Søk Mediestipendet fra Tro & Medier! Frist 31. mars.

Les mer

Skal enda en kamel fra Visjon Norge svelges?

av | 15. apr, 2020 | Mediekommentaren

Skal enda en kamel fra Visjon Norge svelges?

apr 15, 2020

1.påskedag fikk vi servert rystende vranglære på Visjon Norge av David Auke. Det føyer seg inn i rekken av kontroverser fra Visjon Norge.

Foto: skjermdump fra TV Visjon Norge

Av Jarle Haugland

daglig leder i Tro & Medier

1.påskedag, den store seiersdagen for den kristne kirke, fikk vi servert rystende vranglære på Visjon Norge. David Auke var gjest i Studio Direkte sammen med sin kone, Unn. Her uttalte Auke følgende: «Så har vi en som kaller seg konge som holder en tale som han blir hyllet for den dag i dag, hvor han hyller islam og propaganderer homofili for barn. (…) Og nå har de fått det tilbake som ei kule i sitt eget hus, med selvmord av svigersønn, og en heksemann henger med hu Märtha, som er ei moderne heks. Det er ikke mye velsignelse som kom av at han gikk ut og herja som han gjorde».

For det første er dette teologisk feil. Auke formidler her et ubibelsk gudsbilde, der logikken er at Gud tar bort sin velsignelse fra kongehuset på grunn av kongens tale. Vi møter troen på en Gud som straffer mennesker og familier på grunn av deres handlinger, og i dette tilfellet førte – etter Aukes syn – straffen til et selvmord. Dette er ikke tankegods Auke er alene om, og det dukker opp fra tid til annen, gjerne for å forklare alvorlige hendelser. Den mest kjente var debatten om at 22.juli-hendelsene skulle være et resultat av Guds straffedom over landet vårt. Eller, de vil gjerne ikke si at det er en direkte straffedom, men at Gud velger å ta bort sin beskyttelse eller velsignelse. 

Problemet er at Gud her fremstår som en som opererer ganske vilkårlig, der han noen ganger øyensynlig tar bort velsignelser fra mennesker og land, andre ganger ikke. Og der det ikke er noen logisk sammenheng mellom årsak og handling. En helt annen sak er syndens direkte konsekvenser, for eksempel at overforbruk ødelegger kloden, at utroskap ødelegger ekteskap og at egoisme ødelegger både en selv og sine relasjoner. Disse er konsekvenser av menneskers frie valg til å velge livsretning og livsstil. En helt annen ting er å gjøre som Auke gjør her, å koble sammen en hendelse – i dette tilfellet en tale – med en annen konsekvens – her Behns tragiske selvmord.  

Auke velger å bruke oppstandelsesdagen til et slikt budskap. Dette er dagen da langfredagens forsoning fikk sin bekreftelse. Påsken forteller oss om en Gud som ikke straffer verden, men som selv tar straffen. «For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger», skriver Paulus i 2 Kor 5,19. Én gang for alle er verdens synd sonet – så Gud går ikke rundt og straffer kongehus, enkeltpersoner eller samfunn på grunn av deres moralske valg. Det betyr ikke at alle har tatt imot denne nådens gave, men det er et annet spørsmål. Fra Guds side er skyldbrevet utslettet og verdens synd sonet.  

For det andre er det menneskelig og sjelesørgerisk feil. Både ordvalg, tonefall og budskap hus Auke bryter helt med hva vi som kristne er kalt til. «La alle mennesker få merke at dere er vennlige», står det i Fil 4,5. I møte med en familie i sorg er dette så galt som det overhode kan være. Det er majestetsfornærmelse og et åndelig overgrep mot kongefamilien og andre som mistet en kjær venn, sønn og familiemedlem i Ari Behn. 

Hanvold beklaget uttalelsene i et intervju i Dagen, noe som er fullstendig på sin plass. Det var det minste han kunne gjøre, og det må være lov å spørre om hvilket redaksjonelt arbeid som er gjort i forkant. Det er for enkelt å unnskylde seg med at dette var en direktesending. Samtidig er det ikke slik at dette fremstår som et unntakets feilskjær. Det føyer seg inn i rekken av kontroverser fra Visjon Norge. I påsken mente også Hanvold å vite at koronaviruset var produsert i et laboratorium og spredt av kinesiske myndigheter, med den hensikt å svekke verdensøkonomien. Og Visjon Norge har nylig formidlet beskyttelse fra viruset gjennom å gi en gave på 2020 kroner til kanalen. Eksemplene er flere. De tegner et bilde av en kanal som for det første har teologiske elementer som bryter med sentral, bibeltro og evangelisk kristendom. Og som for det andre har en ledelse og profil som stiller det kristne vitnesbyrdet i et særdeles dårlig lys. 

Visjon Norge er viktige for mange mennesker. Men de er ikke uunnværlige. Det finnes også andre kristne tv-aktører. Og inntil Visjon Norge har endret teologi og profil, vil jeg dessverre anbefale å ikke støtte opp om kanalen. Det kristne budskapet er for dyrebart til at vi kan fortsette med å svelge kameler. 

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

[gi_en_gave_iframe]
#

Siste innlegg

$
Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam forteller evangeliet til barn, og skal nå oversettes til norsk. Bidra til å få skikkelig gode norske stemmer i serien!

Jesus synlig i julen

Jesus synlig i julen

Vi ønsker å gjøre Jesus synlig i julen! La mennesker rundt deg få glimt av Jesus gjennom dine sosiale medier denne førjulstida.

Slaveri i Bibelen

Slaveri i Bibelen

Slavehold i bibelsk tid var noe annet enn det vi ofte tenker på i dag når vi tenker på slaveri. Så hva sier egentlig Bibelen om slaveri?

#
$