bilde

Generasjon prestasjon trenger å ledes til liv

av nov 13, 2019

For en tid tilbake leste jeg evangelisten Matteus sin skildring av Jesus i møte med en stor folkemengde, hvor han skriver: «Men da Han (Jesus) så folkeskarene, ble Han grepet av dyp medlidenhet med dem, for de var utslitte, motløse og spredd omkring, som sauer uten hyrde» (9:36).  

Umiddelbart etter å ha lest versene, tenkte jeg med meg selv: «Dette beskriver også̊ dagens mennesker, og kanskje særlig ungdomsgenerasjonen». Ja, for er det ikke treffende å si at denne generasjonen med ungdommer også̊ virker å være utslitt av alle krav som bli lagt på̊ dem? At de er motløse over at man ikke når opp til idealene? Og at de er spredt omkring i et samfunn hvor vi i større grad går «hver våre veier» og nye skillevegger oppstår mellom oss?  

  • Facebook
  • Twitter

Daniel Sæbjørnsen
prosjektansvarlig, Preach!

Årsaksforklaringen som Jesus gir på deres lidelse, er at de mangler hyrder, med dagens ord, ledere som kan lede dem til liv! Jesu respons er ikke å slå seg til ro med tingenes tilstand og forsone seg med nederlaget. Tvert imot peker han på sine disipler i de påfølgende versene og sender dem ut til folkemengden, som hyrder og ledere som kan vokte og veilede folket.  

Selv om kultur og kontekst er annerledes i dag, så har dagens ungdommer like stort behov for hyrder og ledere. De trenger voksne som kan være en stemme av sannhet som leder dem til liv, og ikke enda mer støy som lar de forbli utslitte, motløse og spredt omkring. Dette er hjertet bak vår nysatsing «Preach!». I vår visjonsformulering sier vi: «Vi ønsker å møte ungdommers spørsmål med sannheten om Jesus på̊ en spennende måte!».  

Spørsmålene som de unge stiller er høyst reelle og skal bli tatt på alvor. Så er det hvilke svar man får på̊ sine spørsmålstegn som vil avgjøre om man blir mer fanget eller fri. Her tror vi med stor frimodighet, at sannheten om Jesus er sannhet med stor «S», og som Jesus selv sier: «Dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere» (Joh. 8:32).  

For hva ser Jesus når han ser på dagens ungdomsgenerasjon?   

Han ser uendelig dyrebare mennesker, jenter og gutter skapt i Guds bilde og elsket med en evig kjærlighet. En kjærlighet som ikke er avhengig av prestasjon, men som er forankret hos Gud selv.   

Han ser en generasjon der mange er «utslitte, motløse og spredd omkring». De kalles for Generasjon Prestasjon og en rekke av dem opplever stress, frykt for fremtiden og ensomhet.    

Han ser en generasjon som er «som sauer uten hyrde». Det er en rekke stemmer i en digital hverdag som vil fortelle at lykken finnes hos dem – og altfor ofte drar det ungdommer bort fra Jesus, «kilden med det levende vann».   

Han blir «grepet av dyp medlidenhet» med dem. Gud har et farshjerte som banker i kjærlighet til sine barn – en kjærlighet som er så dyp at han gav sin sønn til å dø for de unge, for alle oss. Og han lengter etter å være hyrden som får ta dem på skuldrene og bære dem hjem (Luk 15). 

Når Jesus sender ut sine disipler, sender han dem til den konkrete folkemengden og møter dem der hvor de er. Den samme utfordringen møter oss i dag, nemlig at vi må̊ møte ungdommer der hvor de er. Mens de tidligere satt på̊ torget og var ute i gatene, er dagens unge stadig mer på̊ skjerm og sosiale medier.  

Dette presenterer en brennende utfordring til alle oss som arbeider med formidling av tro til neste generasjon, alt fra foreldre til ungdomsledere og pastorer. Nemlig at vi må «sende på en kanal dagens ungdommer lytter». For et godt innhold i en dårlig innpakning når ikke ut, men et dårlig innhold med en god innpakning når ikke inn. Fortellingen om Jesus er verdens beste innhold og det fortjener den beste innpakning, som både kan nå ut og nå inn til dagens unge og lede dem til liv! 

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This