bilde

Fem råd til foreldre i møte med Uke 6

feb 8, 2023

  • Facebook
  • Twitter

  • Facebook
  • Twitter

Av Jarle Haugland og Alexis Lundh

I skrivende stund er Uke 6 på skolene i gang. Det er selvsagt varierende i hvor stor grad ukeplanen på landets skoler preges av dette. Uansett kan det være en god anledning for oss foreldre til å reflektere over hvordan vi ønsker å prege våre barns verdier og holdninger til sex, kropp, menneskeverd og identitet.  

Vi har lyst til å dele noen råd på veien. 

For det første: Vær den første – og viktigste – stemmen i barnas liv 
Barna har mange stemmer i hverdagen som påvirker deres holdninger. Skolen, med Uke 6, er selvsagt en arena for å bli formet. Venner er kanskje enda viktigere, ikke minst jo eldre de blir. Og mediene, med verdier som formidles gjennom serier, spill og sosiale medier, påvirker nok mer enn vi aner. Dessverre ser vi at porno-industrien i økende grad er blitt premissleverandør for unges forståelse av sex og kropp. Her må vi være på banen som mor og far! Som forelder har du en unik mulighet til å gi barna en god og verdifull påvirkning i møte med spørsmål om sex, kropp, identitet, grenser og følelser. 

For det andre: Senk skuldrene 
La oss være ærlige: Mange av oss foreldre vegrer oss for å ta Samtalen om sex. Vi synes det er flaut, vi vet ikke hvordan vi skal begynne eller hva vi skal si. Og kanskje vi ikke vet hva vi mener om de vanskelige spørsmålene. Faren er stor for at temaet blir lagt i skuffen for «vi tar det en annen gang» og blir glemt. Et godt råd kan være å ikke planlegge den ene, store Samtalen om sex. La kropp, følelser, grenser, Guds gode vilje og menneskets verdi og identitet være tema som kommer i hverdagen som små, viktige drypp. I bilen, på skituren, rundt middagsbordet, etter å ha sett på film sammen. Uke 6 kan gjerne også brukes som en anledning til å snakke om kropp, sex og følelser – selvfølgelig tilpasset ditt barns alder. Spør om hva de snakket om på skolen og la det være døråpneren til en god samtale. Det kan også være bra å ha et samspill med menigheten. Om dette snakkes om på en god måte der, og man har en plan for et godt samarbeid mellom foreldre og menighet, kan det skape rom for gode samtaler i hjemmet. 

For det tredje: Bekreft det som er godt  
I all vår tilnærming til samfunnet, bør vi som kristne søke å lytte godt. Og når vi har lyttet, kan vi bekrefte det som er sant, godt og rett og utfordre det vi mener ikke er det. Uke 6 er ikke noe unntak. I år er «samtykke» hovedtema for alle alderstrinn. For de minste skolebarna preges undervisningsmaterialet av trygghet til å sette grenser, bevissthet rundt egne følelser og en positiv holdning til egen kropp. Det er flotte tema å snakke med barna om og bekrefte. Du kan forankre det i skaperverket, der Gud skapte oss som hele mennesker, med verdifulle kropper, vakre følelser og viktige grenser. 

For det fjerde: Snakk om det vanskelige 
Så vil det være verdier og holdninger i vår samtid som går på tvers av kristen tro. Pornografi er kanskje det tydeligste, men på mange andre områder i vårt samfunn har vi opplevd en stor holdningsendring i møte med spørsmål rundt seksualitet, kropp og identitet. Det er en naturlig konsekvens av at Gud ikke er en del av historien. Da blir grensesetting og verdier basert i subjektive overbevisninger – og «samtykke» blir stort sett det vi kan enes om skal være en objektiv, felles grense. Som kristen forelder gir det oss anledning til å snakke om Gud, som er vår skaper og som er god. Dermed vet han hva som er best for oss, og hans rammer for oss er gode. Grensene er gitt oss for å beskytte oss og for at livet skal blomstre. 

Til slutt: Fortell en bedre historie, gjennom ord og gjennom liv 
Så kan vi som foreldre, gjennom ord og liv, være et eksempel på trofasthet, nestekjærlighet, respekt på disse områdene. Si ja til kroppen som Guds verdifulle skaperverk. Vær trofast mot din ektefelle. Snakk om og med dine meningsmotstandere på dette området med nestekjærlighet og respekt. Og lev et liv der Gud får være Gud på alle livets områder. For han er god og er en evig kilde til liv for oss. Derfor er den viktigste verdien å lære våre barn, ikke å ta gode moralske valg, men å elske Gud og omfavne hans gode vilje for oss. Når det ligger til grunn, kan vi stå motstrøms i vår tid, fordi vi er overbevist om at Guds historie – også om sex – er god, sann og livgivende. 

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli fastgiver eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This