bilde

Analyse av Morgenandakten

av feb 4, 2019

Analyser skal styrke kontakten med kanalene i Norge

Tro & Medier ønsker å styrke kontakten med kanalene og gi dem analyser som på et høyt faglig nivå bidrar til viktig innsikt og nyttige refleksjoner. Derfor har vi bestilt fire dybdeanalyser fra Damaris Norge, på Morgenandakten (NRK), Lovleg (NRK), Lykkeland (NRK) og Ex on the Beach (Discovery).

 

Analyse av Morgenandakten

Morgenandakten må være autentisk og relevant.

Lars Dahle og Bjørn Hinderaker har skrevet analyse av Morgenandakten. Deres rapport analyserer hvilken berettigelse og funksjon Morgenandakten har for NRK i et samfunn preget av livssynsmangfold, sett i lys av kanalens samfunnsoppdrag som allmennkringkaster.

Last ned analysen av Morgenandakten her.

Lars Dahle, daglig leder i Damaris Norge, ønsker å fremheve fem punkter.

 

  • Morgenandakten synliggjør og fremmer et livssynsåpent samfunn.

  • Morgenandakten speiler og ivaretar Norges religiøse arv, representert ved den kristne kulturarven.

  • Morgenandakten formidler trosmangfoldet i den kristne kirke i Norge, med tilslutning til den apostoliske trosbekjennelsen som naturlig, felles utgangspunkt.

  • Morgenandakten betjener medlemmer av kristne kirkesamfunn i Norge – og andre interesserte, med ord om kristen tro i hverdagen til inspirasjon, ettertanke og oppbyggelse.

  • Morgenandakten som etablert programflate med kristen forkynnelse må suppleres med andre programflater som ivaretar ‘forkynnelse’ fra representanter for sekulære og ikke-kristne religiøse livssyn i Norge.

  • Facebook
  • Twitter

Analysen er gjennomført av Lars Dahle (bilde) og Bjørn Hinderaker fra Damaris Norge.

– Har Morgenandakten en plass i fremtidens NRK, eller er den en etterlevning fra da kristendommen hadde en tilnærmet monopolsituasjon på livssynsarenaen?

– Sett i lys av hovedpunktene i rapporten, har Morgenandakten en naturlig og vesentlig plass i morgendagens NRK. Morgenandaktens berettigelse er ikke forankret i en historisk statskirkeordning og heller ikke i Den norske kirke som en nasjonal folkekirke, men i det livssynsåpne samfunn som ideal og virkelighet, sier Lars Dahle.

– Hvilke utfordringer står Morgenandakten overfor i fremtiden?

– Morgenandakten som programflate for formidling av kristen tro står overfor en dobbel utfordring fremover, nemlig det å både være autentisk og relevant.

Spørsmålet om autentisitet ligger på to plan, dels at andaktene formidler et budskap i samsvar med de tre trosartiklene i den apostoliske trosbekjennelsen og dels at andaktsholderne utgjør et mest mulig representativt og allsidig utvalg av kristen-Norge, mener Dahle.

– Spørsmålet om relevans gjelder behovet for andakter som virkelig berører tilhørerne, både når det gjelder deres personlige livsfølelse, livssituasjon og livssyn.

Han mener at i en offentlighet som er preget av sekulære perspektiver, bidrar Morgenandakten til et større livssynsmangfold og motvirker at kristne perspektiver marginaliseres.

Les analysen av Discoverys Ex on the Beach her

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This