Navneendringen sett utenfra

av | 14. sep, 2017 | Nyheter

Jarle Skullerud, ­
Synodeformann Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Hva synes du om endringene som nå er vedtatt?

Jeg opplever at endringene stemmer med slik vi ønsker organisasjonen skal fremstå. Det nye navnet er mer treffende, og kommuniserer bedre til brukerne. Med årets landsmøte har vi lagt til rette for en videreutvikling som jeg håper mange vil legge merke til, slik at de benytter seg av flere av de flotte ressursene Tro & Medier har.

Hva kan Tro & Medier bidra med inn mot Frikirken?

Også Frikirken trenger mer kompetanse innenfor mediebruk. Det kan være aktuelt for flere av våre menigheter å lage sine egne digitale menighetskurs i samarbeid med Tro & Medier. Jeg må innrømme at jeg først ble klar over flere av ressursene som allerede er tilgjengelig, i løpet av landsmøtet i år. Barnevakten og Damaris, som eies av Tro & Medier, har også gode ressurser som Frikirken gjerne ser nærmere på.

Hvilke utfordringer i samfunnet vårt kan Tro & Medier møte?

Manglende mediebevissthet i familien, menigheten og ellers i samfunnet. Den økende seksualiseringen både unge og voksne møter i samfunnet.

Ønsker du å tilføye noe mer?

Jeg er glad for den nye profilen, og bevisstgjøringen av denne. Det er flott å merke at styre og stab tar på seg en tjenerrolle overfor kirker, organisasjoner og enkeltmennesker. Så nå må vi bli flinkere til å bruke alle disse ressursene, ellers blir jobben de gjør til liten nytte. Jeg er i alle fall inspirert og oppmuntret, og jeg ser gjerne at flere av våre menigheter får et bevisst forhold til Tro & Medier.

Espen Ottesen,
Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Hva synes du om endringene som nå er vedtatt?

Jeg oppfatter endringene som fremtidsrettet og kloke.

Hva kan Tro & Medier bidra med inn mot NLM?

I kristen-Norge produseres det mer og mer lyd og bilde. I vår organisasjon jobber vi med økt satsning inn mot dette. Jeg synes det er veldig spennende å være et knutepunkt og bidra til samarbeid. Det er viktig at ikke alle gjør det samme, men søker samarbeid på kryss og tvers.

Hvilke utfordringer i samfunnet vårt kan Tro & Medier møte?

Det er utrolig mye livssyn i mediene. Det aller meste er sekulært. Vi trenger å bevisstgjøre kristne og konfrontere konstruktivt inn mot mediene når de presenterer seg som livssynsnøytrale uten å være det.

Linda Askeland,
Informasjonsleder i Åpne Dører

Hva synes du om endringene som nå er vedtatt?

Både oppdraget og navnet Familie & Medier har kommunisert godt og hatt en viktig funksjon. Samfunnet generelt og mediesamfunnet spesielt, er i rask endring, derfor tror jeg endringen til Tro & Medier er et godt valg for neste steg. Navnet kommuniserer identiteten og oppdraget. Å bytte ut mediekritikk med mediedialog støtter jeg 100 prosent. Å gå fra å være vaktbikkje til å bli gartner er en vesentlig holdningsendring. Nydelig! Vårt oppdrag er «å tenne lys istedenfor å forbanne mørket.» Det å ta den misjonale rollen inn i mediehverdenen er et klokt valg. Vi har et utall av kanaler og plattformer som er mer eller mindre bevisst budskapet de leverer, og når vi ser hvor mye tid vi gjennomsnittlig bruker foran skjermene, er dette et viktig sted å være.

Hva kan Tro & Medier bidra med inn mot Åpne Dører?

Åpne Dørers fundament er hovedsakelig det samme som Tro & Mediers, med Guds Ord og Lausannepakten i bunnen. Vi er opptatt av å være med å bygge Guds rike på tvers av konfesjoner og landegrenser. Mange små og store kristne aktører bruker mediene i sitt arbeid med å bygge Guds rike. Tro & Medier kan her ha en viktig rolle med å koordinere, bygge nettverk og høyne kompetanse. Vi er opptatt av å bruke de ulike mediekanalene best mulig for å sette fokus på den forfulgte kirken. Med den koordinerende funksjonen og posisjonen T&M har i kristen-Norge, ser jeg for meg mulig samarbeid på dette feltet.

Hvilke utfordringer i samfunnet vårt kan Tro & Medier møte?

Mange av utfordringene kristne møter i dagens samfunn, er felles, og ikke eksplisitt for Tro & Medier. Kunnskap og begreper som for bare noen få år siden var allemannseie, er i dag uforståelige for de som ikke går i en kirke. For å være i dialog med mediene må man finne en språkdrakt som er forståelig for de som ikke kjenner kristen terminologi, uten å gå på kompromiss med budskapet. Det kan være en utfordring å få gode relasjoner med de viktige og toneangivende aktørene i norske medier, men den jobben har dere i Tro & Medier alle forutsetninger for å klare!

Ønsker du å tilføye noe mer?

Guds velsignelse over et viktig oppdrag. Gå inn i medieverdenen, rakrygget, med faste skritt, klar tale og løftet blikk. Jeg heier på dere!

Ønsker du å gi en gave og bidra til å gjøre Jesus synlig i mediene? Ved å bli Mediepartner i Tro & Medier eller gi en gave på Vipps til 55256, hjelper du oss til å nå lenger.

Toppfoto: Markus Spiske/Unsplash

#

Siste innlegg

$
Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

#
$