frelse.

«Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket», sier Guds ord. Kjære sinte, kristne bror og søster. En gang fant du Kristus, ble renset i hans nåde og kjærlighet. Ikke la en politisk diskusjon lede deg bort fra ham.

En tredje person mente (i affekt?) at Kristelig Folkeparti heller burde kalles «helvetes parti». Altså skulle KrF ha blitt et parti som går djevelens ærend, han som bare er ute etter å «stjele, drepe og ødelegge». Nå må vi som bærer kristennavnet for alvor besinne oss! Gjenspeiler vi Jesus gjennom dette – enten ved å skrive eller mene slike ting, eller ved å stilltiende registrere at dette skjer? Bærer vi vitnesbyrdet om ham som elsket oss alle mens vi ennå var syndere?

Noen vil kanskje hevde at dette kun er en liten gruppe mennesker som skriver slikt. Det er riktig nok. Men det er en gradvis overgang fra forakt til hets og hat. Fravær av kjærlighet gir seg utslag i eksemplene over – og i mer sofistikerte varianter som har en viss anstendighet. Som kristne har vi ikke bare ansvar for anstendighet. Vårt kall er mye høyere enn det!

Vi skal elske vår neste, til og med våre fiender. Vi skal velsigne dem som forbanner oss. Vi skal gjøre godt mot dem som hater oss. Dette er hva vi er kalt til! Dette er hva som kan gi mennesker et glimt av himmel, en smak av Jesus og en opplevelse av hjemlengsel.

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning.

Jarle Haugland
daglig leder

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

#

Siste innlegg

$
Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

#
$