bilde

Fred, midt i en urolig tid

jan 13, 2021

Av Jarle Haugland

Hva vil 2021 gi oss? To uker inn i året virker det ikke som om det hjalp noe å legge annus horribilis 2020 bak oss. Januar kom med nye konflikter, katastrofer og koronautbrudd. De mørke nyhetene preger mediene, som en helt naturlig del av pressens oppdrag. Og som mediebrukere må vi være bevisst på hvordan vi skal forholde oss til nyhetsbildet vi daglig møter. Det er ikke rart om den umiddelbare responsen er frykt.  

Frykten er en sunn og nødvendig del av livet; den hindrer oss i å utsette oss for unødig fare. Det avgjørende er hvordan vi håndterer frykten. En vanlig inndeling av fryktrespons er «fight, flightfreeze». Vi kan velge å kjempe i møte med farene, flykte fra dem eller forsøke å løse situasjonen ved å være helt stille og ikke bevege oss. Mønsteret er aller tydeligst i møte med konkrete, fysiske farer, men vi finner de samme mekanismene på det psykologiske området.  

Hvordan møter vi så mediebildet, som forteller oss at det er flere årsaker til å føle frykt i møte med 2021? «Fight, flightfreeze» kan hjelpe oss noe på vei, ikke minst for å være bevisst egne reaksjoner. Men jeg ønsker å bringe inn et fjerde begrep: fred. Det betyr ikke at vi skal la være å kjempe mot urett eller flykte fra fristelser. Men jeg tror det er mulig å ha en grunntone av fred i livet, uavhengig av omgivelsene, midt i farer. Jeg tror det er mulig å la fred, ikke frykt, styre oss det kommende året. Denne freden får næring av tre andre grunnholdninger: tro, håp og kjærlighet. 

Tro – for vår tillit er ikke til oss selv eller omgivelsene; de har vist seg å være ustabile elementer å bygge livet vårt på. Nei, jeg vil oppmuntre til å gjenoppdage troen på og tilliten til den allmektige Gud. I Bibelen omtales han blant annet som vår festning, borg, klippe og vårt vernDet er begrep som er verdt å meditere over. I Salme 20 skriver David: «Noen stoler på vogner og noen på hester, vi stoler på navnet til Herren vår Gud». Der er veien til indre fred. 

Håp – for vårt perspektiv er at vi har et hjemland i himmelen, en evighet uten nød, smerte og død. Dette er ikke en virkelighetsflukt, men et sant bilde som gir en himmel over livet, som gir fred i farer og forankring i stormer. Vi takker Gud for en legevitenskap som jobber for å få slutt på koronaviruset, for politikere som arbeider for fred i møte med politiske konflikter og alle ildsjeler som bidrar til et varmere samfunn. Samtidig strekker vårt håp seg lenger enn livet her. Håpet som vi vil bringe til våre medmennesker, er et evig håp, et fredens og frihetens anker i livets stormer. 

Kjærlighet – for vi er elsket med en evig kjærlighet av den allmektige Gud, han som vi tror på, han som er vårt håp. Og der, omgitt av tro, håp og kjærlighet, kan vi møte 2021 med fred. Ikke en fred som luller oss inn i eselvsentrert velbehag, men en fred som gjør at vi bruker det nye året til å spre tro, håp og kjærlighet, midt i mørket. 

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev