Søk Mediestipendet fra Tro & Medier! Frist 31. mars.

Les mer

Tv-arbeid for fremtiden

av | 21. sep, 2021 | Nyheter

Tv-arbeid for fremtiden

av sep 21, 2021

Kristent TV-arbeid har fått en oppblomstring nå i koronatiden. Tro & Medier ønsker gode initiativ velkommen, men daglig leder Jarle Haugland sier han skulle ønske det var en mer helhetlig tanke og enhet rundt arbeidet.  

 Av: T&M redaksjon/KPK

Haugland innledet til samtale om kristent TV-arbeid under landsmøtet i Tro & Medier på Gardermoen sist uke. Han beskriver en situasjon der det er krevende for kristne organisasjoner å velge samarbeidspartner i TV-landskapet, og kommer med et hjertesukk.  

– Hvorfor gjør vi så lite sammen på dette området? Hvorfor er bildet så fragmentert? For tiden er det minst seks aktører som har hver sine satsinger: Visjon Norge, Kanal 10 Norge, TBN Nordic, TVL, TV12 Bedehuskanalen og New Faith Network. I tillegg har vi God TV og Gospel Channel, som begge sender til norsk publikum. Som om ikke det var nok, har flere av de kristne organisasjonene og kirkesamfunnene egne YouTube-kanaler og web-portaler der de sender egenprodusert innhold. Mener vi at dette er den beste strategien for å nå lengst mulig ut med evangeliet til mennesker i Norge, spør Haugland. 

TBN Nordic er den satsingen som Tro & Medier har valgt som partner, framfor å bli en del av Vårt Lands prosjekt. 

– Per i dag er det dem vi vil knytte oss opp til, men vi ønsker å være et knutepunkt for kristent mediearbeid og jobbe for større enhet på den kristne mediefronten, sier Haugland. 

Økt kompetanse 

Han peker på at bildet er mindre oversiktlig og mer mangfoldig enn før fordi det er lettere for organisasjonene å lage TV-programmer selv og å formidle dem på egne web-kanaler. 

– De er også blitt flinkere til dette, mener Haugland som sier koronapandemien har framskyndet TV-arbeidet i det kristne organisasjonslandskapet og at den også har økt den digitale kompetansen på TV-fronten i kristen-Norge. 

– Så er spørsmålet om det er mulig å samle alt dette til ett rike, sier han. 

 – Jeg skulle så gjerne ønske at vi kristne i større grad snakket sammen og spurte oss om hvordan vi sammen kan ta modige og visjonære valg for å gjøre Jesus synlig på TV-skjermene i Norge, sier Tro & Mediers daglige leder. 

 

Åpen for TVL 

– Dette er vel en visjon Vårt Land har hatt med sitt TVL-prosjekt, men uten å få med seg alle. Dere har selv sagt nei? 

– Ja, vi sa nei, og det var det flere grunner til. Tro & Mediers styre begrunnet ikke sitt vedtak, men i mine vurderinger er det både strategiske, økonomiske og ikke minst teologiske grunner til at jeg anbefalte å takke nei. Når teologisk basis ikke er tydeligere definert og man går så bredt ut som man gjør, blir det utfordrende å stå sammen om et felles misjonsprosjekt. Hva skulle da eventuelt være hovedbudskapet? spør Haugland som er åpen for at TVL kan bli et samlende prosjekt og sier at mye av forarbeidet har vært svært godt. 

– Vil det si at du holder døra åpen for at Tro & Medier kan bli en del av TVL på sikt? 

– Vi ser stykkevis og delt, men det ville være arrogant å ikke holde døra åpen, sier Haugland som gjerne fører samtaler med Vårt Land i sakens anledning. 

– Det er viktig å snakke sammen på tvers av det kristne landskapet, og vi har mye å tjene på å gjøre det. Samtidig må det nok skje noe med TVLs teologiske profil for at vi skal kunne endre mening her, sier Haugland. 

Les også: Hvorfor takket Tro & Medier nei til TVL?

Les også: Hvor langt ut skal man zoome?

Her må han også lytte til Tro & Mediers sammensatte medlemsmasse, og der er ikke alle i dag enige om retningen. 

