Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Vi kommer gjerne dit du er! 


Vi i Tro & Medier er ofte ute på besøk hos menigheter og organisasjoner for å undervise, inspirere og oppmuntre alle kristne til god og fruktbar bruk av mediene. Ønsker du også besøk av noen fra Tro & Medier, er det bare å ta kontakt. 

Vi kan bidra med andakt, tale, medieseminar for ulike aldersgrupper og om ulike tema – og deler gjerne litt av vårt engasjement for Tro & Mediers arbeid for å gi mennesker et møte med Jesus i mediene! 

Vi har hatt taler og seminar om blant annet følgende: 

  • Å leve for Gud i en digital tid – fem tips til bevisst mediebruk 
  • Å følge Jesus i en verden full av skjermer
  • Syv tips til medieforeldre
  • Sosiale medier – underholdning, selvbekreftelse eller misjonsmark?
  • HeltFri.net-seminar
  • omGud.net-seminar 

Så er vi også fleksible og kan tilpasse tematikk ut fra deres behov. 

Et seminar fra Tro & Medier koster i utgangspunktet 5000 kr, pluss reise, kost og losji. Dette er kostpris for å dekke forberedelse, administrasjon og selve seminaret. Om dette er noe høy kostnad for din sammenheng, ta likevel kontakt, så kan vi forsøke å finne en løsning. For taler på møter eller gudstjenester tar vi enten et honorar på 3000 kr eller ber om kollekt. Reise, kost og losji kommer i tillegg. Undervisning på skoler har egne takster.

Kontakt oss, så lager vi en avtale som passer alle.

Vi ser fram til å høre fra deg! 

Alexis Lundh med Heltfri-seminar under Get Focused et tidligere år.

Alexis Lundh med Heltfri-seminar under Get Focused et tidligere år.

#

Siste innlegg

$
#
$