Høringssvar på Representantforslag om å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk, Dokument 8:111 S (2023-2024) 

Foto:

av | 17. apr, 2024 | Nyheter

Tro & Medier er takknemlige for muligheten til å komme med et høringssvar på Representantforslag om å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk, Dokument 8:111 S (2023-2024). 

Tro & Medier er en tverrkirkelig organisasjon med 36 organisasjoner og kirkesamfunn som medlemmer. Vi har over 5000 enkeltpersoner med som faste støttepartnere. Tro & Medier arbeider for kristen tro og gode verdier i mediene, og har arbeidet med dette siden oppstarten i 1935.  

I kjølvannet av medieendringene, med smarttelefon, internett og sosiale medier som de viktigste driverne for endring, har det oppstått det noen har kalt for en «pornorevolusjon».
(For eksempel: https://www.dn.no/etterbors/pornografi/medier/sosiale-medier/uten-en-sladd/2-1-1387013 )

Dermed startet Tro & Medier i 2016 arbeidet HeltFri.net, som blant annet har som mål å forebygge bruk av pornografi. Årlig møter vi rundt 10 000 barn, ungdom og foreldre på seminarer.  

Tro & Medier arbeider ut fra et kristent livssyn, der vi hevder at alle mennesker er skapt av Gud, med en iboende verdi og verdighet. Forskning viser at det er en stor grad av menneskehandel involvert i pornoindustrien

(Se for eksempel https://www.endslaverynow.org/blog/articles/the-relationship-between-porn-and-human-trafficking og https://www.theasservoproject.org/pornography-and-human-trafficking/ ).

Og det er også en rekke forskningsrapporter som avdekker hvor skadelig pornografi er for barn og unge.

(Se for eksempel https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/2020/rapport-redd-barna-mai-2020-et-skada-bilde-av-hvordan-sex-er.pdf og https://aifs.gov.au/research/research-snapshots/effects-pornography-children-and-young-people)

Dermed vil begrensning av utbredelse av pornografi bidra til å beskytte både ofre for seksuell utnyttelse i pornoindustrien og barn og unge i landet vårt. 

Med dette som bakgrunn støtter vi Representantforslag om å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk, Dokument 8:111 S (2023-2024). 

Vi ønsker i tillegg å komme med noen bemerkninger: 

I Noreg har ein fri tilgang til alt som er på internett. (…) 

Forslagsstillarane framheld at det som angår den private sfæren skal få vera der.  Kva avgrensingar for pornografi som blir gjort på private nettverk må òg være opp til nettopp den einskilde.  

Dette sitatet ønsker å problematisere, selv om dette ikke er i sentrum av denne høringen. Det virker som om det er en utbredt holdning at internett er et fristed der ikke myndigheter skal sette begrensninger, men vi gjør det allerede. Det kan være at forslagsstillerne legger til grunn i sitatet at dette ikke gjelder ulovlig materiale. Dette er likevel så utbredt at det bør eksplisitt nevnes. Det pornografiske innholdet på nett består i utbredt grad av incest, voldtekt, rasisme, seksualisert vold, pedofili – enten i gråsonene av lovverket eller godt over (https://sosresponds.org/blog/pornography-and-its-impact-on-sexual-exploitation/). Det er ikke opp til den enkelte å bestemme hvilke avgrensninger som skal foretas på dette området. Vi har lovverk som skal forhindre at ulovlig innhold blir lastet ned, oppbevart og spredt videre.  

På et annet juridisk område (åndsverksloven) har vi saken der The Pirate Bay ble blokkert i Norge i 2017, på bakgrunn av at de delte innhold uten å ha rettighetene til disse. Staten har altså tidligere vist at internett ikke er en juridisk frisone og dermed også vist vilje til å stanse innhold på bakgrunn av at det bryter norsk lov.  

Vi støtter forslagsstillernes formulering om at «det som angår offentlege nettverk er det offentlege sitt ansvar», men mener dette er ikke er godt nok om myndigheter skal ta sitt ansvar for å beskytte barn og unge mot pornografisk innhold på nett. 

Vi ønsker også at det blir foretatt en vurdering av om kommuner og fylkeskommuner bryter § 317 i Straffeloven. Første ledd, bokstav c viser at det er straffbart å overlate pornografi til personer under 18 år. Samme paragraf, tredje ledd, sier at det er straffbart om «innehaver eller overordnede (…) forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd». Her stiller vi spørsmål om skoleeiere ved å dele ut nettbrett eller gi tilgang til skole-pc uten filter eller uten fungerende filter, har unnlatt å hindre at personer under 18 år blir overlatt pornografi. 

Vennlig hilsen 

Marcus Thomas Vindenes – Rådgiver Tro & Medier/HeltFri

Jarle Haugland – Daglig leder Tro & Medier 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
#
$