bilde

I vårt eksempel har vi et kristent fellesskap som ønsker å nå ut til naboene med evangeliet. De kan da bruke disse verktøyene på følgende måte:

1.Legge ut vitnesbyrdMyStory.me: Dette kan personer i fellesskapet enkelt gjøre selv, eller vi kan komme fra F&M og ha et kurs i det å dele sitt vitnesbyrd. De som er komfortable med det, deler deretter dette på myStory.me.

2.Vitnesbyrdene på MyStory.me deles så i sosiale medier, først og fremst fra mennesker i fellesskapet, men også gjennom målrettet annonsering på Facebook og/eller Google. Her kan man sikte seg inn på svært konkrete målgrupper, både med tanke på alder, bosted, interesser og så videre – slik at vitnesbyrdet når frem til dem som skal ha det. For eksempel vil det være mer effektfullt å se et vitnesbyrd fra en nabo i sin nyhetsstrøm på Facebook enn fra en ukjent, tilfeldig person.

3.Fra MyStory.me, kan dem som leser vitnesbyrdet ta direkte kontakt med personen som har delt det – eller de kan bli ledet videre til omGud.net

4.På omGud.net kan de få en enkel presentasjon av evangeliet, blir utfordret til å be sin første bønn om å ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. Og de får mulighet til å melde seg på kurs der de kommer i kontakt med en e-coach – en person som svarer på deres spørsmål på nettkurset.

5. På kursplattformen er det ulike kurs som kan tas, der mennesker får hjelp i sin trosvandring, får spørsmål å svare på, samt mulighet til å stille spørsmål en selv bærer på.

6. E-coachen de møter kan komme fra ulike steder, og vi ønsker å utfordre og gi opplæring til personer i det lokale fellesskapet, slik at vi kan koble en person på en e-coach som bor i nærheten av kursdeltakeren. For målet er at man i løpet av kurset også kan bidra til å hjelpe deltakeren inn i et lokalt, kristent fellesskap. Derfor vil det være en styrke om e-coachen har bosted i området, slik at deltakeren kan få hjelp i sine første skritt inn i det kristne fellesskapet.

Det er selvsagt også store muligheter å bruke disse plattformene i kombinasjon med ulike arrangementer, som for eksempel Alfakurs, vennemiddag eller en evangelisk aksjon som man ønsker å nå ut med.

stepping-stones.
  • Facebook
  • Twitter

Mulighetene er store og mange, ikke minst om vi som kristenfolk står sammen i dette arbeidet for å gjøre evangeliet enkelt tilgjengelig for enhver person i Norge! Ta gjerne kontakt om dere ønsker besøk av oss eller hjelp til å dele evangeliet på nett.

Og om du blir fast giver i F&M, bidrar du til å realisere visjonen om å gi mennesker et møte med Jesus gjennom mediene! Klikk her for å bli Mediepartner.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This