Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Vi tror det er mulig å gi barna en pornofri barndom

Foto:

Klokken tikket mot 12 på en tirsdag da jeg startet en tre timers lang undervisningssesjon for studenter om pornobruk. Slike undervisninger har jeg hatt flere ganger tidligere, men denne gang hadde jeg forberedt en oppgave de skulle løse til siste timen. Rommet var stille, studentene fulgte nøye med på hvert ord og hvert lysbilde som dukket opp på skjermen bak meg. Det var en uvanlig nysgjerrighet i luften. 

Da vi nærmet oss slutten av økten, fikk de 30 minutter på seg til å utarbeide en plan og strategi for å sikre en pornofri barndom for sine fremtidige barn. Responsen var sjokkerende. 

Er porno virkelig så skadelig? 

I Norge ser mange frem til å fylle 18 år. Det markerer starten på voksenlivet, med rettigheter som førerkort, stemmerett og tilgang til ting som tobakk, gambling, nesespray og alkohol. En ting som sjelden nevnes er imidlertid at man også får lov til å se på porno når man blir 18. Men hvorfor er det en aldersgrense på 18 år for porno, når hele 55 prosent av ungdommer mellom 13 og 18 år oppgir at de har sett porno på nett for første gang før de fyller 13, ifølge Medietilsynet 2022? Er det da fortsatt berettiget å opprettholde denne aldersgrensen? 

Barn er sårbare av natur. De er i stadig utvikling, formes av sine omgivelser og er i en kritisk fase for personlighetsutvikling, fysisk vekst og kognitive evner. Derfor har vi lover og regler som skal beskytte dem i deres mest sårbare år. Politiet uttrykker bekymring i sin Trendrapport 2018–2021, hvor de frykter at tidlig eksponering for hardporno og det økende presset fra seksualiserte bilder i sosiale medier kan føre til interesse for voldelig eller tvunget seksualitet. Dette kan gjøre ungdommer sårbare for overgrep, skape grenseløshet og føre til en økt fokusering på andres blikk og forventninger. 

Aldersgrensen har sin hensikt 

I Norge er det en aldersgrense på 18 år for å ta førerkort, kjøpe alkohol, snus og tobakk. Dette er fordi vi erkjenner at visse ting er best å vente med til man er voksen. Men pornoen som er tilgjengelig på nettet, har ingen slik aldersverifisering. Det betyr at alle med tilgang til internett, kan se porno, til tross for at det er ulovlig for personer under 18 år. Dette handler ikke om å være streng mot en bestemt gruppe, men om å beskytte dem mot potensielle skadevirkninger. 

En pornofri barndom er vanskelig å oppnå 

Studentene gikk sammen i grupper for å presentere hvordan de kunne beskytte barna sine mot porno. Det var tydelig at dette var et tema som engasjerte dem sterkt, og deres fokus og engasjement i løpet av de siste 30 minuttene var merkbart. Før de presenterte svarene sine (som viste seg å være gjennomtenkte og gode fra alle gruppene), måtte alle erkjenne at det ville være utfordrende å gi barna sine en barndom fri for porno i dagens samfunn. Det er sjokkerende og alarmerende at neste generasjon ikke tror de kan beskytte barna deres mot eksponering av pornografisk materialet.  

Porno er ikke en god læremester når det gjelder seksualitet. Det kan ødelegge ekteskap, skape en distanse til virkeligheten og bringer ikke noe positivt med seg. Vi må jobbe for å skape et samfunn der barna våre kan vokse opp uten å bli eksponert for porno, på samme måte som vi setter aldersgrenser for andre potensielt skadelige aktiviteter, fordi vi vet at det er til det beste for dem. 
 
Vi, Tro & Medier, støtter Representantforslag om å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk, Dokument 8:111 S (2023-2024). Representantforslaget ønsker å sperre tilgang til porno på offentlige nettverk, et initiativ vi støtter. På samme måte som vi jobber både med holdningsskapende arbeid, tydelig lovverk og konkrete sperrer for å hindre tilgang til alkohol for mindreårige, må vi gjøre det samme med porno. Seksualundervisning hjelper et stykke på vei. Lovverket også. Men vi må også få på plass digitale sperrer som beskytter barn mot en oppsøkende og kynisk pornoindustri. Vi må gi neste generasjons en pornofri barndom


Arkiv for Mediekommentaren

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å motta:
Personvernerklæring
=
#

Siste innlegg

$
Kjære unge jente

Kjære unge jente

Jeg vil gjerne dele noen tanker med deg som jeg tror opptar deg, og som jeg er overbevist om at du trenger å bli minnet på i den tiden vi lever i. 

#
$