Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Kristent kunnskapshull

Kristent kunnskapshull

okt 5, 2022

Av Daniel Sæbjørnsen

Prosjektleder, 

Preach!

Under min lærerutdanning ble jeg introdusert for begrepet «kunnskapshull». I henhold til de ulike fags læreplan, skal elever ha et økende nivå av kunnskap i tråd med at de stiger i klassetrinn. Men når ulike omstendigheter, om det skulle være familiesituasjon, sosiale utfordringer eller personlige begrensninger, forhindrer forventet læring, så skaper det et hull i kunnskapen som vanskeliggjør videre vekst. Slike kunnskapshull møtte jeg ikke bare som lærer, men også i overraskende stor grad i møte med dagens kristne ungdommer. 

Nettopp denne realiteten var en drivende motivasjon bak min nylanserte bok Hva er greien med__? I boken tar jeg for meg tolv kjernesannheter i den kristne tro, og søker å forklare dem på en engasjerende og appliserende måte. Gjennom kirkens historie har en alltid drevet med planmessig trosopplæring for den oppvoksende slekt og for nyomvendte. Ofte forstått under ordet «katekisme», som helt enkelt betyr «undervisning». Derav underoverskriftentil min bok «en moderne katekisme».  

Les om boken «Hva er greien med_?» her.

Men en kan innvende: «Hvorfor i alle dager er det så viktig for den kristne ungdom å kjenne troen så godt?» Nå er ikke poenget at alle kristne som vokser opp skal ha «svart belte» i systematikk teologi og apologetikk, men faktum er at vi alle tror på noe. Spørsmålet er om det vi tror på samsvarer med virkeligheten – altså sannheten – eller om det er verdier, lærdommer og påstander som ikke samsvarer med virkeligheten – altså løgn.  

Midt i vår postmodernistiske tid hvor «sannhet er subjektivt» og «individet har alltid rett», har det ikke den høyeste honnør å hevde at det finnes absolutter og gode rammer for livet. Men billedlig talt: hvis det finnes et stup utenfor en fjellhylle, kan en selvsagt mene at det ikke burde vært der, ja etter egne preferanser skulle det ha vært mulig å fortsette å gå utenfor stupet ut i selve luften – men tyngdekraften respekterer ikke våre ønsker, men bevitner den reelle virkeligheten.  

På samme måte handler ikke kristentrosopplæring om at vi ønsker å forme den oppvoksende generasjon til vårt interessefellesskap og våre verdier, slik at vi kan bli en maktgruppe i samfunnet – nei, en kristen tror at sannhet bærer et navn: Jesus Kristus. Når vi da lærer og lever troen, som åpenbart i Bibelen med sitt sentrum i Guds sønn, så lever vi i tråd med virkeligheten. Denne virkeligheten er det som gir de beste rammene for livet her i dag, men også det evige liv i morgen.  

Sjekk ut Tro & Mediers nettbutikk her.

Selv om vi lever i et kunnskapssamfunn som aldri før, så er det kristne kunnskapshullet kanskje større enn noen gang tidligere. Undersøkelser viser at dagens unge gjerne bruker mellom 5-10 timer hver dag foran skjerm og sosiale medier, men innputtet av kristne sannheter er gjerne svinnende lite og begrenset til en 20 minutters andakt på fredagens ungdomsmøte. Faren er ikke mangel på kunnskap, men mangel på rett kunnskap. Vi overeksponeres av «sekulære sannheter» som ikke leder oss til liv, siden det ikke samsvarer med skapelsens virkelighet.  

Kristen trosopplæring handler da om den største omsorg for det enkelte menneskets ve og vel, men også for verden rundt oss. Som Paulus sier til sin yngre medarbeider: «Gi nøye akt på deg selv og på læren! Fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.» (1 Tim 4,16) 

Måtte katekisme bli kult igjen!    

Bilde: Kjetil Fyllingen

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli fastgiver eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

[gi_en_gave_iframe]
#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

#
$