– Det er mye usikkerhet i de kristne organisasjonene om hvor man skal satse og sende det man produserer av TV-programmer. De fleste organisasjonene er ikke på TV, men flere, som Misjonssambandet og Frelsesarmeen, produserer mye levende bilder. En organisasjon som Laget lager lite eller ingenting for TV, men har mer fokus på kanaler der ungdom følger med. Behovene er litt ulike, men det er en rikdom i å ha et bredt spekter, sier Haugland videre.   

Anerkjenner Hanvold 

– Når så mange kristne aktører for tiden vil engasjere seg i TV-arbeid, er det en reaksjon på den ofte negative oppmerksomheten omkring Jan Hanvolds TV Visjon Norge? 

– Det er klart at det også er et teologisk spørsmål om man skal sende på TV Visjon Norge, men jeg mener det er mye mer sammensatte grunner enn det til at det vokser fram nye kanaler. For noen kan det handle om teologien, men en annen faktor er at det er blitt mye billigere og enklere å opprette distribusjonskanaler for TV-innhold enn det var før. Jeg mener også at den sentrale evangelikale kristenheten har sovet litt når det gjelder TV-arbeid, men kanskje våkner de litt nå. 

Jarle Haugland peker på at det er den karismatiske delen av kirkelandskapet som her har vært lengst framme. 

– Er det grunn til å berømme dem som har gjort dette, Jan Hanvold inkludert? 

– Ja, de må krediteres for det visjonære arbeidet de har gjort. Det gjelder selvfølgelig også Hanvold. Mennesker er blitt frelst gjennom det arbeidet han har drevet. Vi må nyansere bildet av det han har oppnådd og ikke tegne et rent fiendebilde av TV Visjon Norge. Det er enormt viktig, sier Haugland. 

 

FAKTA 

Kristne TV-kanaler 

  • Flere nye aktører er på vei inn i det kristne TV-bildet. Her er en oversikt: 
  • TV 12 Bedehuskanalen er ennå ikke i gang, men forventes å starte før året er omme. 
  • TBN Nordic er den skandinaviske grenen av den amerikanske TV-kanalen Trinity Broadcasting Network. I Norden er den basert i Sverige, og i Norge samarbeider kanalen blant annet med Norea Mediemisjon og Tro & Medier. Også Evangeliesenteret og Troens Bevis har sluttet seg til. 
  • New Faith Network er i hovedsak en kristen filmkanal, men vil komme med norskprodusert stoff framover, deriblant portretter av norske kristenledere. 
  • TVL er avisen Vårt Lands prosjekterte TV-kanal som håper å være på lufta i løpet av 2021. 
  • I tillegg kommer TV Visjon Norge og Kanal 10 som begge er godt etablert og har fungert i mange år, mens Gospel Channel og God TV også har vært på banen lenge. 

 

Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

#

Siste innlegg

$
Be for mediene

Be for mediene

Søndag 27.oktober 2024 inviterer vi alle kristne til å være med på en nasjonal bønnedag for mediene. Kan deres fellesskap også be for mediene denne...

Absurde påstander mot Alexis Lundh og HeltFri

Absurde påstander mot Alexis Lundh og HeltFri

28.september deltok Alexis Lundh fra oss i Tro & Medier på Dagsnytt 18 på NRK. Her ble han utsatt for noen beskyldninger som han ikke fikk lov å svare på – men som ikke kan stå uimotsagt.

Gave Kampanje

Gave Kampanje

Sammen står vi sterkere. Derfor inviterer vi deg med i Tro & Medier sitt arbeid. Gi oss gjerne en gave eller bli fast giver i Tro & Medier.

Vær frimodig!

Vær frimodig!

Det er mange som lever i den tro at om vi underviser om seksualitet ut fra et bibelsk kristent perspektiv, pålegger vi mennesker unødig lidelse. Det finnes mange historier som bekrefter noe annet.

Ukas ros går til Maria Mena!

Ukas ros går til Maria Mena!

Denne uka går Ukas ros til Maria Mena, som har stått frem i mediene og fortalt om sin avgjørelse om å være edru resten av livet!

Godt valg!

Godt valg!

Vi i HeltFri ønsker å heie frem de gode valgene av den bedre historien Gud har for alles liv.

#
$