Gratis e-hefte med andakter og refleksjons/samtalespørsmål: Fem tekster fra Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer

Gratis nedlastning

Mediekommentaren

Hvorfor ber vi for mediene?

Hvorfor ber vi for mediene?

– Om vi skal se varig endring som setter spor i mennesker, må kampen bæres frem i bønn, skriver Jarle Haugland.

Kristent kunnskapshull

Kristent kunnskapshull

– Selv om vi lever i et kunnskapssamfunn som aldri før, så er det kristne kunnskapshullet kanskje større enn noen gang tidligere, sier Daniel Sæbjørnsen.

Sosiale medier som misjonsmark?

Sosiale medier som misjonsmark?

– Jeg overbevist om at mediearenaen er en misjonsmark på lik linje med landsbyene i Kongo eller Filippinene, sier Jenny Bruvik.

Hvorfor strever du sånn?

Hvorfor strever du sånn?

– Jeg vil vi skal snakke ærlig om livet, vise hvem vi er bak fasaden, snakke frem ekteskap og relasjoner og gi verktøy til å holde livet ut.

Lederskap, ære og fall

Lederskap, ære og fall

Det blir fort usunt lederskap når personer med usikkert, gjerne for høyt, selvbilde får en fremtredende posisjon i menighet eller organisasjon.

Kraften i påskens budskap

Kraften i påskens budskap

Jeg tror påsken er det sterkeste stedet å begynne i møte med motløsheten, håpløsheten og uroen som preger vår verden så sårt. Gud ble menneske, og Guds sønn var godt kjent med dødsangst i Getsemane. Men han gikk hele veien til Golgata og vant seier.