bilde

Tre grunner til at The Bible Project på norsk er viktig

sep 17, 2020

  • Facebook
  • Twitter
Av Jarle Haugland

I disse dager arbeides det med å oversette The Bible Project til norsk utgave. Dette er animerte filmer som presenterer Bibelens fortelling med høy teologisk, pedagogisk og kunstnerisk kvalitet. Om første del av prosjektet blir fullfinansiert, vil de 73 filmene i «Les skriften»-serien lanseres på norsk i løpet av 2021. 

Det er noen svært oppmuntrende moment som er verdt å legge merke til ved dette prosjektet. 

For det første står en stor bredde av Guds folk sammen om dette. Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget og initiativtaker til prosjektet, kaller det for «Tidenes digitale dugnad for å gjøre Bibelens store fortelling kjent i Norge». En rekke kirkesamfunn og organisasjoner, inkludert Tro & Medier, bidrar til å finansiere oversettelsen. Jeg mener dette har i seg glimt av det Jesus ba om i Joh 17: «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg». Er det noe verden trenger i dag, så er det å tro på Jesus som Guds utsendte frelser. Og Jesus sier at denne troen vekkes når Guds folk er ett. 

Denne ukas ros går til Karl-Johan Kjøde! Les den her!

Så er ikke denne enheten grenseløs. Det finnes fortsatt rett og galt, falskt og sant. Vi skal være «sannheten tro i kjærlighet». Men finnes det bedre måter å bidra til enhet på, enn å ha Guds ord som sentrum for arbeidet, slik The Bible Project er? 

For det andre viser responsen og tilbakemeldingene at det er behov og engasjement for gode verktøy til å spre Guds ord. Jeg opplever at folk er begeistret for The Bible Project og dens evne til å formidle Bibelens store fortelling på en svært god måte. Det forteller meg at vi har et kristenfolk som fortsatt brenner for å nå mennesker med Bibelens budskap. Det uttrykkes fra tid til annen bekymring for bibelkunnskapen hos den oppvoksende generasjon. Og vi kan ikke se bort fra at den er dramatisk endret på bare noen tiår. Men når vi ser hvordan kristenledere fra en rekke ulike sammenhenger brenner for å nå ut med Guds ord, vekker det håp om en fremtid der Bibelen igjen kan være en kilde til liv for mennesker. 

For det tredje er jeg overbevist om at filmene har i seg potensialet til å nå nye generasjoner, og enda mer: å nå utenfor kristne kretser med verdens viktigste budskap. Helt fra starten av har evangeliet blitt formidlet på menneskers eget språk, på deres hjemmebane. Nå lever vi i en visuell og digital tid, der skjermene er helt sentrale i å forme tanke og sinn, holdninger og handlinger. Derfor er det midt i kjernen av arbeidet i Tro & Medier å bidra til at det kristne budskapet er til stede på de digitale arenaene – med et språk som mennesker kjenner seg hjemme i. Og The Bible Project møter det behovet på en utmerket måte. 

Så håper vi at dette ikke blir et verktøy som blir liggende i en verktøykasse, men at det aktivt brukes, slik at nye generasjoner kan få et møte med Gud i det ordet som er levende og virkekraftig. 

Ønsker du å gi en øremerket gave til prosjektet kan du klikke deg inn her!

Kommentaren kan fritt benyttes med kildehenvisning. 

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.
Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

Senter for Tro & Medier

}

Åpningstider

Mandag 09:00–15:00

Tirsdag 09:00–15:00

Onsdag er telefonen stengt

Torsdag 09:00–15:00

Fredag 09:00–15:00

BESØKSADRESSE

Fjøsangerveien 45

5054 Bergen

POSTADRESSE

Postboks 2420 Solheimsviken

5824 BERGEN

v

KONTAKT OSS

E-post: post@troogmedier.no

Tlf.: 56 31 40 50

Gave

Vipps: 55256

Kontonummer 3000.14.66824

Organisasjonsnr. 971 492 996

Nysgjerrig?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Share This