bilde

Foto: P7

– Paulus dro i sitt misjonsarbeid ut til de store befolkningsgruppene. Han reiste til Rom, Korint og Efesus. Hvis Paulus hadde drevet med radio, ville han vært på DAB. Det er der størstedelen av befolk­ningen er i dag, og vi må være der folk er, påpeker Johan Harding, daglig leder i radiokanalen P7.

Misjonsmark

I de store byene som Oslo og Bergen kan vi femdoble nedslagsfeltet for kristne programmer på radio dersom vi kommer over på DAB nettet, påpeker Hardang.

– Vi må ikke satse på de kommersielle kanalene. Vi må dele evangeliet gjennom egne kanaler, i samarbeid med lokalra­dionettet. Vi kommer ikke til å kunne matche de kommersielle kanalene på økonomi og kompetanse. Men vi slår dem på innholdet – evangeliet. Der slår vi hvem som helst.

En viktig dimensjon innen radiomisjon er ifølge Hardang våre nye landsmenn. Kris­ten riksradio har gjennom TWR tilgang på radioprogrammer på mange ulike språk. Thru the Bible sendes i Bergen og Oslo på engelsk, og arabiske samarbeidspartnere vil gjøre det mulig å sende kristne program på arabisk.
– Før dro vi ut som misjonerer til andre land, men nå kommer misjonsmarken til oss. Radio er et verktøy for å nå ut med evangeliet til alle på sitt språk.

Personlig medium

– På radio snakker du ikke til forsam­linger, du snakker direkte til personer. Hardang ble selv bevisst på dette da han startet med radiosendinger.

– Vi blir invitert til frokost hos en gam­mel dame, vi er i bilen når en far kjører hjem fra jobb. Vi er hjemme i stuen til folk. Der kan vi snakke rolig og trygt om viktige tema.

Hvis ikke dette er misjon så vet ikke jeg, påpeker han.
– Noe av det viktige i formidling av det kristne budskap på radio er kontinu­iteten. Det er ikke et engangstilfelle. Det skjer til samme tid hver dag.

 

– Før dro vi ut som misjonerer til andre land, men nå kommer misjonsmarken til oss. Radio er et verktøy for å nå ut med evangeliet til alle på sitt språk.

Flere blir frelst

– Når vi nye mennesker gjennom for­kynnelse på radio?
– Ja, det gjør vi. Mennesker kommer stadig til tro gjennom møte med Jesus på radio.

Jeg har nå i det siste fått høre tre histo­rier om mennesker over 90 år som har blitt frelst. Hvem hadde nådd dem ellers? spør han ivrig.

Hardang forteller om en dame på 95 år som gjennom å lytte til radio hørte troen inn i hjertet. Søsteren hadde bedt for henne i mange år, og nå tok hun imot Jesus.

– En annen dame kom til meg og fortalte at hun hadde møtt Jesus. «Det kan jeg takke radioen for, og de som forkynner der», sa hun.

En dame på 90 år i Ålesund forteller at hun også har kommet til tro gjennom å høre på radio.

– Ikke et år går uten at vi får slike til­bakemeldinger. Det gir meg en «drive» til å stå på videre. En respons representerer mange, og vi må tenke på det som at tv og radio kanskje er siste mulighet til å nå dem vi ikke ville nådd ellers. Gud er interessert i å frelse mennesker, altså er han også interessert i radio, sier Hardang.

Ungdommen er fremtiden

P7­general Johnn Hardang har et klart ønske for kristen radio i framtiden:
Han vil rekruttere ungdommen.

– Vi trenger ny appell som når de unge. Gi ungdommen mikrofonen og la dem få en stemme i radioen. De trenger å høre sin egen generasjons stemme.

– Jeg kjenner meg utålmodig. Det er ikke bare alderen, men jeg ser hvor viktig dette er. Vi er ikke i mål. Vi er i full fart.

 

Fakta P7

  • P7 kristen Riksradio produserer kristne radioprogrammer for lokalradionettet i Norge og for internett.
  • De produserer og distribuerer flere programserier som leveres kosntnadsfritt til lokalradioene.
  • Tro & Medier er medeier i P7

 

Ønsker du å gi en gave og bidra til å gjøre Jesus synlig i mediene? Ved å bli Mediepartner i Tro & Medier eller gi en gave på Vipps til 55256, hjelper du oss til å nå lenger.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This