Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Ressurs om nettvett for barn og unge.

av | 19. apr, 2021 | Nyheter

Ressurs om nettvett for barn og unge.

av apr 19, 2021

I en tid der vi begynner å bli mette på skjerm, er det fortsatt viktig at vi lærer barna nettvett. Derfor har Tro & Medier gått sammen med flere barne- og ungdomsorganisasjoner om å lage fem filmer om nettvett, hver av dem tilpasset de ulike fasene barnet vokser seg igjennom.  

 

At barn og unge utvikler seg og lever igjennom ulike faser er hevet over enhver tvil. Men hvordan vi som voksne skal møte de unge best mulig i de ulike fasene, kan være utfordrende. Ikke minst når det kommer til mediebruken hos de unge! 

Tro&Medier har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre voksne om nettvett, men det er først nå de har knyttet det konkret opp til den unges fase. Det har bakgrunn i at de ble kontaktet av barne -og ungdomsorganisasjonene til Frikirken, Misjonskirken, pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet, og de inngikk et samarbeid. 

Fem faser

Fribu, Misjonskirken UNG og Ung baptist har tidligere laget det de kaller for fasekort, der barne- og ungdomstiden deles inn i fem faser. Med utgangspunkt i blant annet utviklingspsykologien, sier hvert fasekort litt om hva som er et typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på hvilken måte den voksne best kan møte den unge akkurat nå. 

Hver fase kjennetegnes av et kjerneord, samt noen sentrale spørsmål som ethvert menneske stiller seg til ulike tider.  

Nettvett

Disse kortene har vist seg å være et godt verktøy, både for foreldre og for ledere. Likevel opplevde organisasjonene at det var et hull her. Hullet handlet om nettvett. For hvordan bør man som foreldre egentlig forhold seg til den unges bruk av medier? Og på hvilken måte kan foreldre ble mer bevisst sin egen mediebruk? Dèt var altså utgangspunktet da samarbeidet deres med Tro & medier startet. Organisasjonene var «eksperter» på de unge; Tro&Medier var «eksperter» på nettvett. I samtalens løp, så de at det var store synergieffekter i det å snakke seg sammen i dette feltet.  

Ny ressurs

I tillegg til filmene, foreligger det også samtalekort til hver film. Disse er ment som en hjelp for foreldre og barn til å snakke sammen om nettvett og valgene som tas rundt skjermbruk. 

Det er Alexis Lundh fra Tro&Medier som underviser, og han henvender seg til foreldre med barn i de fem ulike fasene. I hver film gir han konkrete tips og råd, slik at man som voksen kan reflektere over egne valg og praksis. Filmene, som er i underkant av ti minutter lange, vil kunne gi seeren verktøy til å være en bedre veileder for barna sine, og vil kunne være en god igangsetter for samtaler mellom foreldre. De kan ses både av den enkelte alene, eller de kan benyttes som en innledning i en temakveld for foreldre og/eller ledere og andre voksne, der man har fokus på nettvett.  

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

#
$