bilde

Jeg har nettopp signert takkebrev til våre givere, noe som er en stor glede å gjøre. Det er et stort privilegium å stå sammen med bredden i kristen-Norge for å gjøre Jesus synlig i mediene!

Da jeg satt med takkebrevene, kom det noen refleksjoner rundt det å gi – noen tanker jeg ønsker å dele her. For hva sier egentlig Bibelen om å gi?

1. Det følger velsignelser med å gi

Paulus skriver i 2.Kor 9, et kapittel som forresten er verdt å lese i sin helhet: «Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.» (2.Kor 9,6) Det betyr ikke at det ligger en slags «kjøpekontrakt» i dette, der man betaler inn til Gud for å få utbetalt et konkret bønnesvar. Gud er større enn som så – og det er han som gir velsignelser i den form han ser er best for oss. Tro & Medier er en aktør som drives av gaveinntekter. Vi er et felles spleiselag for å gjøre Jesus synlig i mediene. Derfor skal vi være varsomme med å misbruke dette bibelverset, som en måte å få mennesker til å gi til arbeidet vårt. Men jeg ønsker å peke på verset for å oppmuntre til et liv i raushet – uansett hvilket arbeid du gir til – der vi sammen får utbre Guds rike, i vårt land og like til jordens ender!

2. Gud er mer opptatt av våre hjerter enn av våre penger

Paulus fortsetter: «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» (2.Kor 9,7) Og til Timoteus skriver han følgende: «For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet.» (1.Tim 6,10-11) Å gi penger til Guds rike er en åndelig øvelse. Når vi gjør det, gir vi pengene mindre makt over våre liv, og våre hjerter er fri til å leve for Gud. For Gud trenger ikke pengene våre. Men han lengter etter våre hjerter. Han elsker oss, og lengter etter å bli elsket tilbake.

3. Gud er vår forsørger

I brevet til menigheten i Korint, skriver Paulus videre om deres givertjeneste: «Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. (…) Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi.» (2.Kor 9,8+11a) Når Bibelen utfordrer oss til å gi, ligger det som en klar forutsetning at Gud makter å gi oss alt vi trenger, ja, overflod. Så våre gaver er en tillitshandling til Gud, en tro på at han forsørger oss og gir oss det vi trenger.

4. Å gi skaper takknemlighet til Gud

Paulus kaller givertjenesten en gudstjeneste. Dypest sett er Gud «all godhets giver», kilden til alt godt. Det er Gud som gir først. Våre gaver til ham – og til arbeidet i Guds rike – er et takknemlighetens gjensvar på alt Gud har gitt oss. «Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud.» (2.Kor 9,11b+12)

5. Å forvalte gaver er et stort ansvar

Når Tro & Medier mottar kontingent og gaver til arbeidet, medfører det et veldig ansvar. På flere plan. Vi er selvsagt opptatt av at det regnskapsmessige er i orden. Men våre krav til oss selv er høyere enn det. Vi skal også forvalte gavene til det beste for Guds rike. Midlene skal gå til oppdraget med å gjøre Jesus synlig i mediene. Vi skal kunne se både givere og Gud i øynene og si at vi forvaltet gavene til Guds ære – for å gjøre vår del av misjonsoppdraget vi har fått. Dette ansvaret tar vi på oss med glede. Og i høst jobber vi for å gjøre enda tydeligere hvilke delmål vi skal nå, og som vi kan rapportere til våre givere for å fortelle dere om resultatene gavene fører til. Det tror vi blir veldig bra!

6. Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene

Dette handler selvsagt ikke om oss ansatte i Tro & Medier. Vi driver ikke arbeidet for at hjulene skal gå rundt for organisasjonen. Sammen brenner vi for at mennesker skal møte Jesus! For uten Jesus er mennesker fortapt. Det er den alvorlige sannheten. Og det fantastiske er at med Jesus, får mennesker tilgivelse, frihet og evig liv! Noen må holde ryktet om Jesus levende i møte med – og ved hjelp av – ny og gammel medieteknologi, så de mange der ute som ikke har hørt, får høre. Derfor: Tusen takk til alle givere for at vi kan gjøre dette sammen!

Ønsker du å gi en gave og bidra til å gjøre Jesus synlig i mediene? Ved å bli Mediepartner i Tro & Medier eller gi en gave på Vipps til 55256, hjelper du oss til å nå lenger.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This