Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

La oss sette vårt preg på mediene før andre gjør det

av | 17. okt, 2018 | Mediekommentaren

La oss sette vårt preg på mediene før andre gjør det

av okt 17, 2018

I slutten av måneden samles over hundre kreative hoder i Oslo. Til mediekonferansen MELT kommer de som arbeider med medier og kommunikasjon og de som gjør den samme jobben i kirken – både ansatte og frivillige.

Hvorfor skal vi samles til en slik konferanse?

Svaret er enkelt: det er få områder i samfunnet som har så sterk innflytelse som mediene. La oss være med å prege det som settes på dagsorden.

Grunnleggeren av Ungdom i Oppdrag, Loren Cunningham, har tidligere presentert syv områder hvor kristne bør ha innflytelse for å kunne utføre misjonsbefalingen. Den grunnleggende tanken er at kristne skal bli utrustet til tjeneste i samfunnet og representere Guds rike der de er.

De syv områdene kan oppsummeres i fa­mi­li­e, kir­ke, ut­dan­nel­se, kunst og idrett, øko­no­mi, myn­dig­het og ikke minst, medier og kom­mu­ni­ka­sjon.

Mobilen er med oss over alt. Vi ser på filmer, tv-serier, hører på podkast, sjekker Instagram og oppdaterer oss på andre gjennom Facebook og Twitter. Det er ikke tvil om at mediene har stor innflytelse på hvordan samfunnet og vi som mennesker formes.

Hvis vi kristne er fraværende og defensive her, overlater vi et viktig samfunnsområde til andre livssyn. Hvorfor skal vi gjemme oss bort og la andre livssyn forme menneskene rundt oss?

Vi har et oppdrag. Vi er sendt for å forkynne «evangeliet for alt som Gud har skapt» (Mark 16).

Vi ønsker å gjøre Jesus synlig, gjennom kristne som lager innhold som formidler det kristne gledesbudskapet, som forteller de gode nyhetene til mennesker i dag. Men mer enn det. Vi ønsker også å gjøre Jesus synlig gjennom kristne som jobber i mediene, preget av integritet, kjærlighet og sannhet.

Simen Søvik kommunikasjonsleder 

Derfor står vi samlet, sammen med TV Inter og Filadelfiakirken Oslo, og arrangerer denne måneden mediekonferansen MELT. Visjonen bak konferansen er å samle, inspirere og utruste de som jobber med medier og kommunikasjon til å spre Guds rike, der de er, med sine verktøy. Slik at vi kan bruke vår innflytelse til å prege samfunnet.

Akkurat nå tror vi det viktigste er å skape en arena for kristne mediearbeidere. Skape en plass hvor vi kan treffes, se at vi er flere og la oss inspirere av hverandre. På den måten blir det tryggere å ta troen med tilbake på arbeidsplassen, eller ta troen med oss et skritt ut i offentligheten. For hvorfor skal vi holde verdens beste budskap for oss selv når vi kan bruke mediene til å dele evangeliet om Jesus?

Mediekonferansen MELT arrangeres 27. oktober 2018. Det er en endagskonferanse som skal utruste og inspirere kristne mediearbeidere.

Når vi først er der, i medielandskapet, tror jeg det er viktig å være bevisst at vi som kristne først og fremst er kalt til å tjene, ikke til å søke makt og innflytelse. Guds rike kan noen ganger være et bakvendtland, der vi oppnår styrke gjennom svakhet, der liv kommer gjennom død, og der den siste skal bli den første. Vi skal ikke gå inn på mediearenaen for å søke makt, men for å tjene Gud og vår neste. Gjennom kjærlighet og sannhet. 

Det kan ligge en stor utfordring og fristelse i å være kristen i mediebildet. For man kan lett la seg blende av glansen og æren man potensielt kan oppnå. Mens vi som kristne er kalt til å la Gud få æren. Derfor vil begynnelsen av Vår Far være utrolig viktig å be og leve etter: Ditt navn, ditt rike, din vilje.

Med det oppfordrer jeg alle som jobber med medier og kommunikasjon, eller som er frivillig i menigheten, til å komme på MELT. La oss stå sammen som kristne. La oss prege medielandskapet med verdens beste budskap. For gjør ikke vi det, ja, det kan du være sikker på at noen andre gjør det.

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning.

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

#
$