bilde

Stygt overtramp av Torp

av 30. nov 2017

I Dagen 28.november sammenligner Jan-Aage Torp meg med en overgriper som «smilende denger opp et menneske».

Bakgrunnen er at jeg dagen før ga tre råd til avisen om hvordan man skulle forholde seg til Visjon Norge: å be for kanalen, se begge sider av saken og gi kanalen tilbakemeldinger, ros og ris.

I samme sak uttrykker jeg at det er både positive og kritikkverdige sider med kanalen. Dette førte altså til at Torp valgte å karakterisere meg med nevnte ord. Politisk kommentator i Norge IDAG, Trine Overå Hansen, responderte i kommentarfeltet til innlegget fra Torp med: «Flott artikkel!»

 – Vi lever i beste velgående

Jeg er rystet over ordbruken til Torp, og håper hans støttespillere ser at dette er langt over streken. Karakteristikken er i tillegg svært respektløs overfor mennesker som har møtt en virkelig overgriper.

I samme innlegg skriver Jan-Aage Torp at vi «trenger (…) å gjenopplive Kristelig Kringkastingslag». Til det kan jeg berolige Torp: Vi lever i beste velgående, nå under navnet Tro & Medier. Vi skiftet navn for å tydeliggjøre vårt kristne ståsted, og vi har fornyet vårt oppdrag om å gjøre Jesus synlig i mediene – helt i tråd med organisasjonens arbeid fra starten i 1935.

Dialog med mediene

«KKLs beste idealer var blant annet å være en veileder i forhold til sekulariserings-mediene», skriver Torp. Jeg antar at han med «sekulariserings-mediene» mener det vi omtaler som allmenne medier. Vi har fortsatt en aktiv og tydelig dialog med mediene. I høst har vi vært i møte med NRK Livssyn om Morgenandakten. Vi har møtt NRK Super og snakket om tro på barne-tv. Vi var i møte med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og tok opp troens plass i NRK. I tillegg har vi bidratt med innspill på et møte med Medietilsynet om NRKs rolle i fremtidens mediebilde.

Vi har laget tydelige og konstruktive analyser til «På tro og Are», og vi jobber med analyse og dialog med NRK om «Line fikser kroppen». Så jeg tror vi trygt kan si at vi går i fotsporene til våre forgjengere i organisasjonen, i et mediebilde som er i stadig endring.

Setter mennesker fri

Veiledningen som Torp etterlyser videreføres også aktivt. Det ligger i organisasjonens røtter å hjelpe mennesker til god mediebruk. Vi omgis av skjermer og trenger bevissthet om hva det vil si å følge Jesus i dette landskapet. I 1936 kom vårt informasjonsblad «Vern ditt hjem» ut for første gang.

Og fortsatt er en av våre viktigste oppgaver å hjelpe hverandre med å bevare våre hjem, våre hjerter og våre gudsliv. For eksempel har vi i arbeidet HeltFri.net beveget oss inn i det mørke og destruktive området pornografien representerer, for å sette mennesker fri.

omGud.net

I tillegg til dette har medieteknologien åpnet opp for enorme muligheter til å dele evangeliet. Dette ligger Tro & Medier på hjertet! Fordi vi er overbevist om at Jesus er veien, sannheten og livet.

Uten Jesus er mennesker fortapt. Skal vi ta det oppdraget på alvor, må vi som kristne stå sammen i enhet, så verden kan tro – slik Jesus ber i Joh 17. Så også på mediemisjons-området er Tro & Medier i live, Torp. Både gjennom eget arbeid i omGud.net, men også gjennom mediestipend, mediekonferanser og andre måter å føre kristne medieaktører sammen.

Du trenger ikke bekymre deg for KKL, Jan-Aage Torp. Men ditt innlegg gir grunn til bekymring.

  • Facebook
  • Twitter

Jarle Haugland
daglig leder

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This