Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

En bedre historie i møte med Uke 6

av | 24. jan, 2024 | Mediekommentaren

En bedre historie i møte med Uke 6

jan 24, 2024

Av Alexis Lundh

Mange foreldre har berettigede bekymringer når det gjelder undervisningen i uke 6. Jeg håper at kristne foreldre vil benytte anledningen til å formidle et alternativ og en bedre historie om kroppen, seksualiteten og identiteten til sine barn.

Å trekke barna ut av undervisningen er ikke nødvendigvis løsningen. Det er viktig å utruste barn til å møte livets utfordringer, også de som kan stride mot verdiene du ønsker skal prege livene deres. Foreldre bør være den første stemmen som deler viktige perspektiver med sine barn. Dette gjelder også når det kommer til seksualitet og identitet. Barn trenger våkne og trygge foreldre som lærer dem å forstå og tro på Guds gode historie om kroppen og den dype mening som er innprentet i den.

 

Å være informert om uke 6 sin forankring er en viktig forutsetning for å kunne formidle en «bedre historie». Selv om undervisningsopplegget tar opp mange viktige temaer som vi kristne kan bekrefte, er mye i konflikt med det kristne menneskesynet og seksualetikken. Uke 6 er spekket med et politisk ladet språk som betinger et gitt menneskesyn. Fire grunnleggende premisser for undervisningen er: Mennesket skaper seg selv. Mennesker velger sitt eget kjønn. Samtykke er alene rammen rundt seksualitet. Og forplantningen vår er knyttet til rettigheter og krav.

 

Kampanjen i år setter søkelys på kroppen, myter og misforståelser. En av de mytene undervisningen ønsker å «knuse» er at seksualundervisning er ideologisk. Uke 6 er forankret i ideologi om hvordan seksualitet skal forstås, og inneholder elementer som er interessestyrt og virkelighetsforvrengende. For eksempel skriver Sex og politikk skriver at de vil påvirke folks hjerner og hjerter for å endre normer og innføre et tredje kjønn.

 

En bedre historie vil være at mennesket er skapet i Guds bilde, til mann og kvinne. Våre kropper, med kjønnsorganer og kjønnshormoner, er ikke en feil. Bibelen har et høyt syn på kroppen, og gjennom den vi er skapt som, er vi ment å speile og reflektere hans vesen i alle våre likheter og forskjeller.

 

Jeg er mann, skapt i Guds bilde, i kraft av dette kan jeg modellere Guds farshjerte. I sårbare og vanskelige samtaler med unge må dette hjertet synligjøres for å nå frem med kunnskap og veiledning. Min livsvandring med en kvinne har lært meg at hun utfyller meg på områder jeg er mangelfull, hun gjør dette i kraft av å være kvinne. Kvinnen bærer i seg egenskapen til å blimor, med alt hva det innebærer. Hun er skapt med en iboende kraft til å bære frem liv og gi det næring. Historien er og full av kvinner som ikke har egne barn, men er mor til mange. Menn kan ikke føde barn og kvinner kan ikke være far. Denne sannheten vil medføre dyp smerte for noen mennesker, men vi må utruste barn til å møte den, uten å endre på virkeligheten.

 

En kristen forståelse av seksualitet bør starte med hva vi tror om Gud. En bedre historie forankres i skaperverket, der Gud har skapt oss som hele mennesker med verdifulle kropper, vakre følelser og viktige grenser. At Gud har satt tydelige og omsorgsfulle rammer rundt vår seksualitet, evner vi best å formidle når det kommer fra dybden av at vi er skapt i hans bilde.

En bedre historie enn bare «samtykke» er å snakke om ansvar, trofasthet, forpliktelse, intimitet og gi en forståelse av hva kjærlighet er. Den søker ikke sitt eget og gleder seg over sannhet. Sannhet, ut fra en kristen forståelse, er at vår seksualitet er ment å leves ut i et ekteskap mellom en mann og en kvinne.  

 

I all vår tilnærming til samfunnet bør vi som kristne søke å lytte nøye. Etter å ha lyttet, kan vi bekrefte det som er sant, godt og rett, samtidig som vi utfordrer det vi mener ikke er det.

Si ja til kroppen som Guds verdifulle skapelse. Som foreldre kan vi gjennom ord og liv være et eksempel på trofasthet, nestekjærlighet og respekt i disse livsområdene. Vær trofast mot din ektefelle, og lev et liv der Gud får være Gud på alle områder. Han er god og en evig kilde til liv for oss. Derfor er det viktigste å lære våre barn ikke bare å ta gode moralske valg, men å elske Gud og omfavne hans gode vilje for oss. Når dette er grunnlaget, utruster vi dem for livet, fordi vi er overbevist om at Guds historie – også om sex – er god, sann og livgivende

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli fastgiver eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

[gi_en_gave_iframe]
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Den offentlige samtale + kristne = ? 

Å «stikke hodet fram» kommer selvsagt med en pris – men hver gang en gjør det, innser en at mange flere deler meningene, men ikke nødvendigvis motet til å si det selv.

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Hvorfor er de så sinte på Danby? 

Er du en av dem som nettopp har begynt å se på «Spillet» på TV2, eller har planer om å se programmet? Da vil denne teksten inneholde noen avsløringer fra starten av serien. Sånn, da er du advart. 

Jeg tror Gud gråter og er sint!

Jeg tror Gud gråter og er sint!

«Finnes det gutter som ikke er avhengig av porno?», spurte en ung kvinne oss en dag da hun delte om sine erfaringer med gutter i Norge i dag.

Kompani Lauritzen foreldretips 

Kompani Lauritzen foreldretips 

Har vi foreldre, og kanskje spesielt oss mødre, vegring for å tåle ubehag i møte med barneoppdragelse? Og hva kan vi lære av Kompani Lauritzen? 

#
$