Vil mennesker møte Jesus i mediene i 2016?

av | 27. jan, 2016 | Mediekommentaren

Lytt til radiokommentaren med intro (og uten intro)

Noen ganger står vi i fare for å gå av gammel vane i kjærlighet til det kjente og trygge og i frykt for det ukjente og usikre. Eller vi starter noe nytt bare for å starte noe nytt – ofte uten å lære av fortiden eller lytte til Åndens ledelse, men bare i entusiasme over egne gode ideer.  

Hvorfor gjør vi det vi gjør? Eller for å si som foreleseren på et kurs jeg nylig var på: «Hvilket problem skal dere løse? Spør, spør og spør igjen.»  

I Familie & Medier er vi midt i en slik fase der vi spør oss selv hva og hvem vi er til for. Mediene er i konstant endring og kristendommens relasjon til samfunnet har forandret seg stort de siste tiår. Hva har det å si for vårt oppdrag, med vår visjon om at mennesker skal møte Jesus? Og hvorfor vil vi gi dem dette møtet? Hva er problemet vi dypest sett ønsker å løse? Hva vil være konsekvensen av at mennesker ikke får møte Jesus? 

«… for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv», sier Jesus i Joh 3,16.  

Det kristne misjonsoppdraget er alltid å frelse mennesker fra noe og til noe. Fra fortapelsen, fra djevelens makt, fra en evighet bundet av mørket. Og til et liv i Guds nåde, frihet og kjærlighet, til et liv og en evighet i lyset.  

«Vær kompromissløse» sa foredragsholderen, for øvrig en ateist, og trakk frem Jesus som et eksempel på en med et kompromissløst budskap. Den oppfordringen vil vi ta. Ikke for å skremme folk med helvete for å føre dem til Jesus. Men for at alvoret, nøden og Guds hjerte for menneskene kan styre Familie & Medier i våre valg og i vår arbeidshverdag. 

Så langt i prosessen ser vi at det vil bli enda viktigere i fremtiden å bidra til at kristent innhold blir produsert, både på tv, radio og nett, kanskje viktigere enn å kritisere når de allmenne mediene formidler noe vi ikke liker. For lyset overvinner alltid mørket!  

Dette misjonsoppdraget er for stort til at vi kan være alene. Derfor inviterer vi alle som arbeider med å utbre Guds rike i mediene til å snakke sammen, be sammen og se om det finnes måter vi som Guds folk kan stå sammen for at det norske folk skal få et møte med Jesus gjennom mediene! 

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
#
$